Informasjon om FAU/ HKFU

FAU er hjemlet i opplæringslovens §11-4.

FAU er: Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Oppgaver for FAU

  •   Jobbe for et godt skolemiljø
  •   Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  •   Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  •   Arrangere samlinger for foreldre og lærere • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  •   Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Ledere i FAU sitter også i HKFU (Harstad kommunale foreldreutvalg). Her samles FAU ledere til drøfting av hva som skjer på skolene i kommunen. Ønsker dere at noe skal meldes dit, si ifra til FAU leder. På venstre side på hjemmesiden til Seljestad barneskole, er det noe som heter «For foresatte». Her ligger alle referat fra FAU og SU møter. Jeg anbefaler alle å lese disse og gi tilbakemeldinger. Navnene på hvem som sitter i FAU kommer også til å stå på denne siden. Det er ingen saker/ spørsmål som er «for dumme». Hvis man er usikker, spør! Dette var det jeg hadde for denne gang. Som FAU leder ønsker jeg å være synlig, motta konstruktive innspill og være med på å gjøre Seljestad barneskole til et enda bedre sted å være.

Har dere spørsmål, kommentarer ber jeg om å få de på mail til: silvia@klo.no

Referat fra møter

Informasjon fra FAU
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
491Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
144Kb  
Referat fra Samarbeidsutvalg
Referat fra Skolemiljøutvalg
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
34Kb