IST Home

 

Gjennom appen kan du som foresatt til barn i SFO:

 • Registrere oppholdsplan
 • Melde fravær og registrere fri/ferie
 • Registrere henteavtale
 • Kommunisere med personale
 • Lese dagsaktuelle nyheter fra enheten
 • Lese ukeplaner og annen relevant informasjon
 • Få tilgang til samtykker og søknader

 

Gjennom appen kan du som foresatt til skoleelev:

 • Se elevens fag, lærere, karakterer, varsler og merknader
 • Få oversikt over elevens fravær
 • Få tilgang til samtykker og søknader
 • Kommunisere med lærere
 • Lese nyheter fra skolen
 • Booke tid for utviklingssamtaler o.l.

Retningslinjer for kommunikasjon via IST Home

Innhold og bruksområde

Chatløsningen skal ikke benyttes til å kommunisere sensitivt innhold.

Dette er primært en chat mellom lærere og foresatte. Dersom man ønsker å kontakte skolens ledelse kan man benytte e-post eller telefon.

 

Responstid

Når du sender melding, kan det noen ganger ta litt tid før den blir lest, derfor kan du ikke forvente svar med en gang.

Dersom det haster, eller du vil være helt sikker på at meldingen fanges opp før skoledagens slutt, kan det være lurt på ringe i stedet.

Hvordan komme i gang med IST Home for skole og SFO?

 

Foresatte til barn som ikke har begynt i grunnskolen ennå, vil få tilgang til IST når skolestart nærmer seg.

 1. Last ned IST Home fra Appstore eller Google Play på din mobiltelefon.
 2. Logg inn med ID-porten (bankID/MinID).
 3. Sjekk at ditt/dine barns navn kommer frem i appen. Hvis ikke, ta kontakt med enheten.
 4. Dersom du tillater varsler, og aktiverer biometri som innloggingsmetode, vil dette forenkle den daglige bruken av applikasjonen.

Se ISTs hjemmeside for ytterligere informasjon og brukerveiledning:https://isthome.se/nb/brukerveiledning/

Foreldreansvar

Foreldreansvar i IST

IST henter informasjon om foreldreansvar fra folkeregisteret. Personer som ikke er registrert med foreldreansvar i folkeregisteret vil i utgangspunktet miste sin tilgang til informasjon om barnet. 

Foreldreansvar i folkeregisteret

For barn født før 1. januar 2020 følger foreldreansvaret av hvordan loven var da barnet ble født. Det gjør at foreldre som ikke bodde sammen da barnet ble født ikke automatisk fikk felles foreldreansvar. En del foresatte står derfor uten foreldreansvar uten å være klar over det.  

Dersom du er forelder og ikke vet sikkert om du er registrert med foreldreansvar, kan du sjekke det her:

Her kan du sjekke status for dine foreldreansvar.

Her kan du registrere foreldreansvar.

Her kan du lese mer om regelverket: Foreldreansvar - regjeringen.no

 

Roller uten foreldreansvar

Fosterforeldre og andre som skal ha tilgang til informasjon om barnet uten å være registrert med foreldreansvar, håndterer skolene særskilt. Ta kontakt med din skole dersom du trenger tilgang.