DEN NORSKE JORDMORFORENING REGION NORD

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 921441010

Forretningsadresse:
c/o Ann-Karin Krøtø
Einhågen 12
9411 HARSTAD
Stiftelsesdato:
2018-08-29