Bekreftet smittetilfeller

19. oktober: Ny korona-registrert i Harstad - men bosatt i Tromsø
En person bosatt i Tromsø, men folkeregistrert i Harstad, har testet positivt for covid-19. Personen har ikke vært i Harstad den siste tiden, men vil kunne dukke opp på de offisielle statistikkene som et nytt smittetilfelle i Harstad. Vi har dialog med smittevernteamet i Tromsø, og noen få nærkontakter som er i Harstad er satt i karantene. Foreløpig anser vi at vi har kontroll på smittesituasjonen i dette aktuelle tilfellet.


16. oktober: Tilreisende arbeider fra utlandet har testet positivt
En tilreisende arbeider fra utlandet hadde testet positivt for covid-19 i Harstad. Smittesporingsteamet  startet umiddelbart arbeidet, og vi mener vi har god kontroll over dette tilfellet. Personen kom over Bjørnfjell i bil sammen med to andre personer. Den smittede er isolert. De to medpassasjerene er de eneste nærkontaktene - og er i karantene. Alle er innlosjert i hensiktsmessige boenheter.  Den smittede har ikke vært i kontakt med andre utover de to nærkontaktene.


14. oktober 2020: Utenlands statsborger testet positivt:
En person fra utlandet som har ankommet Harstad via Gardermoen har testet positivt for covid-19. Personen kom fra et land som er merket rødt, og reisende fra slike land har ti dagers karantene ved innreise til Norge. Personen er nå i isolasjon. Smittesporingsarbeidet er i gang, og vi forventer å ha oversikt over eventuelle nærkontakter i løpet av dagen. 


9. oktober 2020: To testet positiv - begge bosatt i andre kommuner - men kun en som har vært i Harstad
En tilreisende til Harstad testet torsdag positivt for covid-19. Vedkommende er ikke bosatt i Harstad, men er på besøk. Harstad kommunes smittesporingsteam har sporet opp og kontaktet fire nærkontakter. Vi fortsetter smittesporingsarbeidet, men vi tror vi har oversikt over dette tilfelle.

Siden personen ikke er registrert i folkeregisteret som bosatt i Harstad, vil ikke dette tilfellet telle i de offisielle statistikkene. Men kommunen fikk beskjed torsdag om et smittetilfelle i en annen kommune der vedkommende har folkeregistrert adresse i Harstad. Dette tilfelle vil telle i de offisielle statistikkene, selv om personen ikke har oppholdt seg eller frembrakt nærkontakter i Harstad.


29. september: Person bosatt utenfor regionen fikk påvist smitte
En person bosatt utenfor regionen fikk påvist tirsdag påvist covid-19-smitte. Personen er ikke bosatt i regionen, og var kommet til Harstad for å jobbe. Det ble tatt en rutinemessig koronatest, og denne var positiv. Personen har ikke vært i jobb, og er nå isolert.

Kommunens smittesporingsteam har varslet nærkontaktene, og tre personer er nå i karantene i Harstad.


26. september: Elgjeger sørfra fikk på vist smitte
En jeger som oppholdt seg i Lødingen testet positivt. Personen er bosatt utenfor regionen, men genererte nærkontakter i regionen. Personen er ikke inkludert i vår statistikk.  


10. september: En person bekreftet smittet av covid-19.

Torsdag kveld fikk en ny person i Harstad påvist covid-19-smitte. Personen er voksen, og er smittet på innlandsreise. Seks nærkontaker er testet og vi venter på prøvesvar før vi vurderer tiltak. Personen som er smittet er satt i isolasjon hjemme og nærkontaktene er satt i karantene.


17. august: Fire personer bosatt i Harstad fikk mandag påvist covid-19-smitte. Disse er nærkontakter til den som fikk påvist smitte lørdag 15. august.

To personer bosatt i Harstad fikk påvist covid-19-smitte i helga. Alle nærkontaktene til disse to er kartlagt og testet og er nå i karantene. Mandag fikk vi ytterligere fire nye positive prøvesvar blant nærkontaktene. Vi er i full gang med smitteoppsporing også rundt disse personene. De nye positive prøvene kom som et resultat av smittesporingsarbeidet som ble utført i helgen. Smittesporingsteamet jobber nå med å ta kontakt med de nye smittedes nærkontakter og vil teste disse fortløpende.

