20170215_111841_700x525.jpg

Elevrådets arbeid har 2 hovedområder:

1.Skape trivsel for elevene

2.Samarbeide med foreldre, ansatte og ledelsen for å skape en best mulig skole for elevene.

Gjennom elevrådet kan elevene ved skolen komme med forslag til hvordan skoledagen skal være for elevene. 
Etter møtene tar elevrådet opp mange saker med ledelsen. 
 

Eksempler på hva elevrådet har fått til:

  • Nye stoler til de fleste klasserom
  • Gymapparat i skolegården
  • Flere benker i skolegården
  • Musikk i langfri
  • Montering av speil i jentegarderoben
  • Diverse reparasjon av utstyr og vedlikehold av skolen
  • Gjennomført flere arrangementer for å skape trivsel blant elevene

 

Elevrådets leder og nestleder er med på møtene i Samarbeidsutvalget (SU) der også foreldre, ansatte og ledelsen er representert. Her har de medbestemmelsesrett og kan påvirke saker som angår elevene ved skolen

BUK

To av representantene fra elevrådet er også med i «Barn og unges kommunestyre» - BUK, som har jevnlige møter i Harstad rådhus. Møtene blir ledet av ordfører Marianne Bremnes.