Oversikt over alle smittetilfeller i Harstad per uke

Vi har sluttet å rapportere tall fra og med uke 7. Her er tallene for Harstad fra 2020 - til uke 6-2022

Bekreftede smittetilfeller

14. februar 2022:
Vi slutter å publisere daglige smittetall fra i dag. Årsaken er mer og mer upålitelige tall, da barn og unge ikke lenger trenger å teste seg, samt at tallene fra nå i all hovedsak baserer seg på frivillig selvrapportering til kommunen. Tallene vil etter hvert ikke representere den reelle smitten i Harstad. Vi anbefaler likevel at folk rapporterer inn positive hjemmetester, slik at vi kan følge trenden i smittetallene. 


13. februar 2022: 215 nye smittetilfeller
Søndag fikk vi 215 nye positive tester i Harstad. 609 personer er nå i isolasjon. 3 personer er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 2764


12. februar 2022: 122 nye smittetilfeller
Lørdag fikk vi 122 nye positive tester i Harstad. 535 personer er nå i isolasjon. 3 personer er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 2549


11. februar 2022: 206 nye smittetilfeller
Fredag fikk vi 180 nye positive tester i Harstad. 557 personer er nå i isolasjon. 3 personer er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 2427


10. februar 2022: 206 nye smittetilfeller
Torsdag fikk vi 206 nye positive tester i Harstad. 561 personer er nå i isolasjon. 3 personer er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 2247


9. februar 2022: 145 nye smittetilfeller
Onsdag fikk vi 145 nye positive tester i Harstad. 459 personer er nå i isolasjon. 3 personer er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 2041


8. februar 2022: 153 nye smittetilfeller
Tirsdag fikk vi 153 nye positive tester i Harstad. 391 personer er nå i isolasjon. 3 personer er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 1896


7. februar 2022: 176 nye smittetilfeller
Mandag fikk vi 176 nye positive tester i Harstad. 303 personer er nå i isolasjon. 2 personer er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 1743


6. februar 2022: 55 nye smittetilfeller
Søndag fikk vi 55 nye positive tester i Harstad. 184personer er nå i isolasjon. 1 person er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 1567


5. februar 2022: 49 nye smittetilfeller
Lørdag fikk vi 49 nye positive tester i Harstad. 197 personer er nå i isolasjon. 1 person er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 1512


4. februar 2022: 64 nye smittetilfeller
Fredag fikk vi 64 nye positive tester i Harstad. 216 personer er nå i isolasjon. 1 person er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 1463


3. februar 2022: 58 nye smittetilfeller
Torsdag fikk vi 58 nye positive tester i Harstad. 180 personer er nå i isolasjon. 1 person er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 1398


2. februar 2022: 40 nye positive tester
Onsdag fikk vi 40 nye positive tester i Harstad. 167 personer er nå i isolasjon. 1 person er innlagt på UNN Harstad, ifølge sykehusets nettsider. 1340


1. februar 2022: 42 nye positive tester
Det er stort sett nærkontakter som har testet positivt det siste døgnet. 161 personer er i isolasjon. 1300


31. januar 2022: 43 ny positive covid-19-tester
To av disse er innreise, resten er nærkontakter. Det ble testet 83 personer ved Luftveisklinikken. 130 personer er i isolasjon. De positive prøvene er en kombinasjon av tester som innbyggere selv har meldt inn og tester på Luftveisklinikken. Totalt i januar har 470 personer testet positivt. 1258


30. januar 2022: 27 nye positive tester
Søndag fikk vi igjen 27 positive covid-19-tester. 22 av disse er nærkontakter og to etter reise og tre har ukjent smittevei. Det ble testet 86 personer ved Luftveisklinikken. 130 personer er i isolasjon. Dette betyr at 199 personer har testet positivt den siste uken og meldt dette til kommunen, eller har testet positivt på Luftveisklinikken. 1215


29. januar 2022: 27 nye positive covid-19-tester
Lørdag fikk vi 27 positive covid-19-tester. 19 av disse er nærkontakter og åtte etter reise. Det ble testet 50. 125 er i isolasjon. 1188


28. januar 2022: 29 positive
Vi fikk 29 nye positive covid-19-tester fredag. 25 av disse er fra nærkontakter, to etter reise og to med ukjent smittevei. Det ble testet 105. 125 er i isolasjon. 1161


27. januar 2022: 22 nye smittede
Torsdag fikk vi 22 nye positive covid-19-prøver. 18 av disse er nærkontakter, to etter reise og to med ukjent smittevei. Det er fortsatt små smitteklynger rundt om. Det ble testet 93 personer ved Luftveisklinikken. 120 personer er nå i isolasjon. 1132


26. januar 2022: 36 nye positive prøver
Onsdag fikk vi 36 nye positive tester. Av disse var 24 nærkontakter, 8 fra reise og rire med ukjent smittevei. 6 av tilfellene er tilknyttet skoler og 2 til barnehager. Ellers er det flere mindre smitteklynger med utgangspunkt i sammenkomster eller i bedrifter. 105 personer ble testet ved Luftveisklinikken. 113 personer er i isolasjon. 1110


25. januar 2022: 25 smittede
Vi fikk 25 nye positive prøver tirsdag. 17 av disse er nærkontakter, tre har testet positivt etter reise, og en har ukjent smittevei. 4 skal smuittespores i løpet av onsdag morgen. 13 av tilfellene er tilknyttet de samme skolene som tidligere. 84 personer  ble testet ved luftveisklinikken. 91 personer er nå isolert. 1074


24. januar 2022: 33 nye smittede
Mandag fikk vi 33 nye positive covid-19-prøver. 28 av disse er kjente nærkontakter, en er etter reise, og fire har ukjent smittevei. 14 av tilfellene er tilknyttet skolene Bergseng, Hagebyen, Kanebogen, Heggen samt Stangnes Rå. Dette er det høyeste antallet positive prøver vi har hatt på en dag siden pandemien startet ♦. Harstad har nå et smittetall på 824/100.000 innbyggere. Nasjonale er dette tallet 3528/100.000 innbyggere. I Troms og Finnmark fylke er tallet 1631/100.000. 

100 personer  ble testet ved luftveisklinikken. 89 personer er nå isolert. 1049


23. januar 2022: 16 nye positive covid-19-prøver
Søndag fikk vi 16 nye personer som er bekreftet smittet med covid-19. 14 personer er nærkontakter, en er importsmitte og en har ukjent smittevei. Noen skoler er berørt, men ingen barnehager eller kommunal helsetjenester. 69 personer  ble testet ved luftveisklinikken. 68 personer er nå isolert. 1016


22. januar 2022: 14 nye smittede
Lørdag fikk vi 14 nye positive covid-19-tester. 11 av disse er fra nærkontakter, en er importsmitte og to har ukjent smittevei. Et par skoler er berørt. Tidligere så ble det meldt at det var tilknyttet smitte både til voksenopplæringen og Stangnes sykehjem. I ettertid viser det seg at dette ikke stemmer. 43 personer ble testet ved luftveisklinikken. 69 personer er nå isolert. 1000


21. januar 2022: 14 nye positive covid-19-tester
Ti av disse er fra kjente nærkontakter, 3 er importsmitte og en har ukjent smittevei. Tre skoler er berørt: Bergseng, Hagebyen og Kanebogen. Ingen av smittetilfellene er tilknyttet helseinstitusjoner eller barnehager. 75 personer ble testet ved Luftveisklinikken. 67 personer er i isolasjon. 986


20. januar 2022: 21 smittede
14 av de smittede er kjente nærkontakter, 5 er importsmitte, og to har ukjent smittevei. Det ble testet 76 personer ved Luftveisklinikken. Torsdag var 67 personer i isolasjon. 972


19. januar 2022: 12 smittede
Onsdag fikk vi 12 positive prøver. 8 av disse er nærkontakter, 3 er importsmitte og en har ukjent smittevei. Ingen av tilfellene er tilknyttet barnehage, skole eller kommunal helsetjeneste. 68 personer ble testet ved Luftveisklinikken. 56 personer var onsdag kveld i isolasjon. 951


18. januar 2022: 15 smittede
VI fikk tirsdag 15 bekreftede smittetifeller. 14 av disse er nærkontakter. En person har ukjent smittevei. Sju av tilfellene har tilknytning til skoler. De skolene som er berørt de siste dagene er Kila skole, Seljestad barneskole, Seljestad ungdomsskole, Hagebyen skole, Bergseng skole og Heggen videregående skole. Her har berørte fått melding direkte fra skolen. Flere personer tilknyttet andre skoler har også vært smittet den siste tiden, men det har ikke hatt følger for elever eller ansatte på skolene. 

Vi har i tillegg fått svar på ni tester som er sendt inn til videre undersøkelse. En av disse er delta-varianten, resten er omikron. 118 personer ble testet ved Luftveisklinikken. 56 personer er nå i isolasjon.  939


17. januar 2022: 22 nye positive
 Blant disse nye 22 bekreftede smittetilfellene er 18 personer nærkontakter og tre smittet etter reise.  En av dem har ukjent smittevei. Flere skoler er berørt, og de som er nærkontakter vil få direkte beskjed fra skolen. 97 personer ble testet ved Luftveisklinikken. 48 personer er i isolasjon. 924


16. januar 2022: 4 nye positive
Vi hadde fire nye positive prøver søndag. En har testet positivt etter reise, ett tilfelle er tilknyttet en byggeplass og to personer har ukjent smittevei. 40 personer ble testet på Luftveisklinikken. 38 personer er i isolasjon. 902


15. januar 2022: 11 nye smittede
Lørdag fikk vi 11 nye bekreftede smittetilfeller i Harstad. 3 av disse har ukjent smittevei. 3 er tilknyttet en byggeplass, og 5 er nærkontakter. 3 av de smittede har tilknytning til skoler. Berørte får direkte melding fra skolen. 38 personer ble testet ved Luftveisklinikken. 44 personer er i isolasjon. 898


14. januar 2022: 10 nye smittede
Sju av de smittede er nærkontakter. Tre av disse er tilknyttet skoler, og de som blir berørt, vil få melding fra skolen. I tillegg er det en smittet på en byggeplass, en etter reise og en som bor i en nabokommune, men går på skole i Harstad. Det ble testet 61 personer ved Luftveisklinikken. 47 personer er i isolasjon. 887


13. januar 2022: 5 nye smittede
Av de fem nye smittede er det en med ukjent smittevei. 54 ble testet på Luftveisklinikken. 41 personer sitter i isolasjon. VI har også fått bekreftet to nye omikron blant tidligere innsendte prøver. 877


12. januar 2022: 11 nye smittetilfeller
6 tilfeller er etter reise, og 5 er nærkontakter. 64 personer ble testet i går. 41 personer er i isolasjon. 872


11. januar 2022: Sju nye smittede
Vi fikk sju nye smittetilfeller i Harstad. Fem tilfeller er etter innreise, en er nærkontakt og en har ukjent smittevei. 65 personer ble tirsdag testet på Luftveisklinikken. 38 personer er nå i isolasjon. Vi har også fått svar på tidligere innsendte tester som er sjekket for omikronvarianten. 18 av testene viser seg å være omikron, og de fleste som er smittet nå, er smittet av omikron-varianten. 861

Vi har hatt en gjennomgang av smittetilfellene de siste 14 dagene (77 tilfeller - 312/100.000). En tredjedel er smittet på reise, en fjerdedel er smittet hjemme, en femtedel er smittet på jobb. Ti prosent er smittet i sosiale settinger, og 12 prosent har ukjent smittevei. Bare ett tilfelle er tilknyttet skole/barnehage.

