Lokaler

Bergseng Bosenter eies og drives av Harstad kommune. Vi har 38 rom/leiligheter med bad. Disse er fordelt på 3 etasjer. Bergseng Bosenter var bygd i 1999.

Underetg - bolig med heldøgns omsorg:

10 beboerrom med felles kjøkken, spise- og TV-stue. Alle beboerne her har felles måltider.  8 av rommene har egen utgang til terrasse/uteplass. Vaktrom for personalet.

Alle rommene har hotell-lås på dørene.

Egen kontorfløy – der avd.leder har kontor.

1.etg - omsorgsboliger:

her er en fellesstue, spisestue og 13 omsorgsleiligheter. Hovedinngang til bygget er i 1. etg. Utenfor hovedinngangen er det postkassestativ og inngang til søppelrom. Leilighetene har entre, soverom, stue med kjøkkenkrok.  Alle leilighetene har egen balkong.

2. etg - omsorgsboliger:

har 14 omsorgsleiligheter og 1 hybel.  Det er små sittegrupper i korridoren. Leilighetene har egen balkong. Leilighetene har entre, soverom, stue med kjøkkenkrok.

Vi har egen grillbu ved Bergselven med sittegruppe utenfor.

Lege/tannlege/servicetilbud

Lege/tannlege

Lege Margrete Berdal fra Heggen Legesenter, har kontortid i underetg. hver torsdag.  Dette tilbudet gjelder de beboerne som bor i underetg.   De øvrige beboerne benytter sine egne fastleger.

Beboerne som har vedtak på hjemmesykepleie får tilbud om gratis tannbehandling ved den offentlige tannhelsetjenesten i Harstad.

Andre servicetilbud og aktivitetstiltak

Frisør

Vi er lokalisert i gangavstand til nærmeste frisør.  Om du ønsker frisør hjem til deg, er vi behjelpelig med det.

 

Fotpleie

Vi har avtale med fotpleier som kommer til Berseng Bosenter, når dere som bor her har behov for fotpleie.  Da formidler vi kontakt med fotpleier som kommer hjem til deg.        

 

Ergoterapi og fysioterapi

Hverdagsmestring er sentralt i vårt arbeid. Ergoterapeut og fysioterapeut kommer til oss på Bergseng Bosenter hver 14.dag.

Livsgledehjem

Vi følger føringene fra den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Vi ble sertifisert første gang i 2018, og ble sammen med Olavsgården bosenter, de første bosenter i Norge som fikk status som Livsgledehjem. I sertifiseringsordningen er det etablert 9 kriterier, som virksomheten skal legge til rette for:

 1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem.
 2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
 3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.
 4. Kontakt med dyr.
 5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
 7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.
 8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet.
 9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.

Tilbud om frisk luft minst en gang per uke, er en av livsgledekriteriene vi arbeider etter. Det er derfor viktig at alle våre beboere har utebekledning og sko, gjerne også pledd (for de som sitter i rullestol). Avdelingen har beskrevet dette i en garderobeliste dere vil få informasjon om ved innkomstsamtalen. 

Sertifiseringsordningen skal være med på å bidra til mer personsentrert omsorg, der målet er å ivareta hver beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. I forbindelse med dette, vil vi be om hjelp til å kartlegge livshistorien til våre beboere, dersom beboeren ikke kan svare på dette selv.

Pårørende og frivillige er i tillegg til våre ansatte viktige i livsgledearbeidet. Pårørende som ønsker å bidra med noe i forhold til livsglede for våre beboere, er hjertelig velkommen til det.

Klikk her for å se en video om sertifiseringsordningen. Du finner også mer informasjon på nettsidene til Livsglede for Eldre.

