NORSK ELEKTRIKER- OG KRAFTSTASJONS- FORBUND NEKF DISTRIKT 12 TROMS

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 971399562

Forretningsadresse:
Jonas Lies gate 7
9405 HARSTAD
Stiftelsesdato:
1995-09-13
Postadresse:
Postboks 736
9487 HARSTAD