Telefonnummer direkte til SFO er: 469 16 957 (kontor) 469 16 784 (base)

Målsetting: Skolefritidsordningen skal gi elevene et trygt og variert aktivitetstilbud før og etter ordinær undervisning.

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud for barn fra 1. - 4. klasse, før og etter den obligatoriske undervisningen. Barn fra 5. - 7. klasse kan også søke om utvidet SFO tilbud ved spesielle behov. Vi på SFO legger stor vekt på at barna skal få leke, delta på aktiviteter, få sosial læring, tilsyn og omsorg.

For å kunne skape et trygt og ikke minst trivelig fritidstilbud for barna er det viktig at det daglige virket i SFO er preget av barnekultur, frilek, organiserte aktiviteter, struktur og trygget/omsorg. Våre åpningstider er 0715 - 1630. Vi holder feriestengt fire uker på sommeren. Vi har stengt julaften , nyttårsaften og andre helligdager. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 1200. Vi har fem planleggingsdager i SFO. Disse dagene holder SFO stengt (se infoheftet).

SFO har en betalingsfri måned, denne måneden er juli. Har barnet deltidsplass i SFO må man betale ekstra for ukene i SFO på sommeren når skolen har stengt. Prisen for denne uken kan dere finne under priser på Harstad kommune sin hjemmeside. Starter barnet på SFO før 15. august betaler man full måned, starter barnet fra og med 15. august betaler man halv måned.

For mer informasjon ta kontakt eller se infoheftet.