Se liste over ansatte her

 

OVERSIKT OVER PERSONALET 2021/2022

Trinn:

Kontaktlærer:

Telefon

Epost:

1.

Lise Torheim

Anniken Ellingsen

Ole H. Laugsand

90131654

90131654

90131654

lise.torheim@oppvekst.harstad.kommune.no

anniken.ellingsen@oppvekst.harstad.kommune.no

ole.laugsand@oppvekst.harstad.kommune.no

2.

Gabrielle Berg Lysvik

Gunnar Lødding

90131654

 

90131654

gabrielle.lysvik@oppvekst.harstad.kommune.no

 

gunnar.lodding@oppvekst.harstad.kommune.no

3.

Espen Strand

Heidi Flage

90131654

90131654

espen.strand@oppvekst.harstad.kommune.no

heidi.flage@oppvekst.harstad.kommune.no

4.

Eirik Leitring

Nina Beathe Hanssen

Trond-Gunnar Olsen

90131654

90131654

90131654

eirik.leitring@oppvekst.harstad.kommune.no

nina.hanssen@oppvekst.harstad.kommune.no

trond.gunnar.olsen@oppvekst.harstad.kommune.no

5.

Elisabeth Østerås-Henriksen

Kristian Ellefsen

90527753

 

90527753

elisabeth.osteras.henriksen@oppvekst.harstad.kommune.no

 

kristian.ellefsen@oppvekst.harstad.kommune.no

6.

Elisabeth Kolbeinsen

Anton Storvoll

Tone Walquist

Jonah Grube Dahle

90527753

 

90527753

90527753

90527753

elisabeth.kolbeinsen@oppvekst.harstad.kommune.no

 

anton.storvoll@oppvekst.harstad.kommune.no

tone.walquist@oppvekst.harstad.kommune.no

jonah.grube@oppvekst.harstad.kommune.no

7.

Anders Andersen

Dan Roger Fyrvik

 

90527753

90527753

anders.andersen@oppvekst.harstad.kommune.no

dan.fyrvik@oppvekst.harstad.kommune.no

 

Faglærere:

 

 

 

Morten Lie

Line Mathisen

Iryna Bengs

Inger-Johanne Hagerup

Yvonne Olsen

Solfrid H Johansen

Tone Bornø Novstad

Trond Løv-Kjeldås

Ingrid Klæboe

90131654

90527753

90527753

90527753

90527753

90131654

90131654

90131654

 

90527753

90131654

morten.lie@oppvekst.harstad.kommune.no

line.mathisen@oppvekst.harstad.kommune.no

iryna.bengs@oppvekst.harstad.kommune.no

inger-johanne.hagerup@oppvekst.harstad.kommune.no

 

yvonne.olsen@oppvekst.harstad.kommune.no

solfrid.johansen@oppvekst.harstad.kommune.no

tone.novstad@oppvekst.harstad.kommune.no

 

trond.lov-kjeldas@oppvekst.harstad.kommune.no

ingrid.klaeboe@oppvekst.harstad.kommune.no

 

 

         

Miljøveiledere/fagarbeidere/assistenter:

Telefon:

Epost:

Carina Bertheussen

Sarah Dolino Eriksen

Lone Matras Hansen

Geir Magnus Ursin Mikalsen

Hilde Moe

Marit Wegner

Torun Werningsen

Marita Sollid Aarhuus

Janne Simonsen

Trond Are Mikalsen

Tina Olsen

Silje Johansen

Jorunn Gudmundsen

 

carina.bertheussen@oppvekst.harstad.kommune.no

sarah.eriksen@oppvekst.harstad.kommune.no

lone.matras.hansen@oppvekst.harstad.kommune.no

geir.mikalsen@oppvekst.harstad.kommune.no

hilde.moe@oppvekst.harstad.kommune.no

marit.wegner@oppvekst.harstad.kommune.no

torun.werningsen@oppvekst.harstad.kommune.no

marita.aaruus@oppvekst.harstad.kommune.no

janne.simonsen@oppvekst.harstad.kommune.no

trond-are.mikalsen@oppvekst.harstad.kommune.no

tina.olsen@oppvekst.harstad.kommune.no

silje.johansen@oppvekst.harstad.kommune.no

jorunn.gudmundsen@oppvekst.harstad.kommune.no

Ledelse:

Telefon:

Epost:

Bjørg Seime Johnsen

rektor

90367899

bjorg.johnsen@oppvekst.harstad.kommune.no

 

Anne-Helen Madsen,

Avd.leder mellomtrinn

91582894

anne-helen.madsen@oppvekst.harstad.kommune.no

 

Aina Olsen,

Avd.leder småtrinn

77026324

aina.olsen@oppvekst.harstad.kommune.no

 

Merethe Johansen,

Avd.leder SFO

91342818

merethe.johansen@oppvekst.harstad.kommune.no

 

Trine Bergan,

merkantil

77026320

trine.bergan@oppvekst.harstad.kommune.no

kanebogen.skole@harstad.kommune.no