Vi har fortsatt litt høyere vaksinedekning for første og andre dose enn landsgjennomsnittet. 

 • Andel over 16 år vaksinert med første dose: 93,5%
 • Andel over 16 år vaksinert med andre dose: 90,5%
 • Andel vaksinert med tredje dose: 35,1% 

10. januar 2022: Sju nye smittetilfeller i Harstad
Fire personer har testet positivt etter reise, og tre er nærkontakter. 93 personer er testet ved Luftveisklinikken, og 30 personer er i isolasjon. 854


9. januar 2022: 12 nye smittetilfeller
Vi fikk søndag 12 nye smittetilfeller. Åtte av tilfellene er tilknyttet samme byggeplass. To av disse har ukjent smittevei. En snittet er tilknyttet Seljestad ungdomsskole. Det ble testet 54 personer ved Luftveisklinikken. 28 personer er i isolasjon. 847


8. januar 2022: 6 nye smittetilfeller
Vi fikk seks nye positive covid-19-tester lørdag. Alle har kjent smittevei. 54 testet på Luftveisklinikken. 21 i isolasjon. 835


7. januar 2022: 4 positive prøver
Vi fikk fredag fire positive covid-19-prøver. To stammer fra reiseaktivitet utenfor byen, en person er en kjent nærkontakt og en har ukjent smittevei. En av de smittede har tilknytning til Seljestad barneskole. Her vil berørte få beskjed fra skolen. Det ble testet 60 personer på luftveisklinikken. Per fredag kveld er 25 personer i isolasjon. 829


6. januar 2022: 5 nye positive. 6 nye tester bekreftet som omikron
Vi fikk torsdag påvist seks nye covid-19-tilfeller i Harstad. Tre av disse er importsmitte. To er kjente nærkontakter. Det ble testet 60 personer på Luftveisklinikken i dag. 28 personer er nå i isolasjon. Vi fikk for øvrig bekreftet seks tidligere tester som omikron-tilfeller. 825 


5. januar 2022: 5 nye positive prøver
Onsdag fikk vi fem nye positive covid-19-prøver i Harstad. 2 av disse er importsmitte, 3 er nærkontakter. Det ble onsdag testet 84 personer ved Luftveisklinikken. Onsdag kveld var 27 personer i isolasjon. 820


4. januar 2022: 8 nye smittetilfeller
Harstad fikk 8 nye smittetilfeller tirsdag. 4 med kjent smittevei, 2 på innreise og 2 med ukjent smittevei. Den ene positive er tilknyttet Kanebogen skole, og de som er berørt har fått melding. Det ble testet 79 personer på Luftveisklinikken. Per tirsdag kveld var 30 personer i isolasjon. Smittetrykket i Harstad de siste 14 dager er på 280/100.000 innbyggere. De siste 14 dagene er de fleste fortsatt smittet hjemme, men det har vært en liten økning i smitte på private sammenkomster og innreise. 815


3. januar 2022: Seks nye positive prøver
VI fikk mandag seks nye positive covid-19-tilfeller i Harstad. Alle er kjente nærkontakter. Det ble tatt 108 tester ved Luftveisklinikken. Per mandag kveld var 24 personer i isolasjon. 807


2. januar 2022: 9 positive prøver
2. januar fikk vi ni nye positive covid-19-prøver. Åtte av disse har kjent smittevei, en har ikke. Det ble testet 94 personer på Luftveisklinikken søndag. Per i kveld er 19 personer isolert. 801


1. januar 2022: fire nye positive
Første dagen i 2022 fikk vi fire nye smittetilfeller i Harstad. Alle etter innreise. Det ble testet 36 personer på Luftveisklinikken. 16 personer satt i isolasjon på årets første dag. 792


31. desember 2021: Seks positive prøver
Vi fikk seks positive prøver nyttårsaften. Fire av disse var nærkontakter, 1 innreise og 1 ukjent smittevei. 60 personer ble testet på Luftveisklinikken. Nyttårsaften var det 14 personer i isolasjon. 788 


30. desember 2021: Ett nytt smittetilfelle
En positiv prøve torsdag; det var en kjent nærkontakt. 56 personer testet seg ved Luftveisklinikken. 11 personer er per torsdag kveld i isolasjon.
Av de 39 tilfellene vi hadde fra 23. desember - 29. desember, var 9 tilfeller etter innreise, 14 var husstandsmedlemmer, 8 var etter private sammenkomster, 2 tilknyttet skole/barnehage og 1 i annen jobb. 5 har ukjent smittevei. 782


29. desember 2021: Tre nye smittetilfeller
Onsdag var det tre nye personer som testet positivt i Harstad for covid-19. Alle tre etter reise innenlands. Det ble testet 64 personer. 16 personer er i isolasjon.
For øvrig fikk vi bekreftet to nye omikrontilfeller fra tester sendt inn den siste uka. 781


28. desember 2021: Tre nye smittetilfeller
Harstad fikk tirsdag 3 nye positive covid-19-tester. 2 av disse er kjente nærkontakter og 1 er innreise. 83 personer ble testet på luftveisklinikken, og 19 personer er i isolasjon. 778


27. desember 2021 (andre oppdatering): 3 positive prøver i dag
Vi fikk i dag 27. desember tre nye positive prøver. Alle tre er fra kjente nærkontakter. Det ble tatt 67 prøver ved Luftveisklinikken. Per 27. desember er 31 personer i isolasjon. 775


27. desember 2021: 7 positive prøver andre juledag
I går fikk vi sju nye positive prøvesvar, fra fire nærkontakter og tre kategorisert som innreise. 54 personer testet seg på Luftveisklinikken. 31 personer var andre juledag i isolasjon. 772


26. desember 2021: 8 nye positive tester første juledag
De nye smittede er i hovedsak nærkontakter og smitte i forbindelse med reise. Vi undersøker om en ansatt ved et sykehjem kan være smittet. Det vil bli bekreftet eller avkreftet ved en PCR-test. Vi har tatt tester av ansatte og beboere. 765


25 desember 2021: 8 nye positive tester i Harstad på julaften
Julaften fikk vi 8 nye positive covid-19-tester i Harstad. Disse stammer blant annet fra reise og byggeplasser, samt en ansatt og en bruker i hjemmetjenesten i Harstad kommune har testet positivt. Flere ansatte og brukere i hjemmetjenesten ble testet julaften. 

I forbindelse med smittetilfellet vi hadde lillejulaften på Bergsodden, ble 37 ansatte og pasienter testet julaften. Alle disse testene var negative.  

Vi har i tillegg fått bekreftet at to personer som testet positivt 20. desember, er smittet med omikron-varianten. Disse hadde kjent smittevei. 757


24. desember: 6 nye positive tester
Vi fikk i går seks nye positive tester. Tre er nærkontakter, to er etter reise og en er tilknyttet Bergsodden sykehjem. Det er testet en rekke nærkontakter på sykehjemmet, og alle er negative. På Luftveisklinikken ble det testet 105 personer. Lillejulaften hadde vi 49 personer i isolasjon. 749


23. desember: 9 nye smittetilfeller onsdag
Onsdag fikk vi ni nye smittetilfeller. Av disse var 8 nærkontakter. 1 person har ukjent smittevei. En smittet er tilknyttet Seljestad ungdomsskole, og en er tilknyttet Bjørnebåsen barnehage (som nå har fem ansatte i karantene, men har vanlig drift). 149 personer er testet på Luftveisklinikken. Per onsdag kveld var det 42 personer i isolasjon. 743


22. desember 2021: 6 nye smittede
Tirsdag fikk vi seks nye positive prøver. 5 av disse var nærkontakter, og en er registrert som innreise. Ingen av disse er tilknyttet skole, barnehage eller helsevesen. Det ble tatt 178 tester ved Luftveisklinikken. 40 personer er i isolasjon. 
Tirsdag kom også en endring for de som er satt i karantene. Man kan nå teste seg ut av karantenen på dag 7 ved en negativ PCR-test - eller en negativ selvtest. Det betyr at de som ble satt i karantene på fredag 17. desember, kan ta en selvtest på julaften og være ute av karantene.  734


21. desember 2021: 13 nye smittede
Vi fikk 13 nye smittede i løpet av mandag. Det er kjent smittevei på 12 av disse. Når vi sammenligner oss med resten av landet, har Harstad smittetall på en tredjedel av landsgjennomsnittet, og halvparten av smittetrykket som er i Tromsø.204 personer ble testet på Luftveisklinikken. Per mandag kveld var det 52 personer i isolasjon. 

Situasjonen er fortsatt høvelig under kontroll, og i de smitteklyngene vi hadde i starten av desember, har smittespredningen nå bremset opp.

 • Alle fra Holtet barnehage, Byggeklossen og Bergseng skole er nå ute av isolasjon og karantene.
 • Løvåsen, Furuberget og Sletta barnehager har enda ei avdeling hver berørt.
 • Gullhaugen har to avdelinger som er berørt.
   
 • Harstad skole har elever og lærere som er berørt i første, andre og fjerde trinn.
 • Seljestad barneskole har elever og lærere som er berørt på femte trinn.

Per i dag har vi svært få tilfeller tilknyttet skole.728


19. desember 2021: 11 nye positive 
Søndag fikk vi 11 nye positive smittetilfeller i Harstad. Alle har kjent smittevei. Ingen er tilknyttet skoler. Ett tilfelle er tilknyttet Gullhaugen barnehage, og berører to avdelinger der. Det er i skrivende stund uklart om det har driftsmessige konsekvenser. De som eventuelt blir berørt, vil få beskjed direkte fra barnehagen. Det er ingen andre tilfeller som medfører driftsmessige tiltak i andre barnehager. Det er testet 105 personer søndag. 47 personer er nå i isolasjon. Totalt er 63 personer smittet i uke 50, noe som er det høyeste tallet på en uke siden pandemien startet. 715


18. desember: tre nye smittede
Vi fikk lørdag tre nye smittetilfeller. En er tilreisende, og to er knyttet til en byggeplass. Ingen nye tilfeller tilknyttet skoler eller barnehager. Det ble testet 102 personer på luftveisklinikken. 41 personer er i isolasjon. 704


17. desember 2021: 7 nye smittetilfeller: 
Harstad hadde sju nye smittetilfeller fredag. Av disse er en knyttet til Harstad skole, en til Seljestad barneskole og et par til byggeplasser. En rekke lærere er satt i karantene på de to skolene, og det er dermed innført hjemmeskole mandag for elever. Disse har fått beskjed fra skolen. I tillegg har Harstad montessoriskole hjemmeskole frem til juleferien, da det bare er en ansatt  tilgjengelig totalt på trinnene på grunn av covid-19. 701


16. desember 2021: 16 nye tilfeller:
Vi fikk 16 nye smittetilfeller torsdag. Vi har også fått bekreftet at seks av tidligere innsendte tester er omikronvarianten. 

