Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle klassekontaktene på skolen. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har en representant fra hvert klassetrinn, og en valgt leder, nestleder og kasserer.

På Seljestad barneskole har foreldrerådet de siste ti årene vært meget aktivt. Uten denne aktiviteten ville ikke renovering og utbygging av skolen funnet sted.

Samarbeidsutvalget ved Seljestad barneskole
Navn Rolle
Silvia Klo (leder) representerer foreldrene
Tobias R Schjelde representerer elevene
Victoria Spry Hansen representerer elevene
Gunn Wilsgård representerer andre ansatte
Cathrine Lindrupsen representerer foreldrene
Ketil Holthe representerer lærerne
Eirin Marthinussen representerer lærerne
Ole Stavrum rektor
  representerer kommunen

 

Skolemiljøutvalget ved Seljestad barneskole

Navn Rolle
  leder
   
   
   
   

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Seljestad barneskole

Navn Rolle
Veronica J. Saue 1A
Kristian M. Kristansen 1B
Sidsel M. Andreassen 1C
Rino Anders  Bjørnsen 2A
Raymond Sørstrøm 2B
Arne Bratsberg 3A
Cathrine Lindrupsen 3B
Rita Indbjør 4A
Ingrid Baardsen 4B
Liv Anne Nordahl 5A
Silvia Klo 5B, leder
Kariann Roll 6A
Ragnhild Samuelsen 6B
Bjarne Rafaelsen 7A
Silje Gry Hanssen 7B

 

Ledelsen ved Seljestad barneskole

Navn Rolle
Ole Stavrum rektor
Tove Stokkan Pettersen  avdelingsleder
Katrine Askevold Andersen  avdelingsleder/ koordinator
Anne Lise Tunstad SFO-leder