Kila skole er en barne- og ungdomsskole med 20 klasser og ca. 460 elever. Skolen ligger ca. 10 km. sør for sentrum av Harstad. Vi er så heldige å ha et relativt nytt skolebygg og fine uteområder, og vi er godt utstyrt med både inventar og læremateriell.

Kila skole

Skolen satser sterkt på oppbygging og utvikling av digital kompetanse

Vi satser sterkt på å heve leseferdighetene til best mulig nivå, og jobber systematisk med dette fra 1.klasse av. Det jobbes både direkte mot elever og elevgrupper med systematisk begynneropplæring, og med kompetanseheving for samtlige lærere og assistenter på småtrinnet.

Kila skole

Skolen har utviklet en sosialpedagogisk plan for å jobbe systematisk med elevenes sosiale kompetanse. I denne planen inngår handlingsprogram rettet mot mobbing og vold. 

Skolen har nedfelt en pedagogisk plattform som viser vår struktur på organisering av undervisninga. Skolens visjon er:
Vi har lyktes med opplæringa, når alle elever kan si om seg selv: ”Jeg duger!”

Kila skole