Kommunedirektør

Kommunedirektør i Harstad kommune er Hugo Thode Hansen. Han har vært rådmann/kommunedirektør siden mai 2011.


Kommunalsjefer

I kommunedirektørgruppen er det to kommunalsjefer.

  • Henry Andersen har spesielt ansvar for oppvekst og kultur, herunder skole og barnehage.
  • Rita Johnsen har spesielt ansvar for helse, omsorg og sosiale tjenester.

Strategisk ledergruppe

I kommunedirektørens strategiske ledergruppe sitter rådmannen, de to kommunalsjefene, personalsjef, økonomisjef, stabssjef, kommunikasjonssjef og digitaliseringsleder.


Enheter

Kommunen har 37 enheter, ledet av hver sin enhetsleder: 4 barnehager, 13 skoler (inkl voksenopplæringen), Kulturenheten, Biblioteket, 5 helse- og omsorgsenheter, NAV, BUT, 4 tekniske enheter og 6 stabs-/støtteenheter og PPT. Det er cirka 82 avdelingsledere fordelt på de 37 enhetene.


Kontakt og for mer informasjon 

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen
Telefon: 977 89 673
E-post: hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no

Kommunalsjef Rita Johnsen
Telefon: 975 20 820
E-post: rita.johnsen@harstad.kommune.no

Kommunalsjef Henry Andersen
Telefon: 907 72 499
E-post: henry.andersen@harstad.kommune.no


Økonomitjenesten

Økonomitjenesten er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:
Økonomisjef John G. Rørnes
Telefon: 913 15 348
E-post: john.rornes@harstad.kommune.no


Kommunikasjon

Kommunikasjonssjefen  er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Øivind Arvola
Telefon: 952 29 452
E-post: oivind.arvola@harstad.kommune.no


Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:

Kommuneadvokat Kristian Fredheim
Telefon 415 24 251
E-post: kristian.fredheim@harstad.kommune.no

Kommuneadvokat Frode Karlsen
Telefon: 77 02 60 17
E-post: frode.karlsen@harstad.kommune.no