Tabell over ansatte ved Sørvik skole
Navn Stilling Telefon E-post
       
Solveig Johansen Rektor  
Kirsti Hansen Avdelingsleder  
Marina Chruickshank Laberg Kontorassistent  
Anne Lyså Jakobsen Kontorassistent  
Trond Nicolaisen Assistent skole/SFO  
Trond Rasmussen Assistent skole/SFO  
Jorunn Trane Kontorassistent/SFO (leder)  
Elisabeth Walsøe Assistent SFO    
Inger Ekse Kontaktlærer 1. kl.    
Kenneth Sørensen Kontaktlærer 3. kl.    
Trude Lorentzen Kontaktlærer 3. kl.    
Sylvia Johansen Kontaktlærer 5.-6. kl.    
Kjetil Steen Kontaktlærer 4. kl.    
Anne Line Bruun i permisjon    
Oddvar Skoglund Kontaktlærer 7. kl.    
Toril Markussen Kontaktlærer 7. kl.    
Monica Sandberg Størseth Kontaktlærer 5.-6. kl.    
Synnøve Aarskog Kontaktlærer 2. kl.    
Tove Bygd Kontaktlærer 2. kl.  
Sissel Hansen Vikar    
Mikkel Per Sara Samisklærer