Torsdag ble det tatt 163 tester ved Luftveisklinikken. 16 av disse er positiv. De aller fleste av disse er nærkontakter og har kjent smittevei. Vi sjekker enda de vi ikke har klar smittevei på. Det er ingen nye større smitteutbrudd, men vi har flere mindre smitteklynger. 

Barnehager
Tre barnehager er berørt. Det er ikke mye smitte i disse barnehagene, og det er gjort smittevernmessige vurderinger for hver barnehage. De nye karantenereglene gjør at ansatte er tatt ut i karantene som nærkontakter. To barnehager, Furuberget og Løvåsen, har såpass mange ansatte i karantene at de har stengt en avdeling hver. Byggeklossen er også berørt, men klarer å drifte alle avdelingene. Vi minner igjen om at syke barn må holdes hjemme. 

Omikron
Vi har fått bekreftet at seks av PCR-testene som den siste uken er sendt til Tromsø, er omikron-varianten. Disse tilhører to smitteklynger. Vi har enda ikke fått svar på alle prøvene som er sendt inn for omikron-sjekk, men vi regner også disse som smittet av omikron. 

Testing av tilreisende
Vi anbefaler at tilreisende tester seg ved ankomst til Harstad, enten via selvtest eller bestiller en time ved Luftveisklinikken. 694


15 desember 2021: 17 nye smittetilfeller
Onsdag fikk vi 17 nye smittetilfeller i Harstad. Bare en har ukjent smittevei. Det var mange nærkontakter som testet positivt. Ingen av disse er tilknyttet skoler, og det er ikke behov for tiltak på skoler eller barnehager. Vi minner likevel om at barn må være hjemme hvis man er syk. Vi anbefaler alle som kommer tilreisende til Harstad om å teste seg, enten via Luftveisklinikken eller hjemmetest. Det ble tatt 170 tester på Luftveisklinikken, og vi har 31 personer i isolasjon.678


14. desember 2021: Fire positive tester
Alle har kjent smittevei. Det er tatt 115 tester på luftveisklinikken. Per tirsdag kveld var 18 personer i isolasjon. 661


13. desember 2021: 5 positive tester
Mandag fikk vi fem positive tester i Harstad, alle med kjent smittevei. 214 personer ble testet ved Luftveisklinikken. I forrige uke ble det tatt 1027 tester. Så mange tester er ikke tatt på en uke siden uke 29, altså i slutten av juli. Totalt er det tatt 34088 tester, så på Luftveisklinikken har man virkelig stått på. 657


12. desember 2021: Seks positive prøver
Fem av de seks har kjent smittevei. To klasser på Harstad skole har status som øvrig nærkontakter til en mulig omikron-smittet person. De er dermed i ti dagers karantene. Elevene/foresatte er - eller blir - varslet av skolen søndag. Det er tatt 85 tester ved Luftveisklinikken. 32 personer er i isolasjon med koronasmitte søndag kveld. I uke 49 fikk vi 57 positive covid-19-prøver. Det er det høyeste antallet i Harstad i løpet av en uke (man -søn) siden pandemien startet. 652


11. desember 2021: Tre nye positive prøver
Lørdag ble det tatt 98 tester ved Luftveisklinikken. Tre prøver er positive, alle med det vi mener er kjent smittevei. 37 personer er i isolasjon. 649


10. desember 2021: seks nye positive prøver
Vi fikk seks nye positive koronaprøver. De fleste er nærkontakter til de kjente smitteklyngene. En er mest sannsynlig etter reise. Det ble tatt 243 prøver på Luftveisklinikken. Per fredag kveld var 46 personer i isolasjon. 646


9. desember 2021: 11 nye tilfeller
Tre av tilfellene er etter reise, åtte er nærkontakter. 135 tester ble tatt ved Luftveisklinikken. 52 personer er i isolasjon. 640


8. desember 2021: 12 nye smittetilfeller
Onsdag fikk vi 12 nye smittetilfeller. 3 nye i forbindelse med smittet på Bergseng skole. Det er testet 144 personer. 44 personer er i isolasjon. Vi har bedt om at seks tester sjekkes for omikron. 629


7. desember: Seks nye - mistanke om to omikron-tilfeller
Tirsdag kveld fikk vi melding om seks nye positive covid-19-tester i Harstad. To av disse mistenkes å være omikron.
Smitten er tilknyttet Holtet barnehage. Tre av fem avdelinger i barnehagen er stengt, og rundt 45 barn og ansatte er definert som nærkontakter, og er i ti dagers karantene.
Smittesporingen fortsetter utover dagen, og det kan bli flere som blir satt i karantene inntil vi får avklart om dette er omikron.
Fra og med midnatt natt til torsdag 9. desember innføres nye nasjonale råd og regler. Dette er blant annet:
- Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med
- Du bør ikke ha flere enn 10 gjester i hjemmet
- Du bør begrense antall nærkontakter. 617


6. desember: 13 nye positive tester
Mandag fikk vi melding om 13 positive covid-19-prøver i Harstad. Det ble tatt 170 tester. 38 personer er nå isolert. 611


3. - 5. desember: 23 positive prøver
Fredag, lørdag og søndag fikk vi  til sammen 23 nye positive prøver. 264 tester er tatt disse dagene på Luftveisklinikken. Det er nå 31 personer i isolasjon. 598


2. desember: 7 positive prøver
Av de 98 koronatestene som ble tatt ved Luftveisklinikken torsdag, var 7 positiv. I dag er det sju personer som er i isolasjon i Harstad. 575


1. desember 2021: Ti nye smittetilfeller
Onsdag fikk vi ti nye smittetilfeller i Harstad med covid-19. De aller fleste av disse har kjent smittevei. Det ble tatt 84 tester på Luftveisklinikken. Per i dag er 16 personer isolert. 568


30. november 2021: 4 nye smittede
Vi fikk tirsdag 30. november fire nye smittede Det ble tatt 74 tester ved Luftveisklinikken. Det er sju personer i isolasjon per tirsdag kveld. 558


29. november 2021: 3 positive prøver:
Vi fikk mandag melding om tre nye positive covid-19-prøver i Harstad. Det ble tatt 86 prøver ved Luftveisklinikken. Vi har nå seks personer i isolasjon. 554


28. november 2021: 2 nye positive prøver:
Søndag fikk vi beskjed om 2 nye positive prøver. 56 prøver er tatt ved luftveisklinikken. 12 personer er i isolasjon. 551


26. november 2021: Ett nytt tilfelle
Fredag fikk vi melding om en ny smittet med covid-19. Det ble tatt 58 tester ved luftveisklinikken. Fredag kveld var det 15 personer i isolasjon med korona. 549 


25. november 2021: Tre nye smittede
VI fikk tre nye positive covid-19-tester torsdag. Det ble tatt 95 tester på Luftveisklinikken. 22 personer er i isolasjon. 548


24. november 2021: Fire nye smittede
Harstad fikk fire nye bekreftede tilfeller med covid-19 onsdag. Det ble tatt 80 tester ved Luftveisklinikken. 19 personer er i isolasjon. 545


23. november 2021: 8 nye positive 
Harstad fikk tirsdag 8 nye positive covid-19-tester. Det er testet 126 personer ved Luftveisklinikken og 24 personer er nå i isolasjon. 541


22. november 2021: Fem positive prøver
Mandag fikk vi fem nye positive prøver. Det ble tatt 132 prøver ved Luftveisklinikken. 20 personer er i isolasjon. 533


20./21. november 2021: 10 smittede i helga
To av disse er tilknyttet Stangnes sykehjem, noen er utenlandske turister og noen er nærkontakter. Det er tatt 128 tester ved Luftveisklinikken i løpet av helga. 528


19. november 2021: 7 nye smittede
Fredag fikk vi sju nye positive covid-19-tester. Det er både importsmitte og nærkontakter. Det ble tatt 92 tester ved luftveisklinikken. 25 personer er i isolasjon. 518


18. november 2021: 5 nye smittede
Torsdag fikk vi fem nye smittetilfeller i Harstad. Ett tilfelle er tilknyttet Stangnes sykehjem. Det ble tatt 89 tester ved Luftveisklinikken. Vi har nå 30 personer i isolasjon 511


17. november 2021:5 nye positive tester
Onsdag fikk vi fem nye positive covid-19-prøver i Harstad. En er tilknyttet utbruddet på Stangnes. De andre fire har kjent smittevei. Det ble tatt 120 tester på Luftveisklinikken. Per i dag er det 30 personer i isolasjon. 506


16. november 2021: 6 nye positive
Tirsdag fikk vi seks nye positive covid-19-prøver i Harstad. Totalt er 29 smittetilfeller nå knyttet til utbruddet på Stangnes sykehjem. 501


15. november 2021: Seks positive prøver
Mandag fikk vi seks nye positive covid-19-prøver i Harstad. En er tilknyttet Stangnes sykehjem, tre er i forbindelse med reise, og to er nærkontakter. Totalt er 24 smittetilfeller knyttet til utbruddet på Stangnes sykehjem. 495


14. november 2021: Seks nye smittede
Fem av disse har tilknytning til Stangnes sykehjem. Totalt er 22 covid-19 positive knyttet til dette utbruddet: 9 pasienter, 9 ansatte og 4 nærkontakter. 68 tester ble gjennomført på Luftveisklinikken søndag. 489


13. november 2021: Ni nye smittede
VI fikk lørdag kveld melding om ni nye positive covid-19-tester. Totalt er nå 17 covid-19-tilfeller knyttet til Stangnes sykehjem; 9 pasienter og 8 ansatte. 483


12.november 2021: 15 nye positive tester
13 av testene er tilknyttet Stangnes sykehjem. Det ble tatt 96 tester på Luftveisklinikken. Pandemitelefonen er åpent lørdag 13. november  kl 1400 - 1800. Det er også mulig å teste seg på lørdag. 474


11. november 2021: En ny positiv prøve
Vi fikk torsdag melding om en ny positiv prøve. Det ble tatt 64 tester ved Luftveisklinikken. 459


10. november 2021: En ny positiv prøve
Vi fikk onsdag beskjed om en ny positiv prøve. Det ble tatt 93  tester ved Luftveisklinikken. 458


9. november 2021: To nye poitive prøver
Vi fikk tirsdag kveld beskjed om to nye positive prøver. Mandag og tirsdag ble det tatt 211 tester ved Luftveisklinikken. 457


5. november 2021: 4 nye positive
Det ble tatt 110 tester på Luftveisklinikken. 455


3. november 2021: Tre positive prøver
To av prøvene har kjent smittevei, en har ikke. Det ble tatt 111 tester ved Luftveisklinikken. 451


2. november 2021: 2 positive prøver.
Begge med kjent smittevei.79 prøver tatt på luftveisklinikken. 448


1. november 2021: To positive prøver
En prøver har kjent smittevei, en har ikke. 446


31. oktober 2021: To positive prøver søndag
VI fikk to positive prøver i dag. En med og en uten kjent smittevei. Det ble tatt 46 prøver på Luftveisklinikken i dag. Med dette har vi i oktober hatt 40 smittetilfeller i Harstad. For tiden er seks personer i isolasjon. 444.