- Selv om vi nå har seks bekreftede smittede i Harstad, mener vi å ha god oversikt over dette smitteutbruddet. Men, vi er forberedt på at vi kan få nye positive prøver i dagene som kommer, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

 


Søndag 16. august fikk en nærkontakt bekreftet smitte av covid-19

Harstad kommunes smitteoppsporingsteam har nå sporet opp og vært i kontakt med 25 nærkontakter etter at en person bosatt i Harstad fikk påvist koronasmitte lørdag. En person har fått påvist koronasmitte. Personen er bosatt i Harstad. Personen tilhører sammen omgangskrets som tilfelle som ble oppdaget lørdag. Så langt er ingen alvorlig syke, og også den nye smittede er isolert i eget hjem.


Lørdag 15. august fikk en person bosatt i Harstad bekreftet smitte av koronavirus.

Personen er isolert i sitt hjem. Det er mistanke om utenlandssmitte, men dette er ikke bekreftet. Smitteoppsporingteamet i Harstad kommune startet umiddelbart sitt arbeid, og er i gang med å kartlegge personens bevegelser og kontakt med andre personer. Basert på kartleggingen, vil kommunens ledelse bestemme seg for eventuelle tiltak. 


19. april: En person med ukjent smitteopphav har testet positivt

Lørdag fikk kommunen bekreftet et nytt tilfelle av smitte i Harstad. En.person har testet positivt. Smittesporingsteamet har nå fått oversikt, og det er dessverre ikke mulig å spore denne smitten til noen annen kommune. Vi har tett dialog med personens arbeidsgiver og personens nærkontakter.   


17. april: En person bosatt i Harstad har testet positiv

Denne personen har vært nærkontakt til en kjent smittet, og vi er i tett kontakt med vedkommende.  


14. april: En tilreisende er bekreftet smitttet med covid-19. 

Vi har testet 561personer i regi av Harstad kommune, og tirsdag fikk vi en ny positiv koronaprøve. Prøven ble tatt 13. april. Den smittede kom fra en kommune med kjent intern smitte. Vi vurderer at vi har kontroll på det lokale smittespredningspotensialet I Harstad, og vi er i tett kontakt med de som kan ha blitt smittet. Personen er nå tilbake i sin hjemkommune.


27. mars: Enda en smittet av korona i Harstad – totalt er fire bekreftet smittet som er bosatt i Harstad

Personen kom fra reise i utlandet, og har vært i karantene siden hjemkomst til Harstad. Harstad kommune driver fortsatt smitteoppsporing rundt denne personen, men vi mistenker ikke at smitten er spredt utover eventuelt husstanden. Dette er den fjerde bekreftede smittede i Harstad. Totalt har vi må testet 381 personer. 48 venter fortsatt på prøvesvar, og sitter dermed isolasjon inntil svar foreligger.


25. mars: To til fra Harstad bekreftet smittet.

To personer til, bosatt i Harstad, er bekreftet smittet av koronaviruset. Begge kom med fly fra Gran Canaria til Tromsø 20. mars kl 1430. De tok så chartret buss videre til Harstad/Narvik lufthavn Evenes.De to er fortsatt syke, og har vært i karantene og isolasjon siden de kom til Harstad. Begge kan beskrives som unge pensjonister.

Vi jobber i samarbeid med Folkehelseinstituttet og bakkemannskapet som håndterer flyet for raskt å få oversikt over de som hadde seteplass nærmest de som er bekreftet smittet. Det vil si de nærmeste seteradene foran og bak, samt de som satt i nærheten på bussen. Vi gjør dette for å informere nærkontaktene om karantene- og isolasjonsreglene, samt bli oppdatert på deres helsetilstand.

Vi oppfordrer sterkt folk som har vært på reise å overholde karantenebestemmelsene og ta kontakt med pandemitelefonen nr 415 71 800 hvis de eventuelt skulle kjenne luftveissymptomer.

Harstad har dermed per 24. mars tre kjente tilfeller av koronasmittede innbyggere.