 

 

 

Arrangementer og aktiviteter

Arrangementer og aktiviteter

Faste fellesaktiviteter

Mandager:   trim i fellesstua i 1. etg v/husmor

Tirsdag:       strikkeklubb i fellesstua 1. etg v/husmor

Onsdag:      trim i fellesstua 1. etg v/husmor
                   Sangandakt i fellesstua u.etg. v/Den norske kirke
                   med Lars Marin Skipevåg og Kråkenes på gitar

Torsdag:      Kafe i fellesstua 1. etg v/husmor

Fredag:       Bingo og kino x 1 pr mnd. i fellesstua 1. etg

 

Andre fellesaktiviteter

Bergseng bosenter legger ut månedlige informasjoner som viser våre aktiviteter. Denne informasjonen henges opp på våre informasjonstavler og legges ut på vår egen Facebook-side.

Vi samarbeider med Den kulturelle spaserstokken, kulturskolen, livsgledebarnehager, livsgledeskole, Røde Kors besøkstjeneste, Ervik gård, lag og foreninger, samt andre frivillige.

Vi har 10 på topp-turer inne i våre korridorer og i nærmiljøet. Dette gir våre beboere fysisk aktivitet og opplevelse.

Vi har fellesarrangementer i løpet av året, der vi markerer de ulike årstider, høytider og merkedager.

Vi har egen Rickshaw-sykkel, som gir våre beboere en unik mulighet til å komme ut på veien i nærområdet. Vi driver med kontinuerlig opplæring i bruk av sykkelen, og pårørende må gjerne bli kjent med sykkelen og benytte denne etter opplæring.

Praktisk informasjon

Hoveddørene inn/ut av Bergseng Bosenter er låst mellom kl 1500 og 0800 på hverdager og låst hele døgnet i helgene.
Beboerne / pårørende kan få eget adgangskort/nøkkel.  Det er ringeapparat utenfor slik at det kan oppnås kontakt med personalet på jobb.

Klær

Leilighetene i 1. og 2. etg må ha egen vaskemaskin.  Klærne til beboerne i underetg. vaskes i felles vaskerom.

Klærne bør tåle vask på min. 40 grader, og alle klær må merkes godt med navn til de som bor i underetg.

Måltider og ernæring

Vi har stort fokus på ernæring, og vet at sykdom og høy alder gir større risiko for underernæring. Vi vil derfor gjennomføre en ernæringskartlegging ved innkomst, som evalueres jevnlig. Dersom beboer har risiko for underernæring, eller er underernært, settes tiltak inn i samråd med lege.

Måltider tilpasses beboernes personlige behov. Vi har tilbud om mat og drikke hele døgnet til de som bor i underetg.   Beboerne i 1. og 2. etg har tilbud om felles bespisning i felles spisestue i 1. etg. Dette tilbudet er begrenset til våre faste måltider.

Våre faste fellesmåltider er:

Frokost:     fra kl. 08.30
Lunsj:             kl.  12.30
Middag:          kl.  16.00. 
Kvelds:           kl.  20.00

Vi ber om at primær/sekundær får beskjed dersom det er matallergier, eller spesielle ønsker vedrørende måltidene.

Middagene leveres fra Felleskjøkkenet ved UNN.

Bergseng bosenter sitt bilde.

Beboerrom/leiligheter

Hver beboer har selv ansvar for møbleringen av sitt rom. Vi ber om at det tas hensyn til mobilitet og renhold når det velges møbler/tepper/seng/tekstiler osv. Det er ikke ønskelig at rommet fylles med tunge møbler og store tepper med tanke på renhold og fare for snublekanter.

Hvis det mange pyntegjenstander, kan vi ikke ta ansvar for støvtørking.

Vi ber pårørende hjelpe oss med dette. Hver beboer har egne private håndklær, sengklær, vaskekluter, og hygieneartikler til personlig hygiene.

Hver enkelt beboer må selv sørge for å ha lyspærer/batteri til private lamper. Fastmontert belysning dekkes av husleia.

