Samarbeidsutvalget

Mette Kruse representerer FAU
 Nina B. Hanssen representerer lærerne
 Merethe Johansen representerer andre ansatte
  Vidar Larsen rektor
  Eivind Stene FrP Politisk valgt
  Eleverpresentant representerer elevrådet
  Elevrepresentant representerer elevrådet

 

 

Ledelsen ved Kanebogen skole

Navn Rolle
Vidar Larsen rektor
 Aina Olsen avdelingsleder
 Anne-Helen Madsen avdelingsleder
 Merethe Berg Johansen SFO-leder