30. oktober 2021: Ett tilfelle
Lørdag fikk vi ett nytt tilfelle med covid-19-smitte. Personen har kjent smittevei. Lørdag ble det tatt 35 tester på Luftveisklinikken. 442


29. oktober 2021: Tre nye smittetilfeller
Fredag fikk vi melding om tre nye smittetilfeller i Harstad. To har kjent smittevei, en har ukjent. Det ble tatt 98 tester på luftveisklinikken fredag. 441


28. oktober 2021: Ett nytt tilfelle
En ny positiv covid-19-prøve torsdag. Det er kjent smittevei for vedkommende. Det ble tatt 98 tester på luftveisklinikken. 438


27. oktober 2021: Sju nye tilfeller
Vi har fått sju positive prøver idag. Det ser ut til å være kjent smittevei på alle, og smittesporing pågår fortsatt. Det ble tatt 105 tester på Luftveisklinikken idag. 437


26. oktober 2021: tre nye tilfeller
VI fikk tre positive prøver tirsdag. Alle har kjent smittevei. Det ble tatt 101 tester på Luftveisklinikken. 430


25. oktober: Fire nye smittetilfeller
Alle med kjent smittevei. Det ble tatt 142 tester ved luftveisklinikken 427


24. oktober: 2 nye smittetilfeller
Kent smittevei. 423


23. oktober: 4 nye positive prøver
Siste sju dager hatt vi hatt 11 positive covid-19-tester i Harstad. 6 av tilfellene er fra fredag og lørdag. Samlet er det en blanding av importsmitte, nærkontakter som er smittet, og noen tilfeller vi ikke kjenner smitteveien til. Det er smitte tilknyttet både Olavsgården (omsorgsboliger med heldøgns omsorg), en barnehage og en skole. Smittesporingsteamet smittesporer de nærmeste til de som har testet positivt, og etter dagens retningslinjer skal de som er smittet, varsle selv øvrige nærkontakter. Hvor stort omfanget er av skjult smitte i Harstad, er usikkert. I dag har vi testet 49 og cirka det sammet i går. Vi oppfordrer alle som får symptomer holde seg hjemme og teste seg. 421


22. oktober: 2 nye positive prøver
417


21. oktober: 2 positive prøver
415


20. oktober: 2 positive prøver
413


19. oktober 2021: En ny positiv prøve - importsmitte
Vi fikk tirsdag beskjed om en ny positiv covid-19-test. Dette er et tilfelle av importsmitte fra utlandet.
411


15. oktober 2021: En ny positiv prøve
Vi fikk en ny positiv koronatest i Harstad fredag. 410


14. oktober 2021: Tre  nye positive prøver
Alle tre er innenlands importsmitte. 409


10. oktober 2021: En tilreisende har testet positivt
​Vi fikk i dag beskjed om en ny positiv covid-19-test. Det er i kategorien innenlands importsmitte. Smittesporing er fullført.  406


9. oktober 2021: En tilreisende har testet positivt
Vi fikk i dag beskjed om en ny positiv covid-19-test. Det er i kategorien innenlands importsmitte. Smittesporing er fullført.  405


1. oktober 2021: En tilreisende har testet positivt
Vi fikk i dag beskjed om en ny positiv covid-19-test. Det er i kategorien innenlands importsmitte. Smittesporing er fullført.  404


16. september 2021: En ny positiv koronatest
VI fikk sent torsdag kveld melding om en ny positiv covid-19-test tatt i Harstad. Dette var en innenlands importsmitte, og smittesporing pågår. 403


9. september 2021: Ett nytt smittetilfelle
Vi fikk torsdag beskjed om en ny positiv koronatest. Vi mistenker importsmitte etter reise. Smittesporing pågår. 402


2. september 2021: To nye nærkontakter smittet
To nye personer er bekreftet smittet. Begge er nærkontakter. 401


1. september 2021: tre nye nærkontakter smittet
Vi har bare fått svar på 33 av 87 koronatester fra mandag. Tre av disse prøvene er positive. Alle tre er nærkontakter som allerede var i karantene. 399


30. august 2021: En ny positiv test
Vi fikk melding om en ny positiv test mandag. Det er mest sansynlig innenlandsk importsmitte. Smittesporing pågår. Det er per nå 14 personer i nærkontaktkarantene, og en håndfull isolert på grunn av covid-19-smitte. I forrige uke ble det tatt 397 tester ved luftveisklinikken. 396


24. august 2021: En ny nærkobtakt smittet
Tirsdag fikk vi melding om en ny nærkontakt som har testet positivt for covid-19. Dette var en kjent nærkontakt, og det er kommet til noen få nye nærkontakter som følge av dette. 395


23. august: To nye positive koronaprøver
Mandag fikk vi melding om to nye positive covid-19-prøver. Begge var kjente nærkontakter og satt allerede i karantene. Det er ingen nye nærkontakter som følge av disse to positive prøvene. 394


22. august 2021: Ett nytt smittetilfelle
Søndag fikk vi beskjed om ett nytt smittetilfelle. Det ble tatt 63 tester på luftveisklinikken søndag. Per i dag er 9 personer isolert med covid-19. 72 personer er i nærkontaktkarantene. 392


21. august 2021: 2 positive koronatester
Lørdag fikk vi beskjed om to nye smittede. Begge har kjent stmittevei. 11 pesoner satt i dag i smittekarantene. 70 personer er i nærkontaktkarantene. 391


20. august 2021: Tre nye positive hurtigtester
Vi har fått svar på 8 av torsdagens 74 koronatester ved Luftveisklinikken. Ingen av disse er positive. Men vi har fått tre positive hurtigtester. Alle tre har kjent smittevei. Smittesporing er ferdig. Mange av nærkontaktene er beskyttet eller fullvaksinert, så antall nærkontakter som må i karantene er begrenset. 389


19. august: To nærkontakter smittet
Vi fikk i dag melding om to nye positive covid-19-tester. Begge var avlagt av nærkontakter. Totalt er seks personer fortsatt isolert på grunn av covid-19-smitte. 28 personer i  nærkontaktkarantene. 386


16. august 2021: En ny smittet
Vi fikk i dag melding om en ny person som har testet positivt. Personen er tilknyttet UiT campus Harstad, men det er foreløpig uklart hvor store konsekvenser dette får. 384


15. august 2021: En ny smittet
Søndag fikk vil melding om en ny person som er smittet med covid-19. Dette var en nærkontakt. 383


13. august 2021: To nye
Fredag 13. august fikk vi melding om to nye positive covid-19-prøver. Dette var begge importsmitte fra utlandet. 382


10. august 2021: En ny
En ny positiv prøve. Det er en nærkontakt som har testet positivt 380


7. august 2021: En ny smittet
Lørdag fikk vi melding om en ny positiv covid-19-test. Smittetilfellet går under kategorien importsmitte fra utlandet.  Per i kveld har vi 15 personer i isolasjon og 16 personer i karantene. Det ble for øvrig  tatt 67 tester på Luftveisklinikken idag.379


6. august 2021: Fem nye smittede
Vi har fått melding om totalt fem positive covid-19-prøver i dag, inkludert den vi meldte om tidligere i dag. Fire av prøvene er fra nærkontakter som allerede satt i karantene. En av prøvene har ukjent smittevei, og vi smittesporer nå.
I tilknytning til dette smittetilfellet anbefaler vi testing og karantene inntil prøvesvar foreligger for alle som var innom Elkjøp på Sjøkanten senter i følgende tidsrom, OG som har luftveissymptomer:

 • Mandag 02.08 mellom klokken 10.00 og 16.00
 • Tirsdag 03.08 mellom klokken 13.00 og 20.00
 • Onsdag 04.08 mellom klokken 10.00 og 16.00
 • Torsdag 05.08 mellom klokken 10.00-16.00
 • Fredag 06.08 mellom klokken 10.00-12.00

378


5. august 2021: Tre nye smittede
Torsdag fikk vi melding om tre nye smittetilfeller i Harstad. Ett av disse er en av de 17 nærkontaktene som allerede satt i karantene. De to andre tilfellene er innenlands importsmitte. 373


3. august 2021: To nye nærkontakter smittet
Tirsdag kveld fikk vi melding om to nye positive covid-19-prøver i Harstad blant de 79 prøvene som ble tatt mandag. Begge de positive testene var fra nærkontakter, som allerede satt i karantene. Til sammen har vi nå 30 personer som er isolert på grunn av covid-19-smitte. 28 personer er i nærkontaktkarantene. I juli registrerte vi 96 smittetilfeller i Harstad. Så langt i august har vi registrert 5. 370


2. august 2021: Tre nye nærkontakter smittet
Mandag kveld har vi fått melding om tre nye positive covid-19-prøver. Alle tre prøvene var fra nærkontakter som allerede satt i karantene. 368


31. juli 2021: Fire nye positive - alle nærkontakter
Lørdag kveld har vi fått  melding om fire nye positive prøver idag, alle fra nærkontakter.  Vi fikk i tillegg bekreftet gårdagens hurtigtest med positiv PCR-prøve. Det ble tatt 57 tester på Luftveisklinikken idag. Vi har per i kveld 36 personer i isolasjon og 125 personer i karantene.  365


30. juli 2021: En ny positiv prøve - nærkontakt
Fredag fikk vi en melding om en ny positiv prøve. Det var en hurtigtest på en nærkontakt. Personen satt i karantene.  For øvrig har  Vi også også fått bekreftet gårdagens hurtigtest med positiv PCR-test. 361


29. juli: Tre nye smittede
Vi har i kveld fått melding om tre nye positive covid-19-tester. Alle tre var nærkontakter, og satt allerede i karantene. Dermed har vi 52 personer som er isolert på grunn av covid-19-smitte. 169 personer er i nærkontakt-karantene. 360


28. juli: En ny smittet
Onsdag fikk vi beskjed om en ny positiv koronaprøve tatt i Harstad. Det var en nærkontakt som allerede satt i karantene. Det er ikke generert nye nærkontakter. 357


27. juli 2021: Seks nye smittede
Tirsdag kveld fikk Harstad kommune melding om seks nye positive covid-19-tilfeller. Fem av tilfellene er nærkontakter som allerede satt i karantene. Ett tilfelle har foreløpig ukjent smittevei, og det jobbes med smittesporing. 356


26. juli 2021: seks nye smittede
Vi fikk i kveld beskjed om seks nye smittetilfeller i Harstad, inkludert hurtigtester. 5 av tilfellene var nærkontakter og har kjent smittevei. Det pågår smittesporing rundt det siste tilfellet. Harstad hadde i dag 51 personer som er isolert på grunn av covid-19-smitte, og 174 personer i nærkontakt-karantene. 350


25. juli 2021: Fire nye smittede
Det er påvist fire nye positive Covid-19 tester. To av disse er knyttet til bilcrossarrangementet på Evenes motorstadion. En er knyttet til utbruddet etter en sosial sammenkomst forrige helg. Den fjerde smittede personen, var kjent nærkontakt til en smittet i en annen kommune og satt allerede i karantene.  

