Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Seljestad ungdomsskole

Seljestad ungdomsskole collage

 

Velkommen til Seljestad ungdomsskole

Seljestad ungdomsskole ligger inntil Seljestadveien, med nærhet til sentrum, havet og marka med folkeparken.

Skolens hovedmålsetning er å skape samhørighet, være en inkluderende arena for elever, foresatte og ansatte. Det legges vekt på pedagogisk utviklingsarbeid, spesielt med sikte på å oppfylle intensjonene i Læreplanen, samt tilpasse driften til nye skolebygninger.

Skolens mål:

Våre elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø, der de mestrer og utvikler seg faglig og sosialt.


Skolemiljø og mobbing

Skolen har nulltoleranse for mobbing. Ønsker du som elev å melde fra om at du ikke har det trygt og godt på skolen kan du bruke vår mobbeknapp her.

Mobbeknapp

Ressurssenter for ungdomstrinnet

De aller fleste elever vil kunne få tilfredsstillende opplæring i en ordinær klasse på en ordinær skole, men noen vil kunne få det bedre gjennom et tilbud på ressurssenteret. Ressurssenteret har kapasitet på totalt 15 elever, og det er et bredt spekter av elever som er brukere av tilbudet.
Les mer om tilbudet her.
 


 • Kontakt

  Rektor: Ellen K. Andreassen
  Telefon: 93226162
  e-post: 
  ellen.andreassen@oppvekst.harstad.kommune.no

  Besøksadresse:
  Seljestadveien 60
  9407 Harstad

  Postadresse:
  Postmottak
  9479 Harstad

  Til skolen
  Tlf: 481 14 287
  Send e-post: seljestad.ungdomsskole@harstad.kommune.no

  Organisasjonsnummer: 
  974626861

Aktuelt

Ansatte

Ansatte Seljestad Ungdomsskole 2023-2024

Oversikt over ansatte ved Seljestad ungdomsskole