I Strategiplanen "Tid for mestring!" står det blant annet at Troms fylkeskommune vil: Styrke samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole ved å videreutvikle samarbeidet om faget Utdanningsvalg, informasjonsoverføring, vurderingspraksis og ved å starte forsøk om en felles 13-årig skole.

Les hele strategiplanen her.