• Folkevalgt.no

    Folkevalgt.no er et nettsted for deg som er folkevalgt. Som folkevalgt har du et ansvar og en mulighet for å påvirke hvordan Harstad kommune skal se ut i framtida. Som representant for innbyggerne, deltar du i beslutninger om hvordan Harstad kommune skal se ut i fremtiden, og hvilket omfang og kvalitet tjenester skal ha i kommunen.

    På nettstedet Folkevalgt.no kan du hente kunnskap og tips utarbeidet av erfarne folkevalgte om dine oppgaver, plikter og rettigheter, og hvordan du kan påvirke beslutninger om utvikling i Harstad kommune.