OPPLÆRINGSRINGEN FOR BILFAG HARSTAD OG OMEGN

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 983430457

Forretningsadresse:
Tordenskjolds gate 11
9404 HARSTAD
Stiftelsesdato:
2001-02-27
Postadresse:
Postboks 718
9487 HARSTAD