FJØRFELAGET NORD

Yrkessammenslutninger

Org.nummer: 928452328

Forretningsadresse:
c/o Teig Madsen
Oldra 30
9415 HARSTAD
Stiftelsesdato:
2010-10-15
Frivillig organisasjon:
Nei