Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. april:

Midler til arrangementer og aktivitetstilbud for barn og ungdom

Barn- og unges kommunestyre (BUK) har fått tildelt 100 000 kroner i året som kan deles ut til arrang...

Slik styres Harstad

Harstad kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet.

 

Politisk styring

Harstad kommune er en politisk styrt organisasjon. Det betyr at det er de folkevalgte som bestemmer kommunens prioriteringer. Styringen endrer seg derfor etter hvert kommunevalg, etter hvor stor oppslutning de ulike partiene fikk. Det er kommunevalg hvert fjerde år.

Når en kommune styres etter formannskapsmodellen er det kommunestyret som er kommunens øverste politiske organ. Formannskapet er det nest øverste politiske organet og forbereder saker for kommunestyret. Formannskapet har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Ordføreren leder både kommunestyret og formannskapet. I tillegg til kommunestyret og formannskapet har vi politiske råd, utvalg og andre politiske organer med ulike ansvarsområder.
 

Administrativ styring

Administrasjonen følger opp og gjennomføre det som politikerne har bestemt. Den øverste lederen for administrasjonen er kommunedirektøren. Kommunedirektøren skal passe på at det kommunestyret bestemmer blir gjennomført, og han eller hun har ansvaret for den daglige driften av kommunen.