Her på skolen vår samlet rektor Ludvig alle elevene på biblioteket fredag 25. august, og informerte grundig om det nye regelverket. rektor om mobbing.jpg

Denne videoen fra Fylkesmannen i Troms ble vist til elevene. https://www.fylkesmannen.no/Troms/Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Si fra til rektor først!

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Link til udir sine sider med mer informasjon: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/