Skolen har i dag to bygninger. Rødskolen ble bygget ca 1960, men er nå i bra tilstand etter at ventilasjon, varme og lys ble utbedret i 2001. Hovedbygningen fikk også sin renovering dette året. I tillegg ble Hovedbygningen utvidet med ytterligere 1100 kvm i 2003. Høsten 2012 tok vi i bruk den nye Seljestadhallen som ligger rett ved siden av skolen.

Seljestad barneskole

Seljestad Ungdomsskole ligger ca 100 meter nord for vår skole, men har egen administrasjon, egne bygninger og egen stab.

Det er mye flytting i Seljestadområdet. Fortetting av de gamle boligområdene, samt generasjonsskifte fører til at elevtallet svinger med opptil 30 elever i løpet av skoleåret. Elevtallet er ca. 310. Til sammen er det nå ca. 40 ansatte ved skolen. I dag bruker ca. 90 elever skolefritidsordningen ved skolen, og den holder til nederst i Hovedbygningen.

Seljestad barneskole