Prøvetaking

”Etablererprøven”, ”Kunnskapsprøven om alkoholloven – salg” og ”Kunnskapsprøven om alkoholloven – skjenking” kan avlegges i Harstad kommune på Servicetorget. Gebyret er 300 kr.

Lærebok om Etablererprøven kan bestilles fra: VINN

Servicetorget er lokalisert i rådhusets ekspedisjon med inngang fra gateplan fra Asbjørn Selsbanes gata 9 i Harstad sentrum.

Ansvarlig Vertskap

Styrer, stedfortreder og alle fast ansatte som er direkte involvert i salg eller skjenking av alkohol ha gjennomgått kurset ”Ansvarlig vertskap” el.

Ved nye salgs- og skjenkebevillinger skal kurset ”Ansvarlig vertskap” være gjennomgått senest et halvt år etter at bevillingen er gitt. Samme tidsfrist gjelder ved utskifting av personale.

Juridisk rådgivning

Veiledning om bevillingsspørsmål kan fås ved henvendelse til: ann.silje.rolness@harstad.kommune.no


Postadresse:
Helsehuset
Harstad kommune
Postmottak
9479 HARSTAD

Besøksadresse:
Havnegata 4, 4.etg.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaene ligger på disse linkene:

Alkoholgebyret for omsetning av alkohol innberettes til kommunen.

Tilleggsinformasjon