20. mars: Passasjerer på fly fra Grand Canaria bes følge nøye med koronasymptomer

En person som kom hjem til Harstad fra Grand Canaria 12. mars er smittet av korona. Medpassasjerer må derfor være spesielt oppmerksom på symptomer - og være ekstra forsiktig når de overholder karantenereglene.

Harstad kommune har fått melding fra Folkehelseinstituttet at en person er smittet av korona. Personen er ikke alvorlig syk for øyeblikket, og er i isolasjon hjemme.

- Det er veldig viktig at folk som kom med flyet 12. mars kl 1400, DK 1517 overholder karantenebestemmelsene og er ekstra påpasselig på eventuelle symptomer på smitten, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

Regelen er at alle som kommer fra utlandet skal automatisk i to ukers karantene.

- Vi jobber nå sammen med Folkehelseinstituttet for å spore opp de som satt i nærheten av personen på flyet. Men vi ber alle som har kommet fra utenlandsfly om å overholde karantenereglene og være varsom i kontakt med andre. Vi har fortsatt som mål å unngå omfattende smitte i Harstad.


17. mars: En ansatt på en helseinstitusjon i Harstad fikk 13. mars påvist koronasmitte. Alle beboere, pårørende og ansatte er varslet.

Mandag ettermiddag ble kommunen kontaktet av kommuneoverlegen i en nabokommune med melding om at en innbygger som jobber i Harstad har testet positiv på koronavirus. Det ble iverksatt tiltak umiddelbart. Kommuneoverlegen og hans stab har vært i tett dialog med smittevernoverlege ved Folkehelseinstituttet om situasjonen, og vi følger deres råd.

Den ansatte
Den aktuelle ansatte er nå i god bedring, etter en sykdomsperiode. Vi er i tett dialog med den ansatte, og forsøker å ivareta den ansatte best mulig. Testen ble tatt 13. mars, og vi fikk resultatet sent i går. Fra vi fikk beskjed om positiv prøve, har vi satt inn omfattede smitteverntiltak, informert andre ansatte, pårørende og beboere. Vi vet enda ikke hvordan vedkommende ble smittet, men vi mistenker innenlandssmitte. Det jobbes nå med å spore opp alle personer vedkommende har vært i kontakt med de siste ukene. Det er en omfattende jobb, og vi kan ikke få understreket godt nok hvor viktig det er at alle overholder gode personlige smitteverntiltak – god håndhygiene, gode hosterutiner og hold avstand på minst en meter til hverandre.

Beboere
Vi har gjort en rekke tiltak ved helseinstitusjonen vedkommende jobber ved. Vi har testet i henhold til de nasjonale retningslinjer og der vi mener det er nødvendig. Det er ingen andre som har påvist smitte, men vi venter på testsvarene. Vi holder beboerne i karantene med nødvendig tilsyn og tett oppfølging inntil vi har avklart smittesituasjonen. Vi har iverksatt strenge smitteverntiltak slik at ansatte og beboere ikke skal utsettes for smittefare. Felles bespisning er kuttet, beboerne er på sine rom og har ikke kontakt med andre enn de ansatte.

Ansatte
Alle ansatte ved institusjonen følges tett opp. Folkehelseinstituttet har anbefalt at de ansatte som har vært på jobb i perioden fortsatt går på jobb så lenge de er friske. Vi har en tett dialog med de ansatte om hvordan vi skal løse den krevende situasjonen de står i.

På fritiden skal de være i hjemmekarantene fram til 23. mars dersom det ikke påvises nye smittetilfeller.

Smitteforebyggende tiltak

Det er nå viktigere enn noen gang med smitteforbyggende tiltak. Ansatte skal bruke fullt smittevernutstyr (smittefrakk, lange hansker, munnbind med visir) når de går inn til luftveissyke pasienter. Alle beboere med luftveissymtomer er satt i full isolasjon. Disse er testet og svar forventes senest torsdag. Det vil bli iverksatt forsterket renhold i hele bygget.

Pårørende

Pårørende til beboerne er varslet, og de har fått kontaktpersoner de kan snakke med.

