Lokaler

Vi har 2 avdelinger, Avdeling Seljestad med bogruppe A og B og avdeling Borgen med bogruppe C og en fløy med forsterket behandlingstilbud. Du kan få mer informasjon om forsterket behandlingstilbud her.

Sykehjemmet er fra 2003 og har 36 enerom. Noen rom har takheis, og noen rom har egen utgang til hagen. Vi har stue i fellesarealet, denne brukes også fleksibelt til møterom. Vi har et pårørende rom som kan brukes til overnatting. Vi tilrettelegger også for at pårørende kan overnatte på rommet ti beboeren ved alvorlig sykdom. Vi vektlegger hjemmehyggelig fysisk miljø, med varme farger, pynt etter årstid o.l. På vinterhalvåret tenner vi gjerne på peisen i hovedinngangen.

Lege/tannlege/servicetilbud

Avdeling Borgen/lindrende: Avdelingsoverlege Knut W. Lind samt spesialist i allmennmedisin, Ingvild Strand.
Avdeling Seljestad: Sykehjemslege under avklaring

Alle beboere med innvilget langtidsopphold har rett til tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten.

Frisør

Vi har egen frisørsalong. Ikke avtale med noen fast, men vi er behjelpelig med å bestille inn frisør. Du må gjerne gjøre personlig avtale om du har en fast frisør. Beboerne betaler dette selv.

Fotpleie

Vi bestiller inn fotpleier ved behov. Vi samler da opp slik at flere får tilbud samtidig.

Ergoterapi og fysioterapi

Fysioterapi og ergoterapi ved henvisning.

Livsgledehjem

Vi følger føringene fra den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Vi ble sertifisert første gang i 2018, og resertifisert i april 2019. Vi vil gjennomgå årlig resertifisering, for å sikre at vi følger opp kravene i sertifiseringsordningen. Et Livsgledehjem skal ha system for å ivareta ni livsgledekriterier. 

Virksomheten skal:

 • Legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner
 • Legge til rette for at beboeren kommer ut i frisk luft minst en gang pr uke
 • Legge til rette for kontakt med dyr
 • Legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
 • Legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen
 • Legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet
 • Trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen
 • Legge til rette for god kommunikasjon med pårørende
 • Sørge for alle ansatte vet om sertifiseringsordningen, og hva den innebærer

Dette bidrar til en personsentrert omsorg, der målet er å ivareta hver beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. I forbindelse med dette, vil vi be om hjelp til å kartlegge livshistorien til våre beboere. Mer informasjon gis på innkomstsamtalen. 

Pårørende og frivillige er i tillegg til våre ansatte viktige i livsgledearbeidet. Pårørende som ønsker å bidra med noe i forhold til livsglede for våre beboere, er hjertelig velkommen til det.

Mer informasjon om sertifiseringsordningen: http://livsgledeforeldre.no

 

Aktiviteter og arrangementer

Det utarbeides hver måned en kalender med felles aktivitetstilbud på sykehjemmet. Dette henger oppslått flere steder i bygget. Vi har samarbeid med 1 barnehage: Utsikten. Vi har nært samarbeid med Røde Kors besøkstjeneste, som kommer innom til faste tidspunkter, samt hjelper oss med fellesarrangementer. I tillegg har vi faste aktivteter i eget årshjul, for eksempel:

 • tilrettelagt trim/bevegelsesaktiviteter
 • sang og musikk etter fastlagt plan. Både i regi av frivillige, Røde kors besøkstjeneste og noen av våre egne, dyktige "sangstjerner" blant de ansatte
 • bingo
 • andakt
 • vårfest og julefest
 • arrangementer i regi av Den kulturelle spaserstokken
 • utendørsaktiviteter som bål, sykkeltur mm.

Primær- og sekundærkontakt

I Harstad kommune skal pleien i heldøgns omsorg organiseres etter primærsykepleieprinsippet. Dette innebærer at alle pasienter/beboere ved innkomst skal få oppnevnt en egen primærkontakt og sekundærkontakt, som er hovedkontaktpersoner for beboer og pårørende. Primærkontakten skal som hovedregel være en sykepleier eller vernepleier. Sekundærkontakten skal som hovedregel være helsefagarbeider.

Primær- og sekundærkontakten har hovedansvar for å innkalle til primærsamtaler med beboer og pårørendesamtaler, samt innkomstsamtale avtales de første 14 dager fra innkomst.

Praktisk informasjon

Klær

Ta med klær etter eget behov, husk klær etter årstid. Se egen liste. Klær skal tåle maskinvask over 40 grader. Vi kan ikke ta ansvar for klær med lavere temperaturmerking. Klær og eiendeler må merkes på forhånd med navnelapper, det er ikke nok med tusj.

