Fremgangsmåte:

  1. Gå til denne siden: https://seljestadb.bib.no/cgi-bin/m2 
  2. Søk etter tittel, emne, forfatter e.l.

Generelt

Skolens bibliotek ligger i hovedbygget, i 3.etasje, i samme korridor som kontoret. Bibliotekansvarlig hos oss er Åshild Nilsen. Hun betjener biblioteket noen faste timer i uka. Skolen benytter Bibliofil (som Harstad bibliotek), noe som betyr at alle bøkene er elektronisk registrert. Vi kjøper inn bøker jevnlig, slik at vi har et oppdatert skolebibliotek. Nye bøker blir annonsert på skolens Facebook-side. 

På biblioteket

Klassene har faste tidspunkt i uka der de er på skolebiblioteket sammen med læreren sin. 1. klasse har et utvidet tilbud og får komme på biblioteket sammen med halv klasse annenhver uke. Da leser bibliotekansvarlig høyt til klassen på starten av timen, mens den siste tiden brukes til utlån og lesing/titting i bøker.  

 

Lån bøker hjemmefra

Mange foresatte føler at elevene låner bøker som ikke egner seg så godt til høytlesing, eller ønsker bøker som skal brukes til lesetrening. Åshild vil gjerne ha forespørsler om lån av bøker, både til høytlesing og annen lesing.

Fremgangsmåte:

  1. Gå til denne siden: https://seljestadb.bib.no/cgi-bin/m2 
  2. Søk etter tittel, emne, forfatter e.l.

Dette er et nytt(oktober 2021) nettsted for søk. Det står at du kan logge inn på siden med Feide-bruker. Det er per dags dato ikke mulig. Bøkønsker sendes fortsatt på e-post. 

Skriv i en e-post til ashild.nilsen@oppvekst.harstad.kommune.no med bokas tittel og forfatter. Viktig at du skriver elevens navn og klasse. Åshild vil gi deg beskjed på e-post når bøkene er lagt i sekken til eleven.