Harstad skole setter ekstra fokus på mobbeforebyggende arbeid uke 4 til uke 6.

​Med utgangspunkt i ulike metodehefter utarbeidet av blant annet Redd barna, vil skolen sette ekstra fokus på mobbeforebyggende arbeid de neste tre ukene. Elevene skal jobbe med begrepene mobbing, erting, plaging og krenkelser. For de eldste elevene blir det lagt ekstra fokus på nettvett og trygg ferdsel på nett. Vi oppfordrer foresatte til å ta del i barnas arbeidsoppgaver hjemme. Bruk av kommunikasjonskanaler via nett er i dag utbredt blant elevene. Vi oppforderer derfor foreldre til å gjøre seg kjent med sitt barns bruk og skaffe seg kunnskap om hvordan dette brukes.

Her finner du blant annet arbeidshefte for 7.trinn