En person på Juvelen spa på Kanebogensenteret har testet positivt. Det betyr at alle som var innom Juvelen spa torsdag 22.7 mellom klokka 09:00 – 15:30 og har symptomer, må gå i umiddelbar karantene og bestille test. Var du innom i dette tidsrommet, men ikke har symptomer trenger du ikke å teste deg, men være oppmerksom dersom du blir syk i dagene fremover. 344


24. juli: Ni nye positive covid-19-prøver lørdag
Harstad har den siste uken hatt 46 nye positive covid-19-tester-19. Dette inkluderer ni nye positive tester lørdag, hvorav sju er hurtigtester og to er nye meldt fra mikrobiologen i Tromsø. I tillegg er alle ti hurtigtestene vi meldte om fredag bekreftet positive. 250 personer har testet seg ved Luftveisklinikken lørdag. Harstad er nå en av de få kommunene i Norge med høyest smittetrykk. Tre av de fem utbruddene vi har, er bekreftet med deltavarianten.

 • Av de som er bekreftet smittet i dag har sju vært på bilcross-stevnet i Evenes forrige helg.
 • En positiv er tilknyttet Meløyvær- klyngen. Personen satt allerede i karantene, og dermed er ingen nye nærkontakter kommet til.
 • En person som allerede satt i karantene grunnet kontakt med en positiv i en annen kommune, har testet positivt. Denne personen satt allerede i karantene og ingen nye nærkontakter er generert.

 Til sammen har vi nå 191 personer i karantene og 50 personer i isolasjon.

Alle som har vært i kundemottaket til Sulland i Harstad denne uka, må å være oppmerksom på egen helse. Dersom man har luftveissymptomer, må man gå i umiddelbar karantene og teste seg. Har du vært i kundemottaket, men ikke har symptomer, trenger du ikke å teste deg.

Harstad har nå hatt 340 positive covid-19-tester siden mars 2020.340


23. juli: 14 nye smittede
Harstad har hatt fem covid-19-smitteutbrudd/smitteklynger den siste tiden. Hittil i juli har vi hatt nærmere 50 smittetilfeller, og i dag kom 14 nye positive covid-19-prøver. Ti av dem er positive hurtigtester, som vil bli kontrollert med vanlige tester.

 • Åtte av disse smittetilfellene er tilknyttet et bilcrossarrangement i Tjeldsund kommune, i regi av Hålogaland NMK, på Evenes motorstadion. Alle åtte var nærkontakter til hverandre, og det er foreløpig usikkert hvor smittekilden opprinnelig kommer fra.
 • Tre av tilfellene er innenlands importsmitte. Disse har ikke generert nye nærkontakter i Harstad.
 • To tilfeller er knyttet til Meløyvær-utbruddet, og har ikke generert nye nærkontakter. Det er nå 16 i denne smitteklyngen. Det er bekreftet at dette er delta-varianten av koronaviruset.
 • Ett tilfelle er knyttet til en privat sammenkomst 17. juli. Det er nå sju i denne smitteklyngen.

Vi anbefaler testing for følgende:

 • Tjeldsund kommune sender en sms til alle som deltok på Hålogaland NMK sitt bilcrossarrangement forrige helg. Vi anbefaler alle som deltok på dette arrangementet å teste seg. Dersom du har luftveissymptomer, må du i tillegg gå i umiddelbar karantene.
 • Alle som var innom Mix Storkiosk i Kanebogen torsdag 22. juli mellom kl. 1700 – 1750, bør teste seg. Dersom du har luftveissymptomer, må du i tillegg gå i umiddelbar karantene.
 • Alle som var innom Boys og Europe på Amfi Kanebogen tirsdag 20. juli mellom kl. 1020 – 1130, bør teste seg.  Dersom du har luftveissymptomer, må du i tillegg gå i umiddelbar karantene.
 • Alle som var innom Rustikk på Amfi Kanebogen tirsdag 20. juli mellom kl. 1020 – 1130, bør teste seg.  Dersom du har luftveissymptomer, må du i tillegg gå i umiddelbar karantene.

Lokale tiltak

På grunn av utbruddene har kommuneoverlegen innført lokale koronatiltak i en uke. Disse er kort fortalt ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter, helseinstitusjoner er nå på tiltaksnivå 2, (som for de fleste betyr strengere besøkskontroll), det anbefales bruk av munnbind der man ikke kan overholde en meters avstand til andre, og utesteder må gjøre sitt ytterste for at gjester registrerer seg.

Åpner pandemitelefonen lørdag

Vi vil i forbindelse med det økte smittetrykket åpne pandemitelefonen også denne lørdagen  kl 1400 – 1800 . Vi minner om at lørdag og søndager tar vi primært imot spørsmål om covid-19 og timebestilling. Vaksinespørsmål må gjøres mandag – fredag. 331


22. juli: Ni nye smittede
Torsdag er det påvist ni nye smittede i Harstad. To av disse defineres som innenlands importsmitte. Den tredje er kjent nærkontakt som allerede satt i karantene. De resterende seks positive er identifisert med hurtigtester og knyttes til en privat sammenkomst i helgen. Det er på det rene at det har vært en massesmittehendelse på denne sammenkomsten, men den opprinnelige smittekilden er ukjent. Det er tilkommet en del nye nærkontakter som følge av disse nye påviste tilfellene. I går ble det tatt 160 tester på Luftveisklinikken og vi har fått svar på alle. I dag er det tatt 110 tester på klinikken. Oppsummert  er det i Harstad i dag 34 personer i isolasjon med Covid-19 og 129 personer er i smittekarantene. 317


20. juli: fire nye smittedeFire nye smittetilfeller er påvist i dag. Tre har kjent smittevei og satt allerede i karantene. Den siste smittede vurderes å være importsmitte fra Østlandet. Det er få nye nærkontakter relatert til disse fire nye smittetilfellene.  

Dessverre har det vært personer i smitteførende fase på besøk i Harstad torsdag den 15. juli. Som en konsekvens at dette anbefaler vi  alle som var på Grottebadet i tidsrommet 12:30 til 15:30 den 15. juli, å teste seg. Også de som stod i kø for å komme inn til Grottebadet i dette tidsrommet, bes å teste seg. Dette vil omfatte mange hundre personer. Testkapasiteten på Luftveisklinikken økes på onsdag og torsdag for å klare å teste alle. Test bestilles elektronisk via kommunens hjemmesider.  

I tillegg ber vi alle som var innom Peppes pizza torsdag 15. juli i tidsrommet 15:30 – 17:00, bes også teste seg. De kan også være smitteutsatt.  308


19. juli: 12 nye smittede i Harstad
I helgen er det tatt 414 covid-19-tester ved Luftveisklinikken i Harstad. Vi mangler enda cirka 50 svar, men så langt er 12 av testene positive. Siden 10. juli har dermed 31 personer testet positivt for covid-19 i Harstad. 25 av disse tilfellene fordeler seg på to forskjellige utbrudd. 

I juli-utbruddet, som inkluderer noen få smittede på utesteder i Harstad, er det nå 12 smittede i Harstad. I Meløyvær-utbruddet er det 13 smittede i Harstad, pluss sju utenfor Harstad. 31 personer sitter nå i isolasjon og 165 nærkontakter er i karantene. 

Fire av smittetilfellene siden 10. juli har så langt ukjent smittevei. Smittesporingsteamet jobber enda med å kartlegge mulig smittevei for disse. 

Foreløpig har vi  dermed en uavklart smittesituasjon i Harstad. Mandag ble det tatt 121 covid-19-tester ved Luftveisklinikken i Harstad.

Vi er veldig glade for at mange har testet seg de siste dagene. Vi håper flere tester seg i dagene som kommer. Dette er den eneste måten vi kan finne ut omfanget av skjult smitte i Harstad. 

Kommunen er i løpende dialog med FHI sin utbruddsgruppe, og situasjonen vurderes fortløpende. Vi oppfordrer våre innbyggere og besøkene til å ha lav terskel for å teste seg. 304


17. juli: Seks nye tilfeller også lørdag
Det ble lørdag påvist seks nye smittetilfeller med Covid-19 i Harstad. Fire av disse har kjent smittevei. En er importsmitte sørfra og for den siste så pågår smittesporing fortsatt. Utbruddet på Meløyvær vokser i omfang. Det er nå 14 personer i dette utbruddet, hvorav 8 befinner seg i Harstad. Smittesporingen indikerer at det har vært en massesmittehendelse på Puben på Meløyvær den 9. og 10. juli. Vi har tidligere gått ut med at alle som var innom dette utestedet disse to dagene må teste seg. Dersom det fortsatt er personer som ikke har testet seg og var innom Puben disse dagene, må disse teste seg snarest. 

På grunn av smitte anbefaler kommunen at alle som var innom Freequent på bysenteret i Harstad på tirsdag den 13. og onsdag den 14. juli kl. 14:00 – 18:00 begge dagene, tester seg. Det er ikke nødvendig å gå i karantene dersom du ikke har symptomer.

Det har vært stor testaktivitet på Luftveisklinikken i dag og 240 personer er testet der i dag. I hovedsak har dette vært personer som var på konserten til Violet Road onsdag 14. juli. Vi understreker at vi fortsatt ikke har kjennskap til om noen ble smittet under konserten. Det vi vet er at det var noen personer tilstede på konserten, som var i smitteførende fase. Dette er bakgrunnen til at vi ønsker at alle som var på konserten tester seg. 

Vi har i tillegg et annet utbrudd i Harstad nå. Dette er et utbrudd som gradvis har vokst i omfang siste syv dager. Smittesporing har avdekket at det er ni personer i dette utbruddet. Vi vet enda ikke kilden til utbruddet, men vi vet at personer i smitteførende fase har vært på City bar og diner og på Verftet. Vi har ikke holdepunkter for at noen ble smittet på Verftet 9. juli, men siden det har vært personer i smittsom fase innom Verftet denne kvelden, så ønsker vi at alle som var der, tester seg. Det ble i går sendt sms til alle gjestene som var registrert. 292


16. juli: Seks nye tilfeller
Vi har i dag fått seks nye smittetilfeller i Harstad. Vi har sannsynlig smittevei på alle. Kartlegging av nærkontakter pågår enda. 

Utbruddet på Meløyvær har kommet opp i 11 positive personer, men bare fem av disse oppholder seg i Harstad. De andre smittede er reist til andre kommuner.  

Flere smittede personer var på konserten på Meløyvær onsdag 14. juli. Det har vært konferert med utbruddsgruppa til FHI og vi har blitt enige om å anbefale test på alle som var på konserten. Sms om dette vil bli sendt ut til alle som har løst billett til konserten. 

Vi ber alle som har vært på nærbutikken på Bjarkøy og i kiosken på Bjarkøy onsdag den 14. juli, mellom kl. 13:30 – 15:00, om å teste seg. 

Smittesporingsteamet har i dag avdekt at det også har vært smittede innom Verftet fredag 9. juli. Vi har fått gjestelister over hvem som var tilstede. Det er sendt ut sms til alle som var der den dagen med anbefaling om å teste seg. 

