Elever som bor mer enn 4 km fra skolen, har rett til skoleskyss.
Når en elev har mistet/ ødelagt kortet sitt, gjelder følgende prosedyre:

Eleven betaler kr. 50,- på bussen.
Kvittering leveres kontoret, eventuelt via lærer.
Kontoret bestiller nytt kort.

Etter at kontoret/lærer har mottatt kvittering kan midlertidig skysskort deles ut.

https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/skoleskysstroms/

Skjema - vedlegg søknad om tilrettelagt skyss

Skjema - bekreftelse to bosteder