Foreldrerådet.

Samarbeidsutvalget ved Kanebogen skole

Navn Rolle
 Heidi Ytterstad representerer FAU
 Nina B. Hanssen representerer lærerne
 Tone Walquist representerer lærerne
  Line-Merete Nilsen (leder) representerer andre ansatte
  Kirsti Veterheim representerer FAU
  Odd Mikalsen rektor
  Charlotte Espejord FrP Politisk valgt
  Eleverpre representerer elevrådet
  Elevrepr representerer elevrådet

 

Skolemiljøutvalget ved Kanebogen skole

 Marion Børgesdatter representerer foresatte
 Nina B. Hanssen representerer lærerne
 Tone Walquist representerer lærerne
  Line-Merete Nilsen (nestleder) representerer andre ansatte
  Kirsti Vesterheim representerer foresatte
Heidi Ytterstad representerer foresatte
Marion Børgesdatter representerer foresatte
Lena Mangell representerer foresatte
  Elevrepr representerer elevrådet
  Elevrepr

representerer elevrådet

Odd Mikalsen, rektor

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Kanebogen skole
Navn Rolle
 Arnulf Prestbakmo                                         1A
 Inge Balswik 1B
Øyvind Arntzen 2A
Hilde Dahl 2B
Susanne Skipevåg 3A
Silje Helen Øverås 3B
Harald S. Larsen 4A
Kirsti Vesterheim 4B
Pål Bjarne Nilsen 4C
Kenneth Svendsen 5A
Lena Magnell 5B
Lena Magnell 6A
 Heidi Ytterstad 6B
Lise Taraldsen 6C
 Anita Vikholt Hansen 7A
Marion Børgesdatter 7B

 

Ledelsen ved Kanebogen skole

Navn Rolle
 Odd Mikalsen rektor
 Aina Olsen avdelingsleder
 Anne-Helen Madsen avdelingsleder
 Merethe Berg Johansen SFO-leder