GANGSÅS NÆRINGSPARK BEDRIFTSIDRETTSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 930176141

Forretningsadresse:
Rødbergveien 35
9409 HARSTAD
Stiftelsesdato:
2022-10-07
Frivillig organisasjon:
Ja