TEAM 8

8A: Lene-Marie Øverli, Yngve Andreas Elverhøi
8B: Caroline Reinland, Stig Harald Holte
8C : Oscar Alvereng, Katarina Bergvoll
8D: Line finjord Grube
Christin Nyvoll, faglærer
Vanessa Bauer, faglærer
Ann Helen Sommerset, Miljøveildder
Nazik Sourig, assistent
Vegard Bjerkreim Nilsen, assisten


 

TEAM 9

9A: Abeer Eleiche, Lene Nordahl
9B: Espen René Olsen, Astrid Strand
9C: Eirin Olsen,  Anne Restad Skoglund
9D: Børge Tollefsen,  Tom Andre Plissken Bergvik.
9E: Karl-Martin
Solveig Boland, faglærer
Janne Sundsteigen Vigestad, faglærer
Lene Nordahl, faglærer
Liv Marit Steinvoll, faglærer
Kristina Krøtø, Eriksen, miljøveileder

 

 

 

 

TEAM 10

10A: Astrid Løkholm-Båtnes, Roald Amundsen
10B: Inger Vedø, Erik Mjønes Svensson
10C: Cato Mathisen, Erling Utvåg Paulsen
10D: Karita Helene Strende, einar Hansen Moheim
Laila Andersen, fagarbeider
Danijela Haldorsen, faglærer

Jan Petter Eliassen, miljøterapeut
Øystein Iversen, faglærer/DKV
Lars Kristian Håkestad Eliassen, faglærer
Motaz Ghaleb Y Ibrahim, miljøveileder
Galina, Gapusenko, assistent

 

 

 

 

 

 


 

Innføring

Laila Anderesen
Danilela Haldorsen
Nazik Sourig, assistent
Motaz Ghaleb Y ibrahim, fagarbeider
Galina Gapusenko, assistent

Ressurssenter Kathrine N. Stensvik, speialpedagog, koordinator
Julie Annet Thomassen Kanstad, miljøveileder, koordinator
Charlotte Fallmyr Schytte, miljøveileder
Merete Stenseth, assistent
Iselin Skogan Konst, fagarbeider
Eva Nicolaisen, miljøveileder
Lars-Henrik Hanssen, tverrfaglig spes.utd
Sofie andersen, miljøveileder