TEAMOVERSIKT

SKOLEÅRET 2018-2019

TEAM 8

Kontaktlærere:

8A: Eirin Olsen, Matthias Hannisdal

8B: Ingvild P. Nordheim, Bjørge Eilertsen

8C: Elin Hansen Vik

8D: Siri Døsen, Simon Berg Isaksen

8E: Lene Nordahl, Yngve Elverhøi

Solveig Boland, faglærer

Marie Hanssen, faglærer

Ann-Merethe Ursin, miljøterapeut

Motaz G. Ibrahim – assistent

TEAM 9

Kontaktlærere:

9A: Christine Selnes, Karl-Martin Sørvoll

9B: Inger Vedø, Magnus D. Kjelseth

9C: Marte H. Knutsen, Dag Ivar Berg

9D: Danijela Haldorsen, Roald Amundsen

Gunnar Spaun - faglærer

Øystein Iversen - faglærer

Anne Skoglund - faglærer

Julie Thomassen, miljøterapeut

Jan Petter Eliassen, miljøterapeut

Sebastian Andreassen, assistent

TEAM 10

Kontaktlærere:
10A: Karita Strende, Børge Tollefsen

10B: Caroline Reinland, Stig Harald Holte

10C: Christin Nyvoll, Tøger Ornum

10D: Line Grube

Bärbel Karlsen, faglærer

Norun Fagerheim, faglærer

Laila Andersen- innføringsklassen