Måltider og ernæring

Vi har stort fokus på ernæring, og vet at sykdom og høy alder gir større risiko for underernæring. Vi vil derfor gjennomføre en ernæringskartlegging ved innkomst, som evalueres jevnlig. Dersom beboer har risiko for underernæring, eller er underernært, settes tiltak inn i samråd med lege. Måltider tilpasses beboernes personlige behov. Vi har tilbud om mat og drikke hele døgnet. Våre faste fellesmåltider:

Frokost: Fra kl 0730
Lunsj: Fra kl 1200
Middag: KL 1530  
Kaffe: Kl 1700      
Kvelds: Fra kl 1900 til kl 2000 
Senkvelds/natt: For de som ønsker gis det mulighet til et lettere måltid som f.eks: Frukt, suppe, brød, yoghurt

Beboerrom

Vi har 36 enerom med eget bad. Noen rom har også egen utgangsdør til hagen. Det er uttak for TV ( tilgang til alle NRK kanaler).
Uttak for Tv, tilgang alle NRK kanaler. Beboere / pårørende kan kjøpe dekoder for flere tv- kanaler ( rikstv). Vi har dagligstue og kjøkken på hver boenhet. Vi har trådløst nett. Beboerne skal få ha et hjemlig preg på rommene, og kan gjerne ta med litt private møbler og bilder. Dersom det er mange pyntegjenstander, kan vi ikke  ta ansvar for støvtørk. Vi ber pårørende hjelpe oss med dette. Løse tepper kan ikke benyttes.

Personlige artikler

Dersom beboere ønsker såper, shampo, tannbørste / tannkrem eller fuktighetskrem ut over det vi kan tilby, må beboer skaffe dette selv.

Post

Beboer, pårørende eller verge må sørge for flyttemelding til folkeregisteret og omadressering av post

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, og håper at familie og venner kommer på besøk ofte. Ta gjerne hensyn til døgnrytme i avdelingene.

Telefon, tv og internett

Beboere / pårørende kan kjøpe dekoder for flere tv- kanaler ( rikstv)

Forsikring

Det er en fordel om du har egen hjemforsikring. Personlige eiendeler og møbler er ikke dekket av sykehjemmets forsikring.

Røyking «og bruk av levende lys»

Det er ikke tillatt å bruke levende lys pga. brannfare. Vi ønsker et røykfritt inne miljø. Pasienter som røyker henvises derfor til å gjøre dette ute.

Bildebruk

Det blir tatt en del bilder i forbindelse med aktiviteter hos oss. Vi mener at dette styrker fellesskapet og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Enkelte bilder vil også deles på vår hjemmeside på facebook, samt på tilstelninger som f.eks. julebord. Vi håper dere opplever dette som positivt, og vil be om deres samtykke på eget skjema ved innkomst.

Økonomi

Dersom du har behov for hjelp til å betale regninger kan det søkes om at verge oppnevnes. Dette gjøres hos fylkesmannen.

Elever, studenter og personer i arbeidspraksis/språkpraksis

Vi samarbeider med universitet og videregående skole, og har studenter og elever i praksis jevnlig. Vi er også en lærebedrift for utdanning av helsefagarbeidere. Ut over dette har vi også samarbeid med INKO og NAV, og tilbyr praksisplasser for personer med behov for arbeidspraksis og/eller språkpraksis. Det innebærer at du som beboer og pårørende vil møte både studenter og elever hos oss.

Minnealbum

Vi har erfart at et minnealbum kan hjelpe oss å bli bedre kjent med beboerne. Dette er også et godt hjelpemiddel ved kognitiv svikt. Vi har derfor et ønske om at hver beboer har et minnealbum med bilder og litt historie. Gjerne med tidsperspektiv fra barn til voksen. Vi mener at det kan hjelpe beboeren å holde fast på deler av sitt liv og sin identitet. Minner og bilder gir oss et godt utgangspunkt for samtaler om det levde livet, og viktige hendelser i beboer sitt liv. Vi har også erfart at mange pårørende som er på besøk, har brukt minnealbum som utgangspunkt for samtale.

Minnealbum kan enkelt lages ved bruk av en ringperm med plastmapper eller laminerte ark. Det er en fordel at bilder har god størrelse, og at det er bildetekst/forklaring under hvert bilde. Pårørende kan også vurdere Min Memoria, som er en applikasjon til nettbrett, som vil ha samme funksjon som et minnealbum. Dette forutsetter at beboer har nettbrett selv, og tilgang til internett. Vi gjør oppmerksom på at Min Memoria har en årsavgift for bruk.
Mer informasjon om Min Memoria: http://minmemoria.no/

Blomster og parfyme

Vi gjør oppmerksom på at en del ansatte samt beboere, har allergi for noen typer blomster. Spesielt kjenner vi til at svibel og julestjerne fremkaller allergi hos mange. En del har også allergi for parfyme, og vi ber derfor om at besøkende unngår bruk av parfyme.

Dyr

Mange setter stor pris å møte dyr. Vi har faste besøkshunder. Besøkende kan også ta med andre dyr etter avtale med personalet.

Tjenestebeskrivelse

Her finner du tjenestebeskrivelsene for sykehjemmene i Harstad: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok01145.htm