I reglementet for politiske styringsorgan finner du informasjon i forhold til følgende områder:

 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Økonomiutvalg
 • Utvalg for plansaker
 • Utvalgene
 • Administrasjonsutvalget
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Klientutvalget/nemd for elevsaker/utvalg for kontroll av sjenking mv.
 • Reglement for ordføreren
 • Kontrollutvalget
 • Klagenemd
 • Eldrerådet
 • Ungdomsrådet
 • Råd for funksjonshemmede
 • Vedtekter for Harstad Havn KF
 • Godtgjøringsregulativ for folkevalgte

Last ned reglement for politiske styringsorgan (PDF)

Vedlegg til godtgjøringsreglement for folkevalgte.