Testkapasiteten på Luftveisklinikken er økt for å klare å teste alle vi nå anbefaler test til. Det kan være at vi må bruke både lørdag og søndag på å få testet alle. Pandemitelefonen vil holde åpen i morgen og på søndag for å svare på koronarealterte spørsmål. 286


15. juli: Tre nye tilfeller
Vi har i dag fått meldt tre nye positive Covid-19 prøver fra Mikrobiologisk avdeling. Prøvene ble tatt 14. juli på Luftveisklinikken. Alle de tre nye positive personene har kjent smittevei og har vært i karantene siden tirsdags kveld. Det er generert noen få nye nærkontakter som følge av disse tre positive prøvene. 280

I tillegg har vi smittesporet en person som fikk positiv hurtigtest i dag på Luftveisklinikken. Se under.


15. juli: En positiv hurtigtest - ber gjester som var på Meløyvær pub fredag eller lørdag teste seg:
Torsdag ettermiddag ble det tatt en hurtigtest vd Luftveisklinikken av en person som er nærkontakt til en kjent smittet et annet sted i landet. Hurtigtesten var positiv, og det er stor sansynlighet for at også den vanlige testen - som vi får svar på i morgen -  vil være positiv. Vi har derfor startet smittesporingen, og som en del av den ber vi alle som var på Meløyvær pub fredag 9. eller lørdag 10. juli om å teste seg. Vi sender en SMS med anmodning om å teste seg til alle som er registrert som gjest på puben i helgen. Samtidig vet vi at mange ikke benytter seg av frivillig registrering, så vi håper med dette å nå disse med samme oppfordring om å teste seg hvis man har vært innom puben fredag eller lørdag. Selv om man tester seg, er det ikke nødvendig å gå i karantene dersom man ikke har symptomer. Dersom du har symptomer, må du gå i umiddelbar karantene. Du bør da ringe Pandemitelefonen, slik at de kan sette deg opp til en hurtigtest. 277


13. juli: En person har testet positivt 
Harstad kommune tirsdag fikk melding om en ny positiv test. Denne positive testen har foreløoig ukjent smittevei, og har mest sansynlig ingen tilknytning til City bar & dinner. 276


12. juli: En gjest ved City bar & dinner har testet positivt
Det ble testet 173 personer søndag. En av testene var positiv. 275


10. juli: En ansatt på utested har testet positivt for covid-19
En ansatt ved City bar & dinner i Harstad har testet positivt for covid-19. Den ansatte testet seg i slutten av uka, og vi smittesporer tilbake til tirsdag 6. juli og frem til i dag. Smitteveien er foreløpig ukjent. Vi anbefaler derfor alle som har vært innom City bar & dinner siden tirsdag 6. juli om å teste seg. Vi utvider nå testkapasiteten søndag slik at flere kan teste seg. Vi sender også en SMS til alle som er registrert som gjest ved utestedet siden tirsdag, med anbefaling om å teste seg. 274


7. juli: En ny poitiv
Vi fikk beskjed on en ny positiv covid-19-test onsdag. Dette var en tilreisende sørfra. Smittesporing pågår. 273


5. juli: En ny positiv
I kveld har vi fått meldt en ny positiv Covid-19 prøve. Prøven var tatt i går. Personen var kjent nærkontakt og satt allerede i karantene. Det er derfor generert få nye nærkontakter som følge av dette tilfellet. Det ble i går også tatt hurtigtest av vedkommende som var positiv. Smittesporingen ble derfor fullført allerede i går.  272


1. juli: To nye positive
Torsdag kveld har vi fått svar på 172 av 183 covid-19-tester. To tester var positive. Det ene smittetilfellet er tilknyttet utbruddet i Tromsø, der det 1. juli var 19 nye smittetilfeller. Det ble tatt en hurtigtest onsdag av pesonen, som ble bekreftet positiv i dag etter ordinær test. Nærkontakter er allerede satt i karantene.  
Det andre tilfellet testet seg fordi personen hadde vært på Verftet 26. juni. Smittesporing pågår. Det er enda fortidlig å si om personen ble smittet på Verftet. 271 (korrigert tall)


29. juni 2021:Ett nytt smittetilfelle
En ny person i Harstad har testet positiv for covid-19. Smittesporing pågår, og situasjonen er foreløpig uavklart.I forbindelse med smittesporingen  ber vi alle som var på Verftet lørdag 26. juni mellom kl 2200 og 0230 teste seg, og være spesielt oppmerksom på symptomer på covid-19-smitte. Også andre som har symptomer, må ha lav terskel for å teste seg. Dette smittetilfellet har tilknytning til utbruddet i ved Trevarefabrikken i Henningsvær, der flere personer nå er bekreftet smittet med alfa-varianten (britisk) av koronaviruset. 269


26. juni 2021: Nytt tilfelle av importsmitte i Harstad
Lørdag fikk Harstad kommune på nytt beskjed om en positiv covid-19-test. Prøven ble tatt den 24. juni, men vi fikk svar først 26. juni. Dette er nok et tilfelle av innenlands importsmitte. De aktuelle nærkontaktene ble satt i karantene i går. Dette viste seg å være en falsk positiv 268


24. juni 2021: Ett tilfelle av importsmitte
Torsdag kveld fikk Harstad kommune beskjed om en ny positiv covid-19-test. Personen er smittet utenfor Harstad, og er i kategorien importsmitte. Kommunens smittesporingsteam startet smittesporing umiddelbart, og fire personer er så langt i nærkontaktkarantene. Dette tallet kan stige. Dette er det første tilfellet siden 8. juni. Smittetilfellet er ikke tilknyttet Festspillene i Nord-Norge, som pågår nå. 268


8. juni 2021: En nærkontakt smittet
Vi har tirsdag kveld fått noen prøvesvar fra de 72 testene som ble tatt ved Luftveisklinikken mandag. En av prøvene var positiv. Det var fra en nærkontakt som allerede satt i karantene. Forige uke ble det tatt 376 tester. Vi har akkurat passert 21000 tester tatt ved Luftveisklinikken totalt. 267 


4. juni 2021: To positive tester
To personer har testet positivt. Testene ble tatt ved Luftveisklinikken. Personene som har testet positivt er tilknyttet Medlikas damelag. De satt allerede i karantene, så det er ikke generert nye nærkontanter. 266


2. juni 2021: En positiv hurtigtest
En person har testet positivt på en hurtigtest Testen ble tatt ved Luftveisklinikken. Personen som har testet positivt på hurtigtesten er tilknyttet Medlikas damelag. En ordinær test har bekreftet den positive hurtigtesten. 264


30. mai 2021: En positiv hurtigtest
En person tilknyttet Medkilas damelag har testet positivt for covid-19 på en hurtigtest. Testen er i etterkant bekreftet med en ordinær test. Hele laget og støtteapparatet er satt i karantene. Det samme er noen elever ved Heggen videregående skole. Husstandsmedlemmer til de som er definert som nærkontakter, må være i karantene til nærkontakten har testet negativt. Det kan ta et par dager å få svar på dette. 263


28. mai 2021: En ny nærkontakt har testet positivt
Fredag kveld fikk vi beskjed om en ny positiv test blant de 55 som testet seg for korona torsdag. 
Det var en nærkontakt som har testet positivt. Det er ikke kommet til noen nye nærkontakter som følge av denne positive testen. Til sammen satt 37 personer i nærkontaktkarantene fredag. 262


27. mai: En ny nærkontakt smittet
Torsdag gikk vi bekreftet en ny smittet med covid-19 blant de 79 testene som ble tatt onsdag. Det er en nærkontakt som har testet positivt. 42 personer er i nærkontaktkarantene per torsdag. Status er at vi ikke har noe lokalt utbrudd, men har hatt jevnlig nye smittetilfeller gjennom hele mai. Dette er det 23. smittetilfellet i mai i Harstad.  261


25. mai 2021: To nye smittetilfeller - foreløpig ukjent smittevei
Tirsdag kveld fikk vi beskjed om to nye smittetilfeller i Harstad. Disse to tilfellene har sammenheng med hverandre, men vi leter enda etter smitteveien. Det jobbes nå med smittesporing. Med disse to tilfellene har 260 personer i Harstad vært bekreftet smittet med covid-19. I mai har vi hatt 22 smittetilfeller. 260


23. mai: Ett nytt smittetilfelle - importsmitte
Søndag kveld fikk Harstad kommune beskjed om en ny positiv covid-19-test. Personen som har testet positivt har blitt smittet et annet sted  i landet. 
Dette er det 20. smittetilfellet i mai i Harstad. 258


21. mai 2021: Nærkontakt testet positivt
En nærkontakt har testet positivt. 257


19. mai 2021: To nye smittede
Vi har fått svar på alle de 109 testene som ble tatt 18. mai. To personer har testet positiv for covid-19. Det ene smittetilfellet er en såkalt importsmitte, det vil si en person som er smittet utenfor Harstad kommune. Dere andre tilfellet er en person som har kjent smittevei. Det er kommet til noen få nye nærkontakter. 256


17. mai 2021: Nærkontakt testet positivt
Harstad kommune har fått alle svarene på covid-19-testene tatt 16. mai. De viste at en nærkontakt har testet positivt. Personen satt i karantene, og det er ikke kommet til noen nye nærkontakter. Dette er det 16. smittetilfellet i mai i Harstad. 254


14. mai 2021: En ny nærkontakt har testet positivt:
Fredag kveld fikk Harstad kommune beskjed om en ny positiv covid-19-prøve, tatt torsdag. Den som har testet positivt er en nærkontakt til en kjent smittet. Vi mangler enda 43 av 114 prøvesvar fra torsdag. 253


13. mai 2021: To personer bekreftet smittet
To nærkontakter har testet positivt. Begge satt i karantene. 252


11. mai 2021: En nærkontakt har testet positivt
Tirsdag kveld fikk vi beskjed om det 12. smittetilfellet i mai i Harstad. Det er en nærkontakt som har testet positivt. Personen satt allerede i karantene. Det ble tatt 58 tester ved Luftveisklinikken mandag. Det har nå vært 250 bekreftede smittetilfeller i Harstad siden pandemien brøt løs. 250


10. mai 2021: To nærkontakter har testet positivt - to skoleklasser i karantene
Mandag fikk vi beskjed om to nye smittede. Begge var nærkontakter som satt i karantene, og vi kjenner smitteveien til begge to. Den ene er tilknyttet Seljestad ungdomsskole. Det betyr at to klasser og noen ansatte ved skolen er definert som nærkontakter, og må sitte i karantene. Foreløpig er det rundt 50 personer. Alle nærkontaktene vil bli testet to ganger i løpet av perioden. Karantenen opphører midt på dagen, 17. mai, med mindre man tester seg ut av karantene på dag sju -med negativt svar. Husstandsmedlemmer til de som er definert som nærkontakter, må være i karantene til nærkontakten har testet negativt. Det kan ta et par dager å få svar på dette. Smittesporingsteamet vil ta kontakt i løpet av kvelden med alle som er definert som nærkontakter. Skolen er fortsatt på gult nivå, og resten møter som normalt. Det er viktig at elever på 9. og 10. trinn har spesielt lav terskel for å teste seg ved luftveissymptomer. 249


9. mai 2021: Ett nytt tilfelle av importsmitte
Søndag kveld fikk Harstad kommune melding om en ny positiv covid-19-prøve. Det er en person som har vært på reise. Det er generert noen nærkontakter som nå er i karantene. 247


8. mai 2021: En ny nærkontakt smittet
En ny nærkontakt hardt testet positivt. Personen satt allerede i karantene. 246


6. mai 2021: En ny nærkontakt har testet positivt
Onsdag ble det tatt 56 koronaprøver ved luftveisklinikken i Harstad. I dag, torsdag, fikk vi svarene, og en av testene er positiv. Det er en nærkontakt som har testet positivt. Personen satt i karantene. Dette er det 8 smittetilfellet på 14 dager i Harstad. Totalt sitter 20 personer nå i nærkontaktkarantene i Harstad. 245


5. mai 2021: To nye nærkontakter har testet positivt
Tirsdag ble det tatt 58 covid-19-tester ved luftveisklinikken. To av dem var positive. Begge de som testet positivt var nærkontakter og satt allerede i nærkontaktkarantene. Per nå sitter 23 personer i nærkontaktkarantene i Harstad. 6 personer er bekreftet smittet med covid-19 i Harstad så langt i mai. 244


4. mai 2021: To nærkontakter har testet positivt
Vi har fått alle prøvesvarene fra mandag. De viser at to nye nærkontakter har testet positivt for covid-19. De satt allerede i karantene. 31 personer sitter nå i nærkontaktkarantene. 242. 


