HARSTAD IDRETTSRÅD

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 990012091

Hjemmeside:
idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=271
Forretningsadresse:
Sjøgata 3
9405 HARSTAD
Stiftelsesdato:
1970-03-01
Frivillig organisasjon:
Nei