Kommunedirektør

Kommunedirektør i Harstad kommune er Hugo Thode Hansen. Han har vært rådmann/kommunedirektør siden mai 2011.


Kommunalsjef/stedfortrendende kommunedirektør

I kommunedirektørgruppen er det en kommunalsjef. 

  • Torill Skår har spesielt ansvar for helse, omsorg og velferd.

Strategisk ledergruppe

I kommunedirektørens strategiske ledergruppe sitter kommunedirektøren, kommunalsjefen, personalsjef (ubesatt), økonomisjef, stabssjef, kommunikasjonssjef, digitaliseringsleder, skolesjef og barnehagesjef.


Enheter

Kommunen har 36 enheter, ledet av hver sin enhetsleder: 4 barnehager, 13 skoler (inkl. voksenopplæringen), kulturenheten, 5 helse- og omsorgsenheter, NAV, BUT, 4 tekniske enheter og 6 stabs-/støtteenheter og PPT. Det er cirka 82 avdelingsledere fordelt på de 36 enhetene.


Kontakt og for mer informasjon 

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen
Telefon: 977 89 673
E-post: hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no

Kommunalsjef Torill Skår
Telefon: 971 91 572
E-post: Torill.Skar@harstad.kommune.no


Økonomitjenesten

Økonomitjenesten er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:
Økonomisjef John G. Rørnes
Telefon: 913 15 348
E-post: john.rornes@harstad.kommune.no


Kommunikasjon

Kommunikasjonssjefen  er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Øivind Arvola
Telefon: 952 29 452
E-post: oivind.arvola@harstad.kommune.no


Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:

Kommuneadvokat Kristian Fredheim
Telefon 415 24 251
E-post: kristian.fredheim@harstad.kommune.no

Kommuneadvokat Frode Karlsen

Les mer om kommuneadvokaten