Fellesløsninger rettet mot innbyggerne

KS bidrar til at det utvikles en rekke fellesløsninger som skal gi innbyggerne og næringslivet bedre tjenester.

MinSide

MinSide.png

MinSide kan du lese din digital post til og fra kommunen, se eiendomsinformasjon og gå videre til en rekke nasjonale tjenester fra for eksempel Skatteetaten, NAV og Husbanken. MinSide er under stadig utvikling, og målet er at alle ofentlige tjenester som er relevant for deg som innbygger, skal du finne her.

SvarUT og SvarINN-tjenesten

E-post%20inn.jpg

Dette er en løsning som håndterer forsendelser av post mellom kommunen, innbyggere og næringsliv. Dersom du har en digital postkasse vil posten din fra kommunen sendes digitalt. Dersom du ikke har en digital postkasse, eller du ikke åpner digitalt sendt post, vil det som sendes skrives ut og sendes som ordinær post.

Digital post er enklere, sikrere, kommunen sparer penger og vi bidrar i felleskap til å spare miljøet. Her kan du lese mer om digital postkasse og hvordan den opprettes.

Harstad kommune ser at flere og flere leser post fra oss digitalt:

KSSvarUT2014.png KSSvarUT2019.png

I 2014 ble 17 % av posten Harstad kommune sendte ut lest digitalt. Pr 1. september 2019 var 72 % av posten lest digitalt.

Pr. 1 august 2019 hadde 48,5 % av Harstad kommunes innbyggere over 15 år opprettet en digital postkasse

Digital søknad om avkjørsel til offentlig vei

IllustrasjonSoknadVei.jpg

KS og Vegvesenet gikk sammen om en ny løsning som gjør det enklere å søke om avkjørsel til offentlig vei. Harstad kommune deltok som pilotkommune i utviklingen av et felles digitalt skjema som sikrer at søknaden sendes til riktig instans, og at relevante opplysninger for adressen hentes inn automatisk

DigiSos - Digitale sosialtjenester

DigiSos.png

DigiSos er en løsning som gjør søknad om økonomisk sosialhjelp digitalt tilgjengelig for brukeren. For å få dette til har stat og kommune gått sammen og bygget en helt ny løsning.

Prosjektet består av 3 faser hvor 2 er gjennomført:

  • Fase 1: Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no 

  • Fase 2: Digital søknad om sosialhjelp ble tilgjengelig i Harstad kommune 13. mai 2019

    • For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

 

Apper som kan benyttes i Harstad kommune

Parkering

I Harstad kommune er det to apper som kan benyttes for å betale parkering:

EasyPark

Finn og betal parkering med EasyPark

Last ned app

ParkLink

Finn og betale parkering med ParkLink.

Last ned app

MinRenovasjon

Denne appen gir deg tømmekalender og du kan søke opp din adresse og få vite når avfallet blir hentet. Du får også vite hvilken type avfall som hentes på hvilke dager, og du kan sette varsler på mobilen din for å få beskjed når det er på tide å sette frem dunken. Det er også kart som viser nærmeste returpunkter for glass/metall og klær.

Last ned appen