Kveldsol[1].jpg

Harstads eldste sykehjem, slik det så ut i rundt 1920.

Her har det vært institusjonsdrift siden 1911. Dagens bygning er ført opp i flere etapper på -60 tallet og -80 tallet. Siste ombygging var gjort i 1998-2000.  Hagen vår ble anlagt i 2010. Det har blitt et flott uteområde som vi håper beboere og pårørende vil benytte seg av.

Lokaler

Kveldsol sykehjem eies og drives av Harstad kommune. Vi har 21 pasientrom, alle rom er enerom.

Sykehjemmet er delt inn i somatisk og skjermet avdeling, henholdsvis Kveldsol og Solstua. Kveldsol har 13 rom, og Solstua 8 rom. Sykehjemmet er lokalisert i byggets 1. etasje.  I tillegg til fellesrom i avdelingene har vi i underetasjen en stue som kan benyttes til sammenkomster. Ta kontakt med avdelingsleder for nærmere avtale.

Lege/tannlege/servicetilbud

Lege er tilstede på sykehjemmet to faste dager pr uke, mandag og torsdag.

Alle pasientene med innvilget langtidsopphold har rett til tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Vi er knyttet til Kanebogen tannklinikk. De kommer på årlig screening av beboere, og innkaller til time ut fra behov.

Frisør

Kommer til sykehjemmet ved behov - ca. annenhver måned. Dette er en tjeneste som pasientene må betale selv.

Fotpleie

Vi har avtale med fotpleier Irene Isaksen som kommer ca. hver 6. uke og tilbyr denne tjenesten til de som er interessert. Dette er også en tjeneste som den enkelte må betale for selv.

Ergoterapi og fysioterapi

Vi henviser ved behov til Harstad kommunes ergo- og fysioterapitjeneste.

Livsgledehjem

Vi følger føringene fra den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem. I sertifiseringsordningen er det etablert 9 kriterier, som virksomheten skal legge til rette for:

 1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem.
 2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
 3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.
 4. Kontakt med dyr.
 5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
 7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.
 8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet.
 9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.

Tilbud om frisk luft minst en gang per uke, er en av livsgledekriteriene vi arbeider etter. Det er derfor viktig at alle våre beboere har utebekledning og sko, gjerne også pledd (for de som sitter i rullestol). Avdelingen har beskrevet dette i en garderobeliste dere vil få informasjon om ved innkomstsamtalen. 

Sertifiseringsordningen skal være med på å bidra til mer personsentrert omsorg, der målet er å ivareta hver beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. I forbindelse med dette, vil vi be om hjelp til å kartlegge livshistorien til våre beboere, dersom beboeren ikke kan svare på dette selv.

Pårørende og frivillige er i tillegg til våre ansatte viktige i livsgledearbeidet. Pårørende som ønsker å bidra med noe i forhold til livsglede for våre beboere, er hjertelig velkommen til det.

Klikk her for å se en video om sertifiseringsordningen. Du finner også mer informasjon på nettsidene til Livsglede for Eldre.

Arrangementer og aktiviteter

Det utarbeides for hver måned en oversikt over felles aktivitetstilbud på sykehjemmet. Denne er oppslått i fellesareal på avdelingene. Vi har mye sang/musikk som felles aktivitet, samt bakeaktiviteter og fysisk aktivitet (slå ballong). Sykehjemmet har også arrangementer i regi av Den kulturelle spaserstokken gjennom året, for å nevne noe av tilbudet. Sykehjemmet har egen facebook-side, som du finner ved å søke på Kveldsol sykehjem. Du og dine pårørende er velkommen til å besøke denne.

Praktisk informasjon

Klær

Ta med klær i henhold til eget behov. Du vil få en garderobeliste fra sykehjemmet som gir en oversikt over hvilke type klær det er ønskelig at du har for utebruk. Klær bør være mest mulig lettstelt og må tåle maskinvask på minimum 40 grader. Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for klær som ikke tåler dette. Det er viktig at alle klær og personlige eiendeler er merket med navn. Merkingen må tåle maskinvask. 

Måltider og ernæring

Vi har stort fokus på ernæring, og vet at sykdom og høy alder gir større risiko for underernæring. Vi vil derfor gjennomføre en ernæringskartlegging ved innkomst, som evalueres jevnlig. Dersom beboer har risiko for underernæring, eller er underernært, settes tiltak inn i samråd med lege. Måltider tilpasses beboernes personlige behov. Vi har tilbud om mat og drikke hele døgnet. Våre faste fellesmåltider:

 • Frokost serveres når beboer står opp
 • Lunsj ca. kl. 12.30
 • Middag ca. kl. 16.00
 • Kvelds ca. kl. 20.00

Beboerrom

Vi er opptatt av at beboerne skal ha et hjemlig preg på rommet. Dere må gjerne innrede med private møbler og bilder. Hvis det er mange pyntegjenstander, kan ikke vi ta ansvar for støvtørk. Vi ber pårørende hjelpe oss med dette. Vi gjør oppmerksom på at løse tepper på gulvet ikke kan benyttes. Dette for å forebygge fall og av hygieniske årsaker.

Personlige artikler

Dersom beboer ønsker såper, shampo, tannbørste/tannkrem eller fuktighetskrem ut over det vi kan tilby, må beboer koste dette selv.

Post

Beboer, pårørende eller verge må sørge for flyttemelding til Folkeregisteret samt omadressering av post.

