Det er et begynneropplegg i orientering som Harstad O-lag tilbyr mellomtrinnselever i kommunen.

Fra Sørvik skole syklet vi til Kilkamanlegget for å delta. Stafetten foregikk med to elever på hvert lag og sju poster elevene skulle finne. De måtte bruke kart for å finne postene, og tida de hadde brukt fikk de først vite da de kom i mål.

Etter orienteringa var det tid til fotballspilling og annen lek og moro før vi igjen syklet tilbake til skolen.

 
Elevene ved Sørvik skole oppførte seg flott på tur og representerte skolen på en fin måte. Elevene ga tilbakemeldinger om at de hadde hatt en super dag! Dette var et flott opplegg fra Harstad O-lag som vi gjerne deltar på flere ganger.