Planutvalget vedtok 6/7 2011 å legge saksfremlegg om revidert tiltaksplan for Harstad Ren Havn med tilhørende vedlegg (rapporter) ut til offentlig høring i tre uker, fra og med 08.07.11 til og med 30.07.11. Prosjektleder Ren Harstad Havn er Silje Gry Hanssen.

Innspill/merknader til saksfremlegg og/eller rapporter sendes til postmottak@harstad.kommune.no eller Harstad kommune v/ØKO, Potsmottak, 9479 Harstad innen 30. juli 2011.

Les den opprinnelige tiltaksplanen for Harstad havn levert av Rambøll (i 15 delrapporter).