Våre fantastiske vaktmestre har montert et keyboard i gangen som elevene kan øve på i friminuttene. De som spiller må bruke hodetelefoner slik at de ikke forstyrrer medelever. key-bilde-vilde 2017 (2).jpg
Vilde fra 8. klasse øver