HÅLOGALAND LYMFØDEM- OG LIPØDEMFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 916491484

Stiftelsesdato:
2015-12-14
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Britt Jacobsen
Sverres gate 2A
9405 HARSTAD