Skolen har i dag to bygninger. Rødskolen ble bygget ca 1960. I november 2022 vedtok kommunestyret at Rødskolen skal rives. Nytt bygg er under planlegging og det forventes byggestart i 2025.  Hovedbygningen ble renovert i 2001 og utvidet med 1100 kvm i 2003. Høsten 2012 tok vi i bruk Seljestadhallen som ligger rett ved siden av skolen.

Seljestad barneskole

Seljestad Ungdomsskole ligger ca 100 meter nord for vår skole, men har egen administrasjon, egne bygninger og egen stab.

Elevtallet er ca. 310. Til sammen er det nå ca. 40 ansatte ved skolen. I dag bruker ca. 90 elever skolefritidsordningen ved skolen, og den holder til nederst i Hovedbygningen.

Skolen legger ut bilder fra skolehverdagen på skolens Facebookside. Her får elever og foresatte glimt fra ulike skoleaktiviteter.