3. mai 2021: En nærkontakt har testet positivt
Mandag kveld fikk Harstad kommune beskjed om et nytt smittetilfelle. En nærkontakt, som allerede satt i karantene, har testet positivt for covid-19.
Personen var en av de 30 som mandag satt i nærkontaktkarantene som følge av de siste smittetilfellene.  Totalt testet 339 personer seg i forrige uke ved luftveisklinikken. Det er 92 flere enn i uken før. 240


1. mai 2021:En nærkontakt har testet positivt
Lørdag kveld fikk Harstad kommune beskjed om en ny positiv covid-19-test. Prøven ble tatt fredag. Personen som har testet positiv var en av de 23 personene som fredag satt i nærkontaktkarantene. Som følge av dagens smittetilfelle er det kommet noen få nye nærkontakter til. Vi leter fortsatt etter smitteveien til  den positive prøven vi fikk på torsdag. 239


29. april: En ny smittet
En person tilknyttet Byggeklossen barnehage har testet positivt for korona. Foreløpig er 11 barn og 3 voksne definert som nærkontakter. Barnehagen er fortsatt på gult nivå.
Testen ble avlagt onsdag, og svaret kom torsdag kveld. Smittesporingsarbeidet har startet. Vi har ikke funnet noe klar smittevei så langt, men vi er enda tidlig i smittesporingsfasen. 238


22. april: En ny smittet
Torsdag kveld fikk Harstad kommune beskjed om en positiv covid-19-test tatt i Harstad. Det er en person som er bosatt i Harstad som har testet positivt. Personen vil bli retestet fredag for å utelukke en falsk positiv prøve.Foreløpig er smitteveien ukjent, og smittesporing pågår. Personen har noen få nærkontakter som må i karantene. 237


30. mars: En ny positiv test
Mandag ble det tatt 92 covid-19-tester ved luftveisklinikken i Harstad. Vi har fått svar på alle, og av dem var det 91 negative prøvesvar. Det var også en positiv prøve. Det var fra en tilreisende fra Østlandet. Personen har relativt få nærkontakter. Tirsdag ble det tatt 72 tester på Luftveisklinikken. 236


29. mars: En ny positiv test
Av 76 prøver tatt søndag, var en positiv. Det var en person som allerede satt i karantene og har ikke generert noen nye nærkontakter. 235


25. mars: To positive svar
Torsdag kveld fikk vi to nye positive covid-19-tester blant de 97 testene som ble tatt onsdag kveld. Vi har dog ikke fått svar på alle testene. Vi mangler 36 prøvesvar fra i går.
Begge de positive prøvene kom fra kjente nærkontakter som allerede satt i karantene. Det har dermed ikke kommet til nye nærkontakter. 234


22. mars: En nærkontakt testet positivt
Mandag kveld fikk vi alle prøvesvarene fra søndag. Det var en positiv prøve på en som var kjent nærkontakt. Personen hadde noen få nærkontakter. 232


21. mars: En person ved Kila skole har testet positivt
En person ved Kila skole har testet positivt for covid-19. Dette er tilknyttet tidligere meldte smitte ved skolen. Ungdomstrinnet vil fortsatt være på rødt nivå, mens barneskolen vil som i dag, være på gult nivå. 231


20. mars: To nye smittetilfeller bekreftet
Vi har fått svar på nesten alle testene fra torsdag og fredag. Vi mangler 2 svar fra fredagens rett over 100 tester, og ett fra torsdagens 89 tester. De testevarene vi fått viser 2 nye positive. Den ene en kjent nærkontakt. Vedkommende har frembrakt få nye nærkontakter. Den andre positive, var en person på reise fra Østlandet. Vedkommende var flink og testet seg ved ankomst. Personen har også vært forsiktig etter ankomst, slik at personen har svært få nærkontakter. 230


18. mars: To nye smittede
Torsdag kveld fikk vi beskjed om to nye smittetilfeller. Det ene tilfellet er en nærkontakt med kjent smittevei. Det andre tilfellet har ukjent smittevei. Smittesporing er i gang. Det er kommet til noen få nye nærkontakter, og vi tar nå kontakt med de som er berørt.228


15. mars 2021: En ny smittet
Søndag ble det tatt 280 koronatester i Harstad. I kveld har vi fått svar på alle disse, og en person har testet positivt for covid-19. Vi kjenner til smitteveien. Smittesporing er gjort, og flere er satt i nærkontaktkarantene.  226


13. mars: Fem nye positive
Lørdag kveld fikk Harstad kommune melding om fem nye positive koronatester. To klasser ved Seljestad ungdomsskole settes i ti dagers karantene.
Blant de fem var en person tilknyttet Seljestad ungdomsskole som testet positivt for korona. Det medfører at klasse 9A og 9 B samt elever i tysk på samme trinn settes i ti dagers karantene umiddelbart. Det samme gjelder lærere i disse klassene.225


11. mars 2021: To nye smittede
Av de 2 siste smittede var 1 kjent nærkontakt og 1 tilknyttet utbruddet på treningssenteret. 220


10. mars 2021: En ny positiv test
Tirsdag ble det tatt 90 tester. Vi har fått svar på rundt 70 av dem. En av testene var positiv. Foreløpig er det ukjent smittevei, men smittesporing pågår. Dette er ikke testene fra Kila skole. De regner vi med å få svar på i morgen. 218


9. mars 2021: To smittet på Kila skole - etterpå korrigert til 1
To personer på  Kila skole er smittet med covid-19. Disse er nå i isolasjon og det er startet smittesporing. To klasser og noen lærere er foreløpig definert som nærkontakter. Dette får konsekvenser for elever og ansatte.
Hele ungdomsskolen har hjemmeskole denne uka og følger ukeplanen som ligger på It’s learning.
To åttendeklasser er definert som nærkontakter (karantene i ti dager). Disse har fått beskjed. Elevene må bestille koronatest så fort som mulig. Elevenes husstandsmedlemmer anbefales å være i ventekarantene til elevene har testet negativt.
Resten av elevene på ungdomsskolen er i ventekarantene. Disse må bestille koronatest så fort som mulig. De må være i karantene til de får negativt prøvesvar. Deres husstandsmedlemmer trenger ikke være i ventekarantene.
Elever på SFO skal være i hjemme i ventekarantene. Disse må bestille koronatest så fort som mulig. De må være i karantene til de får negativt prøvesvar. Deres husstandsmedlemmer trenger ikke være i ventekarantene.
Resten av barnetrinnet følger rødt tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen, og møter til normal tid.
Vi ber også om at alle som har - eller har hatt symptomer - må ringe pandemitelefonen for å få tatt en hurtigtest.

Oppdatert: Den ene personen testet negativt i ettertid. 217


7. mars 2021: 5 nye smittetilfeller
Søndag fikk vi beskjed om fem nye positive covid-19-tester. De fem som har testet positivt for covid-19 var allerede i karantene, så det er generert veldig få nye nærkontakter. 216


4. mars 2021: 12 nye smittetilfeller
Alle som var innom Sams lekeland fredag 26. februar mellom kl 1300 og 1830 må gå i umiddelbar karantene og teste seg.
Dersom testen er negativ, opphører karantenen. 
55 barn og 36 voksne var innom Sams lekeland denne dagen. En av disse har vært smittet med covid-19. De som har vært på lekelandet i dette tidsrommet og som har – eller har hatt - luftveissymptomer eller andre symptomer på koronavirus, må ta umiddelbar kontakt med pandemitelefonen 415 71 800 når den åpner kl 0830 fredag morgen for å ta hurtigtest, siden det har gått såpass lang tid. 
 Dette gjelder kun de som har vært på lekelandet, ikke nærkontakter til de som har vært der. Har man ikke vært på lekelandet, trenger man ikke gå i karantene. 
Vi har sendt ut SMS til alle foreldre i grunnskolen med samme melding.
 Torsdag fikk Harstad kommune for øvrig melding om tolv nye smittede. Vi kjenner smitteveien til disse og driver nå ordinær smittesporing. 211


3. mars 2021: Fire nye smittetilfeller - to av dem testet med hurtigtester
Vi har fått to positive prøvesvar i dag. I tillegg har to personer testet positivt på hver sin hurtigtest. De to har også tatt ordinære koronatester som vi forventer svar på i morgen.
Alle fire har kjent smittevei.Vi har fått svar på rundt 100 av 430 prøver fra tirsdag. 199 (inkl hurtigtestene)


2. mars 2021: 6 nye smittetilfeller
Søndag og mandag er det tatt formidable 924 koronatester ved Luftveisklinikken.  Tirsdag formiddag hadde vi fått svar på 681 av dem. De viste 5 positive tester. Tirsdag kveld har vi fått en positiv koronatest til. Det er en nærkontakt som har testet positivt. Totalt har vi dermed fått seks positive tester tirsdag. Vi mangler svar fra underkant av 200 tester fra mandag.  
22 personer er nå tilknyttet dette utbruddet. Tirsdag tok Luftveisklinikken 430 koronatester. Disse tre dagene er det tatt 1354 tester, noe som tilsvarer cirka fem prosent av Harstad befolkning.

