Korona-organisering.jpg
Klikk på bildet til høyre for større bilde.

Kriseledelse:

Harstad kommune har satt kriseledelse, og denne styrer etter kommunens beredskapsplan.

Øverste ledelse er ordfører Kari-Anne Opsal og kommunedirektør Hugo Thode Hansen


I henhold til kommunens pandemiplan, er det opprettet en pandemigruppe som jobber med hvordan kommunen skal løse utfordringer knyttet til pandemien. 


Pandemigruppe:

Leder: Kristin Vik Hagerupsen, kommuneoverlege

Kontakt:  kommuneoverlege@harstad.kommune.no

Spørsmål på overordnet nivå kan rettes hit. Innrapportering av positive Covid-19 svar og videre oppfølging av disse.


Utvidet Pandemigruppe:

Leder: Kristin Vik Hagerupsen

Kontakt: kommuneoverlege@harstad.kommune.no

 • Spørsmål på overordnet nivå kan rettes hit
 • Innrapportering av positive Covid-19 svar og videre oppfølging av disse.

Legevaktsjef:

Merete Bergan Svendsen, assisterende kommuneoverlege

Kontakt: merete.bergan.svendsen@harstad.kommune.no

m. 91742073

 • Spørsmål omhandlende legevakt og legevaktsleger kan rettes hit

Smitteoppsporing:

Leder: Lise Voktor Kontakt: Lise.voktor@harstad.kommune.no

Mobil, 99111943

 • Oppspore nærkontakter til personer som har teste positivt for Covid-19. Informasjon og veiledning til nærkontaktene. (testing, karantene, symptomer på sykdom)

Pandemitelefon:

Leder: Lise Voktor

Mobil; 99111943
Kontakt: Lise.voktor@harstad.kommune.no

 • Informere og rådføre befolkningen og helsepersonell om Coronaviruset.
 • Vurderer og setter pasienter opp til undersøkelse/testing på Luftveisklinikken.
 • Samarbeider tett med Luftveisklinikken/fastleger og smittevernlegen.

Fix – Gruppe:

Leder: Ingeborg Skjervum (Ingeborg.Skjervum@harstad.kommune.no)

Trenger du hjelp:

 • Du kan ringe Frivilligsentralen KORONA- hjelp tlf. 770 65890 kl. 09.00-15.00 alle hverdager

Vi finner løsninger på:

 • hente/ kjøre dagligvarer og andre praktiske gjøremål
 • lager middag til hjemmeboende pensjonister som ikke selv kan gjøre dette.

Kommunikasjon og informasjon:

Leder: Øivind Arvola

Kontakt info: Oivind.Arvola@harstad.kommune.no / mobil 952 29 452


Opplæring, rutiner og prosedyrer:

Leder: Tone Skoglund

Kontakt: tone.skoglund@harstad.kommune.no

 • Utarbeider/følger opp tiltakskort for håndtering av smittetiltak for helsepersonell på hjemmeside.
 • Koordinerer fagutviklergruppen i arbeidet med utvikling av rutiner/prosedyre/opplæringspakker. Avdelingene melder behov for utvikling av rutiner/opplæring via linjeledelsen/fagutvikler. 

Folkehelse

(Allmenhelse, bedrifter og samfunn)

Leder: Elin Storsletten

Kontakt; Folkehelse@harstad.kommune.no

Tverrfaglig sammensatt gruppe med følgende arbeidsområder:

 • Råd og veiledning til virksomheter angående smittevern og karantenebestemmelser
 • Behandling av meldinger om manglende oppfølging av smitteverntiltak i virksomheter
 • Generelle råd og informasjon til befolkningen angående smittevern
 • Rådgir helse- og oppvekstsektoren i kommunen 
 • Smittevernoverlege og kommuneoverlege er representert i gruppen. 

Kontinuitetsgruppe

Utstyr og personell

 • Arbeider for å sikre tilstrekkelig tilgang og kontinuitet på helsepersonell, frivillig ressurser og nødvendig utstyr.
 • Oversikt og samarbeid med ulike bistandsaktører

Leder: Frode Risdal

Kontakt: ressursbehov@harstad.kommune.no


Smittevernsutstyr:

Bestilling av smitteverns utstyr. Helse og Renhold prioriteres.
Leder: Øyvind Arntzen
Arbeidsleder: Gisle Forsaa

 • Utlevering av smittevernsutstyr for Harstad kommune
 • Beredskap hverdager (mandag-fredag) 08.00-21.00 / Helg og helligdager 10.00 - 18.00. Ved særskilt hast, ta kontakt pr telefon.

Kontakt: Smittevernutstyr@harstad.kommune.no  / Akutt telefon 770 27180


Luftveisklinikken:

 • Gjennomføre testing og undersøkelse av pasienter etter avtale med pandemitelefon og fastlege.

Faglig ansvarlig: Silje Søreng
Leder: Øyvind Arntzen
Kontakt: oyvind.arntzen@harstad.kommune.no