Der fikk de være med på et opplegg som heter bygging og kjøring av LEGO Mindstorm. LEGO Mindstorm er en robot som kan utføre mange forskjellige oppgaver.

7. klassingene var delt i par og måtte først bygge en robot, deretter programmere den.

Oppgaven elevene skulle løse var å kjøre rett fram langs en linje, snu 90 grader mot venstre og deretter kjøre rett fram igjen. Roboten skulle stoppe før den kom til en «vegg». Målet var å komme nærmest mulig veggen (men ikke borti) på kortest mulig tid.

Elevene ga tilbakemelding om at de hadde hatt en artig og lærerik dag på Newtonrommet.