Personlige artikler

Dersom beboer ønsker såper, shampo, tannbørste/tannkrem eller fuktighetskrem ut over det vi kan tilby, må beboer koste dette selv.

Post

Beboer, pårørende eller verge må sørge for omadressering av post, dersom post ikke skal leveres til beboer, samt flyttemelding til Folkeregisteret.

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, og håper at familie og venner besøker våre beboere ofte. Det er ønskelig at besøkende tar hensyn til døgnrytme og rutiner i avdelingen, og beboers helse og døgnrytme. Det forventes at besøkende som hovedregel avslutter sitt besøk når beboer har gått til ro for kvelden. Besøkende oppfordres til å benytte anledningen til en tur ut sammen med beboeren, eller å bruke våre fellesområder slik at dere får mulighet til å se «andre vegger». Dersom dere ønsker å være i avdelingens oppholdsstue-/kjøkken, ber vi dere om å ta hensyn til de øvrige beboerne. Vi erfarer at besøk kan skape uro på noen avdelinger, og håper besøkende vil ha forståelse med at vi kan be dere om å oppholde dere på beboers rom i slike tilfeller. På noen steder erfarer vi at med-beboerne har det best dersom besøkende oppholder seg på beboers rom, og holder støynivået nede.

Velferdsteknologi og varslingssystemer

Vi har hotell-lås på romdørene i underetg.

Når beboere flytter inn til oss, blir hjelpebehov kartlagt.  Vi samarbeider med kommunens hverdagsmestringsteam for å finne de beste mulige løsninger til hver enkelt beboer. Vi har nært samarbeide også med hjelpemiddeltjenesten. Trygghetsalarmen som brukes hjemme, kan tas med til oss.

Telefon, tv og internett

Vi har TV på fellesstuene i underetg og i 1. etg. RiksTV. Hver beboer på selv skaffe TV til sitt rom/ leilighet.  Kanaler utover NRK 1, 2 og 3, må selv bestilles.

Hver enkelt beboer må selv besørge fasttelefon eller mobiltelefon til eget bruk. Det er kommunalt trådløst gjestenett på bygget. Det er mulig med tilkobling i inntil ett år av gangen med felles rammer for tilgang og båndbredde.
 

Forsikring

Personalet tar ikke ansvar for oppvaring av penger/verdisaker. Det anbefales at du har en liten safe/pengeskrin inne på rommet.
Private eiendeler på rommet ditt dekkes av din egen innboforsikring.

Røyking og bruk av "levende lys"

Vi ønsker et røykfritt miljø.  Viser til utvendig skilting.
Vi anbefaler bruk av elektriske lys i stedet for stearinlys.  Dette av brannsikkerhetshensyn.

Bildebruk

Det blir tatt en del bilder i forbindelse med aktiviteter hos oss. Vi mener at dette styrker fellesskapet og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Enkelte bilder vil også deles på vår hjemmeside på facebook, samt på tilstelninger som f.eks. julebord. Vi håper dere opplever dette som positivt, og vil be om deres samtykke på eget skjema ved innkomst.

Elever, studenter og personer i arbeidspraksis/språkpraksis

Vi samarbeider med universitet og videregående skole, og har studenter og elever i praksis jevnlig. Vi er også en lærebedrift for utdanning av helsefagarbeidere. Ut over dette har vi også samarbeid med INKO og NAV, og tilbyr praksisplasser for personer med behov for arbeidspraksis og/eller språkpraksis. Det innebærer at du som beboer og pårørende vil møte både studenter og elever hos oss.

Minnealbum

Vi har erfart at et minnealbum kan hjelpe oss å bli bedre kjent med beboerne. Dette er også et godt hjelpemiddel ved kognitiv svikt. Vi har derfor et ønske om at hver beboer har et minnealbum med bilder og litt historie. Gjerne med tidsperspektiv fra barn til voksen. Vi mener at det kan hjelpe beboeren å holde fast på deler av sitt liv og sin identitet. Minner og bilder gir oss et godt utgangspunkt for samtaler om det levde livet, og viktige hendelser i beboer sitt liv. Vi har også erfart at mange pårørende som er på besøk, har brukt minnealbum som utgangspunkt for samtale.

