Alle fast ansatte, inkludert styrer og stedfortreder som skjenker eller selger alkohol skal delta på kurs i ansvarlig vertskapp. Kurset er obligatorisk.

Målet med kurset er at økt kompetanse hos ansatte og ledere gjør det lettere å fatte riktige beslutninger i vanskelige arbeidssituasjoner.

Ansvarlig Vertskap-prosjektet er et ledd i et nasjonalt kompetansehevingsprosjekt – se www.ansvarligvertskap.no

Forelesere er kommunens egne ansatte og lokal representant fra Politiet. Det arrangeres ett kurs for salgsnæringen (ca 2t) og ett kurs for skjenkenæring (ca 3t). begge kursen avholdes 2 ganger årlig.

Ved nye salgs- og skjenkebevillinger skal kurset ”Ansvarlig Vertskap” være gjennomgått senest et halvt år etter at bevillingen er gitt. Samme tidsfrist gjelder ved utskifting av personale.

Kursene publiserer ved Harstad tidende og ved Harstad kommunes hjemmesiden, samt at bevillingshaver informeres per epost.

Kontaktperson for Ansvarlig Vertskap:
Hanne Fagerheim
E-post: hanne.fagerheim@harstad.kommune.no