Mål:
Alle skal vise omsorg, ansvar og respekt for medelever, lærere og materiell


Du vet at målet er nådd når du:

  • Snakker hyggelig til de rundt deg og bidrar til arbeidsro for alle.
  • Møter forberedt og presis til undervisningen.
  • Har med nødvendig utstyr. Både bøker, klær og mat.
  • Sier fra dersom du må forlate undervisningen.
  • Tar vare på skolens materiell og kaster søppel på anviste plasser.
  • Deltar i opprydding etter at undervisning er avsluttet.
  • Henger yttertøy i skapet og holder skapet låst.
  • Holder deg unna andre sine konflikter.
  • Tilkaller hjelp om nødvendig. Husk at de voksne er der for å hjelpe deg.
  • Respekterer at skolen er mobilfri sone.

 

love_450x300.jpg