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, og håper at familie og venner kommer på besøk ofte. Det er ønskelig at besøkende tar hensyn til døgnrytme og rutiner i avdelingen, og den enkelte pasients helse og døgnrytme. Hovedinngangen i underetasjen er stengt. Det finnes ringeklokke på høyre side av døra. Alternativt kan inngangen på baksiden av bygget benyttes.

Telefon, tv og internett

Det er TV antenne med uttak for Riks-TV på alle pasientrom. Den enkelte pasient må selv sørge for mottaker og abonnement hos Riks-TV. 

Forsikring

Vi vil oppfordre pasienter med langtidsplass til å tegne innboforsikring. Personlige eiendeler og møbler er ikke dekket av sykehjemmets forsikring.

Røyking og bruk av levende lys

Vi benytter ikke levende lys inne på sykehjemmet på grunn av brannfaren. Vi ber om at dette respekteres også inne på pasientrommene.
Vi ønsker et røykfritt innemiljø. Pasienter som røyker henvises derfor til å gjøre dette ute.

Bildebruk

Det blir tatt en del bilder i forbindelse med aktiviteter hos oss. Vi mener at dette styrker fellesskapet og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Enkelte bilder vil også deles på vår hjemmeside på facebook, samt på tilstelninger som f.eks. julebord. Vi håper dere opplever dette som positivt, og vil be om deres samtykke på eget skjema ved innkomst.

Økonomi

Dersom du har behov for hjelp til å betale regninger og lignende kan det søkes om at verge oppnevnes. Dette gjøres hos Statsforvalteren.

Elever, studenter og personer i arbeidspraksis/språkpraksis

Vi samarbeider med universitet og videregående skole, og har studenter og elever i praksis jevnlig. Vi er også en lærebedrift for utdanning av helsefagarbeidere. Ut over dette har vi også samarbeid med INKO og NAV, og tilbyr praksisplasser for personer med behov for arbeidspraksis og/eller språkpraksis. Det innebærer at du som beboer og pårørende vil møte både studenter og elever hos oss.

Minnealbum

Vi har erfart at et minnealbum kan hjelpe oss å bli bedre kjent med beboerne. Dette er også et godt hjelpemiddel ved kognitiv svikt. Vi har derfor et ønske om at hver beboer har et minnealbum med bilder og litt historie. Gjerne med tidsperspektiv fra barn til voksen. Vi mener at det kan hjelpe beboeren å holde fast på deler av sitt liv og sin identitet. Minner og bilder gir oss et godt utgangspunkt for samtaler om det levde livet, og viktige hendelser i beboer sitt liv. Vi har også erfart at mange pårørende som er på besøk, har brukt minnealbum som utgangspunkt for samtale.

Minnealbum kan enkelt lages ved bruk av en ringperm med plastmapper eller laminerte ark. Det er en fordel at bilder har god størrelse, og at det er bildetekst/forklaring under hvert bilde. 

Blomster og parfyme

Vi gjør oppmerksom på at en del ansatte samt beboere, har allergi for noen typer blomster. Spesielt kjenner vi til at svibel og julestjerne fremkaller allergi hos mange. En del har også allergi for parfyme, og vi ber derfor om at besøkende hvis mulig unngår bruk av parfyme.

Dyr

Mange setter stor pris på kontakt med dyr, og dette bringer ofte fram gode minner. Vi har jevnlig besøk av hunder hos oss. Vi har hver vår besøk av lam. Besøkende kan gjerne ta med dyr etter avtale med personalet. 

Primær- og sekundærkontakt

I Harstad kommune skal pleien i heldøgns omsorg organiseres etter primærsykepleieprinsippet. Dette innebærer at alle pasienter/beboere ved innkomst skal få oppnevnt en egen primærkontakt og sekundærkontakt, som er hoved-kontaktpersoner for beboer og pårørende. Primærkontakten skal som hovedregel være en sykepleier eller vernepleier. Sekundærkontakten skal som hovedregel være helsefagarbeider.

Primær- og sekundærkontakten har hovedansvar for å innkalle til primærsamtaler med beboer og pårørendesamtaler, samt innkomstsamtale avtales de første 14 dager fra innkomst.

Hjelp oss å bli bedre

Vi ønsker tilbakemeldinger fra beboere og pårørende, både dersom dere er fornøyde eller misfornøyde. Ta kontakt med primærkontakt eller en leder for å gi tilbakemeldinger. Vi har også bruker- og pårørendeundersøkelser ca. hvert andre år, i samarbeid med andre sykehjem og bosenter. Dere oppfordres til å besvare disse, for å gi oss innspill som vi kan bruke for å gi enda bedre tjenester.

Klage på service/tjeneste/ansatte

Du som søker eller din nærmeste pårørende / verge / fullmektig kan klage dersom du opplever kritikkverdige forhold med ansatt eller ikke er fornøyd tjenesten som utøves. Vi setter pris på at dere i forkant av en klage, forsøker å løse utfordringene sammen med avdelingsleder.

Klagen kan du registrere her i klageskjema. Skjema fylles ut og sendes til avdelingsleder Vivian Ervik - vivian.ervik@harstad.kommune.no  Du kan også ta kontakt med ansatt/leder som hjelper til med å nedtegne klagen. Du kan lese mer i Klageprosedyren.

Tjenestebeskrivelse

I tjenestekatalogen finner du tjenestebeskrivelsene for sykehjemmene i Harstad.