Kanebogen skole er en barneskole med ca 330 elever.

Kanebogen skole ligger cirka fire kilometer sør om sentrum i Harstad og har Kanebogen stadion som nærmeste nabo.

Kanebogen skole

Skolen ble bygget i 1963 og fikk et tilbygg i 1975. Den første Kanebogen skole ble bygget i 1893. Nåværende bygg er det tredje skolebygget.

Kanebogen skole har SFO – tilbud for elever i 1.- 4. klasse. SFO har to baser, Maxi 1 for elever i 1.klasse og Maxi 2 for elever i 2.-4.klasse.

Det er ca. 100 barn tilmeldt SFO. Tilbudet ledes av Merethe Johansen.

Kanebogen skole

Skolens visjon: KANEBOGEN SKOLE – EN POSITIV SKOLE.

Skolens verdier: RAUS – HUMØRFYLT – ENGASJERENDE

Kanebogen skole har IKT som satsningsområde. Skolen har utarbeidet egne IKT-læreplaner og driver utstrakt internskolering av personalet innen IKT.

Kanebogen skole