Minnealbum kan enkelt lages ved bruk av en ringperm med plastmapper eller laminerte ark. Det er en fordel at bilder har god størrelse, og at det er bildetekst/forklaring under hvert bilde. Pårørende kan også vurdere «Min Memoria», som er en applikasjon til nettbrett, som vil ha samme funksjon som et minnealbum. Dette forutsetter at beboer har nettbrett selv, og tilgang til internett. Vi gjør oppmerksom på at Min Memoria har en årsavgift for bruk.
Mer informasjon om Min Memoria: http://minmemoria.no/

Blomster og parfyme

Vi gjør oppmerksom på at en del ansatte samt beboere, har allergi for noen typer blomster. Spesielt kjenner vi til at svibel og julestjerne fremkaller allergi hos mange. En del har også allergi for parfyme, og vi ber derfor om at besøkende hvis mulig unngår bruk av parfyme.

Dyr

Mange setter stor pris på kontakt med dyr, og dette bringer ofte fram gode minner. Vi har jevnlig besøk av hunder hos oss, og har også avtale med besøksgård. Besøkende kan gjerne ta med dyr etter avtale med personalet.
 

Egenbetaling

Vi viser til Harstad kommunes betalingsregulativ.

Primær- og sekundærkontakt

I Harstad kommune skal pleien i heldøgns omsorg organiseres etter primærsykepleieprinsippet. Dette skal sikre at:

 • Pasienten/beboer får kontinuerlig oppfølging og helsehjelp av god kvalitet.

 • Pasienten/beboer får oppfylt sine rettigheter overfor helsetjenesten.

 • Tillitsforholdet mellom pasient/beboer og personalet fremmes.

 • Respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd blir ivaretatt (Pasientrettighetsloven § 1-1).

Dette innebærer at alle pasienter/beboere ved innkomst skal få oppnevnt en egen primærkontakt, som er hoved-kontaktperson for beboer og pårørende. Det vil også oppnevnes en sekundærkontakt, for å sikre bærekraftighet ved fravær. Primærkontakten skal som hovedregel være en sykepleier eller vernepleier. Sekundærkontakten skal som hovedregel være helsefagarbeider.

Primær- og sekundærkontakten har hovedansvar for å innkalle til primærsamtaler med beboer og pårørendesamtaler, samt innkomstsamtale avtales de første 14 dager fra innkomst.

Hjelp oss å bli bedre

Vi ønsker tilbakemeldinger fra beboere og pårørende, både dersom dere er fornøyde eller misfornøyde. Ta kontakt med primærkontakt eller en leder for å gi tilbakemeldinger. Vi har også bruker- og pårørendeundersøkelser ca. hvert andre år, i samarbeid med andre sykehjem og bosenter. Dere oppfordres til å besvare disse, for å gi oss innspill som vi kan bruke for å gi enda bedre tjenester.

Klage på service/tjeneste/ansatte

Du som søker eller din nærmeste pårørende / verge / fullmektig kan klage dersom du opplever kritikkverdige forhold med ansatt eller ikke er fornøyd tjenesten som utøves. Vi setter pris på at dere i forkant av en klage, forsøker å løse utfordringene sammen med avdelingsleder.

Klagen kan du registrere elektronisk på kommunens hjemmeside. Under Selvbetjening velges Serviceklage. Du kan også ta kontakt med ansatt/leder som hjelper til med å nedtegne klagen. Du kan lese mer i Klageprosedyren.

Tjenestebeskrivelse

I tjenestekatalogen finner du tjenestebeskrivelsene for for bolig med heldøgns omsorg samt omsorgsbolig i Harstad.