Viktig å stå sammen

Dette er en krevende situasjon for alle involverte. Det krever en stor innsats fra alle berørte. Harstad kommune vil gjøre det vi kan for å støtte beboere, pårørende og ansatte. Det er viktig å stå sammen.

Oppdatert 18. mars: Harstad kommune har fått svarene på alle prøvene som ble tatt ved helseinstitusjonen der den koronasmittede jobbet. 

Tirsdag ble det kjent at en ansatt ved en helseinstitusjon i Harstad er smittet med koronavirus. Det ble tatt tester av andre pasienter og ansatte. 

Prøvesvarene er negative så langt. Men fortsatt er insitusjonen underlagt strenge karantenebestemmelser.  (Vi skrev tidligere at vi hadde fått svaret på alle, men det er tatt to tester til, etter de første).

- Det er en enorm lettelse at de fleste prøvene er negative, sier den ansatte, som nå er isolert hjemme, men ellers i god form.
- Jeg har fryktet at jeg skulle være en smittekilde overfor den sårbare gruppen beboere og andre ansatte, selv om jeg har tatt alle forholdsregler og fulgt alle rådene til Folkehelseinstituttet og Harstad kommune. Hvis resten er negative, er det uendelig mye lettere å sitte i isolasjon og vite at jeg ikke har vært en fare for mine kollegaer og beboere. 

Den ansatte hadde milde luftveissymptomer i en periode tidlig i mars, der den ansatte ikke visste om vedkommende var syk eller ikke. 
Den ansatte ble syk på jobb natt til 9. mars, dro hjem og ble dårligere. Vedkommende har ikke vært på jobb etter det. Etter hvert følte den ansatte seg frisk nok til å gå på jobb, men tok en koronatest, og var i karantene inntil svaret kom. Det var positivt.

- Det var et sjokk. Jeg har mye erfaring fra helsearbeid, og har gjort en rekke smitteforebyggende tiltak hjemme og mens jeg var på jobb. Likevel ble jeg smittet. Jeg har hatt en mild variant av sykdommen, og er nå frisk. Det har vært spesielt å være den første, med alle den oppmerksomheten det har gitt, spesielt i sosiale medier. Det har vært spekulasjoner og påstander som ikke medfører riktighet. Jeg håper folk tenker seg om før de skriver eller uttaler seg om ting de ikke kjenner til. Alle kan bli smittet uansett hvor nøye man er med håndhygiene og hosterutiner; du kan bli smittet selv om du har veldig gode rutiner og tar alle forholdsregler. 

Testede i Harstad

3516 personer er testet i Harstad per 16. oktober 2020.
Se hvordan testingen foregår nå

Det er ingen som er innlagt på Harstad sykehus med kjent covid-19-smitte.

Hvem skal testes?

Vi følger nå de nasjonale testkriteriene for koronavirus. Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Ta kontakt med fastlege eller pandemitelefonen hvis du lurer på om du skal testes. 

Karantenebestemmelser

Nasjonale karantenebestemmelser
De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i tvungen isolasjon, noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.

Lokale karantenebestemmelser

Karantene for tilreisende til Harstad er opphevet. Tidligere så vedtok kommuneoverlegen i Harstad at alle som ankommer Harstad etter reiser i fylkene Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Rogaland, Viken og Vestland ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars. Dette gjelder ikke etter 23. april. Les de siste vedtakene her. Det samme gjelder hurtigrutepassasjerer. Tidligere var det slik at kun passasjerer som har Harstad som destinasjon, kan stige av. Det vil si at hvis man skal reise videre med hurtigruta, kan man ikke komme i land i Harstad. Dette gjelder ikke lenger. 

Reisebegrensninger

Skal du reise i nærmeste fremtid? Da anbefaler vi at du sjekker reiserådene på sidene til Folkehelseinstituttets sider.

Hva er hjemmekarantene? Hva er hjemmeisolering?

