Kommunedirektør

Harstad kommune har lyst ut stillingen som kommunedirektør, etter at Hugo Thode Hansen sluttet i stillingen i april 2023.
Kommunalsjef Torill Skår fungerer som kommunedirektør inntil ny er permanent ansatt. 


Kommunalsjef/stedfortrendende kommunedirektør

I kommunedirektørgruppen er det en kommunalsjef. 

  • Baard Haugen er konstituert i stillingen inntil ny kommunedireltør er tilsatt.  Han har spesielt ansvar for helse, omsorg og velferd. 

Enheter

Kommunen har 36 enheter, ledet av hver sin enhetsleder: 4 barnehager, 13 skoler (inkl. voksenopplæringen), kulturenheten, 5 helse- og omsorgsenheter, NAV, BUT, 4 tekniske enheter og 6 stabs-/støtteenheter og PPT. Det er cirka 82 avdelingsledere fordelt på de 36 enhetene.


Kontakt og for mer informasjon 

Fungerende kommunedirektør Torill Skår
Telefon: 971 91 572
E-post: Torill.Skar@harstad.kommune.no


Økonomitjenesten

Økonomitjenesten er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:
Økonomisjef John G. Rørnes
Telefon: 913 15 348
E-post: john.rornes@harstad.kommune.no


Kommunikasjon

Kommunikasjonssjefen  er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Øivind Arvola
Telefon: 952 29 452
E-post: oivind.arvola@harstad.kommune.no


Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:

Kommuneadvokat Kristian Fredheim
Telefon 415 24 251
E-post: kristian.fredheim@harstad.kommune.no

Kommuneadvokat Frode Karlsen

Les mer om kommuneadvokaten