Karantene

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Dette gjelder for personer i hjemmeisolering:  

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med skal være i karantene, se avsnitt over. 
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Se FHI for utfyllende beskrivelse: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Slik hindrer vi smitte

Råd og tiltak som gjelder for alle

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold.
  • Vask hendene ofte! Håndvask utføres over minst 20 sekunder under rennende vann og med vanlig såpe. Tørk deg tørr med papir, eller egen handduk som bare du bruker.
  • Vask hendene før du tar deg til ansiktet.
  • Vask hendene hver gang før du spiser.
  • Vask hendene før du drar hjemmefra og vask hendene med en gang du kommer hjem. Bruk håndsprit dersom du ikke har vaskemuligheter tilgjengelig.
  • Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
  • Oppsummert: vask hendene så ofte du kan.
 • Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • Hvis du mistenker du er syk 

Hvor skjer testene?

Harstad kommune har etablert drive-in-testing på Gangsås. Hit kommer de som er blitt henvist til testing fra sin fastlege eller legevakta. Selve testen skjer gjennom et vindu. Du kan kjøre helt til vinduet, men må ut av bilen for å ta testen. Testen gjennomføres ved at en pinne stikkes langt bak i nesen, roteres og holdes der i noen sekunder. Siden stikkes en pinne bak i halsen. Det er ikke til å legge skjul på at dette kan være ubehagelig, men det er viktig å holde ut for å få best mulig prøveresultat. 

Også fastleger, institusjonsleger og Harstad sykehus gjør tester. 

 

Luftveisklinikk from Harstad kommune on Vimeo.

Når og hvordan søker du hjelp hos legesenteret/legevakt

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen. Får du ikke kontakt med ditt legekontor, kan du ta kontakt med legevakten.

Her er oversikten over fastlegekontor i Harstad.

Kontaktinformasjon legevakten: Telefon 116 117

Her kan du lese mer om testkriterier.

Folkehelseinstituttet har en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Råd fra psykologene i koronatider

Hverdagen vår forandret seg raskt, og denne situasjonen påvirker oss alle. Det er helt normalt å kjenne på bekymringer.

Nå skal vi gjøre det motsatte av det som vanligvis er bra for oss.  Vi skal holde avstand til hverandre for å hindre at vi og andre blir syke.

Her er noen konkrete råd som kan være til hjelp når vi ikke kan møtes fysisk:

 1. Lag rutiner for dagen  
  Selv om hverdagen er snudd på hodet, forsøk å stå opp til samme tid, hold på faste måltider, kle deg som vanlig og forsøk å holde deg fysisk aktiv. Gå en tur, løp hvis du liker det, eller rydd snø.
   
 2. Hold kontakten med hverandre
  Den sosiale kontakten kan opprettholdes selv om vi må holde avstand. Bruk videoløsninger hvis du har mulighet til det eller ring. Husk å snakke om mer enn bare enn viruset.
   
 3. Legg en plan for bekymringstanker
  Bekymringstanker er helt naturlig nå om dagen. Utfordringen er når bekymringstankene tar overhånd. Dette kan hjelpe:

  Sett av 10 – 15 minutter i løpet av dagen til bekymringstanker. Når bekymringene kommer over deg ellers, utsetter du tankene til det fastsatte tidspunktet. Aksepter at tankene kommer, ta dem på alvor, men vær sjefen som bestemmer når det skal skje.

  Gjør noe som tvinger deg til å konsentrere deg om noe annet enn bekymringstankene dine. Du kan for eksempel gå på ski, høre på radio, spille spill, se en film, eller ring noen du kjenner. Hvis du merker at bekymringstankene ikke gir slipp, prøv en annen aktivitet som krever av din konsentrasjon og oppmerksomhet.
   
 4. Sett av faste tidspunkt for når du sjekker nyheter og begrens tiden du bruker på det 
  Velg noen få sikre kilder du oppdaterer deg på, for eksempel kommunens hjemmeside og Folkehelseinstituttet.
   
 5. Utsett – ikke avlys
  Vi vet ikke helt hva fremtiden bringer, men vi kan fortsatt planlegge. Mange er nå fortvilet over bryllup og jubileer som må avlyses. Det kan være nyttig å tenke at vi ikke avlyser, men utsetter det som kan utsettes. Akkurat nå må vi bare vente litt, slik at flest mulig kan bli med. 

Ta godt vare på deg selv, dine og hverandre.