---
Vi har i formiddag fått svar på 681 av de 683 testene som ble tatt søndag.
Det er kommet fem nye positive prøvesvar på tirsdag.
Det er dermed ti personer som har testet positivt blant de som testet seg på søndag. Alle som har testet positivt har vært på treningssenteret, og vi har en kjent smittevei for alle. Vi driver nå smittesporing blande de fem nye tilfellene.
Det er for tidlig å si at vi har kontroll, men vi er lettet over at det ikke var flere positive prøver fra søndag.
Dette styrker også grunnlaget for å si at vi ikke har skjult smitte i Harstad.
Til sammen er 21 personer bekreftet smittet i dette smitteutbruddet. Vi har fortsatt rundt 800 i karantene, men dette tallet endrer seg fortløpende. 195


1. mars 2021: 5 nye smittede
Vi har fått svar på litt over halvparten av alle prøvene som ble tatt søndag.
Blant disse er det totalt fem personer som har testet positivt for covid-19. Dette inkluderer også de vi meldte om tidligere i dag. 
4 har vært på treningssenteret Family Sports Club på Seljestad i forrige uke. Den siste smittede er tilknyttet tilfelle fra 24. februar (importsmitte). 
Vi forventer å få svar på resterende prøver i morgen. 
Da vil vi også komme med eventuelle nye tiltak og anbefalinger. 189


27. februar 2021: Åtte nye smittede – ber 800 gå i karantene
Harstad kommune setter rundt 800 personer i karantene etter smittespredning på treningssenteret Family Sports Club på Seljestad. Lørdag fikk Harstad kommune bekreftet åtte nye koronasmittede. Alle har vært på dette treningssenteret. Treningssenteret er nå stengt inntil videre. FHI har bedt kommunen behandle dette utbruddet som om det er den britiske mutasjonen av koronaviruset som spres.

Nærkontakter
Alle som har vært innom treningssenteret på følgende tidspunkt regnes som nærkontakter og skal umiddelbart gå i karantene i ti dager:

 • mandag kl 1330 – 1730
 • tirsdag kl 1300 - 1630
 • onsdag kl 1200 – 1900
 • torsdag kl 1300 – 1730
 • fredag kl 1300 - 1700

Vi ønsker at disse tester seg så snart som mulig. Kommunens smittesporingsteam vil fortløpende ta kontakt. Dette kan ta noen dager. 

Nærkontaktens husstandsmedlemmer oppfordres til å holde seg hjemme (i «ventekarantene») fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (uavhengig av testmetode) som et ekstra sikkerhetsnett.

Teste seg
Vi ber også alle som har vært på treningssenteret utenom disse tidene fra og med mandag 22. februar til lørdag 27. februar gå i karantene til de har testet seg for korona og fått negativt svar. 184


25. februar: Fire testet positivt på hurtigtester
Torsdag ble det tatt fire hurtigtester i Harstad etter mistanke om koronasmitte. Testene ga positivt utslag for covid-19. Alle fire tilhører samme husstand og de er nå isolert. Vi har bedt laboratoriet sjekke om de kan være smittet av et mutert virus. Det vil ta noen dager før vi får svar på det. Smittekilden er lokalisert til Østlandet.
59 nærkontakter er satt i karantene i Harstad. Tallet kan endre seg noe. Alle nærkontaktene vil bli testet fredag og en gang til i løpet av karanteneperioden.
Det for tidig å si om vi er i starten av et større utbrudd, men foreløpig har vi kontroll på smitteveien. Vi vil oppdatere statistikken over smittede når vi har fått svar på den ordinære testen.
Vi minner igjen om at tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. 176


24. februar: En tilreisende bekreftet smittet
En tilreisende som kom med fly fra Oslo til Harstad 19. februar har testet positivt for covid-19.
Personen gikk selv og testet seg etter ankomst slik kommune anbefaler. Det er generert få nærkontakter, og FHI sporer de som eventuelt satt i nærheten på flyet.
Forrige positive tilfelle i Harstad var 28. januar.
Vi har ikke bedt om at denne testes for mutert virus, siden dette er et enkeltstående tilfelle. Testing for muterte virus vurderes fortløpende, og blir gjort spesielt ved større utbrudd.
Vi forventer flere smittetilfeller fremover, så vi anbefaler at tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. 172 


Torsdag 28. januar - to nye smittede
Vi fikk to nye positive prøvesvar i kveld. Den ene er importsmitte sørfra. Den andre er foreløpig med ukjent smittevei. Det jobbes videre med smitteoppsporing. Begge er bosatt i Harstad. Som følge av disse to positive prøvene er 11 nye nærkontakter i Harstad satt i karantene. 171


Tirsdag 26. januar - en ny nærkontakt smittet
Tirsdag kveld fikk Harstad en ny positiv covid-19-test. Det var en nærkontakt tilknyttet det lokale utbruddet som har testet positivt, og personen satt allerede i karantene. Det er ingen nye nærkontakter. 169


Lørdag 23. januar - To smittede
Etter noen dager uten nye smittetilfeller, kom det to positive prøvesvar lørdag kveld. Det ene er tilknyttet utbruddet i romjula, og den syke har en nærkontakt. Den andre er tilreisende som testet positivt på grensen 21. januar. Personen satt i innreisekarantene, og har en nærkontakt. Per nå har vi 6 i isolasjon og 13 i karantene.  168


18. januar: To nærkontakter tilhørende smitteutbrudd bekreftet smittet
To positive prøvesvar mandag kveld. Begge var nærkontakter og var allerede i karantene. Begge tilfellene kan knyttes til vårt lokale utbrudd. Vi har fått svar på  nesten alle prøvene fra i går. 166


17. januar 2021: En tilreisende person bekreftet smittet
Søndag kveld fikk vi beskjed om en positiv prøve. Det er en reisende til Harstad som har testet positivt. Personen er nå isolert, og har noen få nærkontakter. Det ble tatt 39 tester lørdag. Søndag, før dagens tilfelle, var 33 personer isolert med covid-19, og 99 personer i karantene. I uke 2 ble det tatt 823 testet ved Luftveisklinikken. 164


14. januar 2021: Fire nye positive prøvesvar - alle nærkontakter
Torsdag kveld fikk vi beskjed om fire nye positive tilfeller. Alle var nærkontakter til kjente smittede, og de satt allerede i karantene. Alle fire kan knyttes til utbruddet fra romjulen. Vi har fått svar på stort sett alle 190 testene fra onsdag. 163

13. januar 2021: Fire positive covid-19-tester
Onsdag kveld fikk kommunen beskjed om fire nye positive covid-19-tester.Alle fire kan knyttes det det lokale utbruddet. Vi har drevet målrettet smittesporing, og den ene av prøvene gjør at vi nå kan knytte to tidligere tester med ukjent smittevei til utbruddet. De fire hadde få nærkontakter.  
Vi har fått svar på 20 prosent av de 190 prøvene som ble tatt tirsdag. Tidligere i dag var 62 personer isolert med covid-19. 315 personer var i karantene. Disse nye tilfellene kommer i tillegg. 159


12. januar 2021: Tre nærkontakter smittet
Tirsdag kveld fikk vi beskjed om tre nye positive prøvesvar. Det er tre nærkontakter som allerede satt i karantene som har testet positivt. Vi mangler i underkant av halvparten av prøvesvarene fra mandag. 155


11. januar: Ti nye positive covid-19-tester i dag.
Mandag kom det 10 nye positive covid-19-prøver. Seks av disse var fra nærkontakter som allerede var i karantene. De resterende fire har foreløpig en ukjent smittevei. Smittesporing pågår. Som følge av dagens prøvesvar er flere tilknyttet Kilhus læringsarena i karantene. Totalt i Harstad er det mandag kveld 64 personer i isolasjon og 311 i karantene  Vi har fått svar på nesten alle prøvene som ble tatt søndag.  152 


10. januar: Seks nye tilfeller - alle tilknyttet utbruddet - og det er satt ny testrekord
Søndag kveld kom det seks nye positive prøvesvar. Alle er nærkontakter til kjente smittede og satt dermed allerede i karantene. Alle de positive prøvene kan knyttes til vårt lokale utbrudd. Det er nå 55 personer i isolasjon. 51 smittetilfeller er tilknyttet dette utbruddet. Søndag kveld er det 315 personer i karantene som følge av at de er nærkontakter. Det er satt ny testrekord både på en uke og på en dag. Rekorden per dag var tidligere 228. Lørdag 9. januar ble det tatt 234 tester på en dag ved luftveisklinikken. Tidligere rekord på en uke var 1057 tester. Ny rekord, satt denne uka, er 1368! Det er 940 flere tester enn i forrige uke. Fantastisk innsats! 142


9. januar: Ni nye tilfeller
Lørdag fikk vi bekreftet ni positive koronatester. 8 av prøvene er knyttet til utbruddet som startet i romjula. Smittesporingsteamet jobber fortsatt med å finne smitteveien til den siste prøven. Vi har nå fått nesten alle svarene på testene som ble tatt fredag. 136


8. januar: 14 nye positive tester
Fredag kveld fikk vi melding om 14 nye positive covid-19-tester. 13 av testene er direkte knyttet til det siste smitteutbruddet som startet i romjula. Til nå er 37 personer knyttet til utbruddet. Vi jobber med å finne smittekilden til det siste tilfellet. Det er nå 43 personer i isolasjon i Harstad. 273 personer er i karantene per nå. Nesten alle prøvesvarene fra onsdag er kommet. Bare noen få svar fra torsdagens 225 tester er kommet. I dag ble det tatt 182 tester. Vi utvider testkapasiteten ved luftveisklinikken lørdag. Også pandemitelefonen har åpne linjer fra kl 1400-1800. 127


7. januar: 5 nye smittede 
Det er registrert 5 nye smittede torsdag. Alle er tilknyttet utbruddet på musikkbingoen. Til nå har 14 deltakere på arrangementet testet positivt. Andre kommuner har også positive smittetilfeller som stammer fra arrangementet. Så langt har 10 nærkontakter til personer som var på arrangementet testet positivt. Det er nå 250 nærkontakter i karantene og 29 personer i isolasjon. Det ble tatt 225 tester i dag. Vi har ikke fått svar fra alle prøvene som ble tatt i går. 113 


5. og 6. januar: 17 nye smittede - derav to hurtigtester
5. januar og 6. januar  fikk 17 personer påvist koronasmitte etter å ha testet seg i Harstad. Vi forventer flere positive prøver de nærmeste dagene. Harstad defineres nå som en kommune med høyt smittetrykk. Smitteutbruddet er knyttet til et musikkbingoarrangement på utestedet Verftet i Harstad 29. desember. Rundt 90 personer var innom utestedet denne kvelden. Alle disse skal i umiddelbar karantene. Husstandsmedlemmer av deltakere på dette arrangementet skal foreløpig oppføre seg som om de er i karantene. Smittesporingsteamet vil ta kontakt. Ikke ring pandemitelefonen eller bestill time til test – vi vil ordne test utenom ordinær åpningstid. Er du på jobb, i skole eller barnehage, skal du med andre ord så raskt som mulig komme deg hjem og unngå å få flere nærkontakter. Harstad innfører flere strenge tiltak. Se Nytt smitteutbrudd i Harstad . 108


3. januar: 4 nye nærkontakter smittet
Alle de fire som testet positivt er nærkontakt til tilfellet fra 1. januar som hadde ukjent smittevei. VI anser at den tidligere ukjente smitteveien nå er identifisert som innenlands importsmitte. Alle disse fire er isolert. Til sammen hadde de 9 nærkontakter som nå settes i karantene. 91


1. januar: Tre personer har testet positivt for covid-19
Fredag 1. januar fikk vi svarene fra testene som ble tatt 30 desember. De viste at tre personer testet positivt for covid-19. To av disse var nærkontakter til kjente smittetilfeller. Disse var allerede i karantene, og har ikke generert nye nærkontakter. De er nå satt i isolasjon. Den tredje som har testet positivt, var et nytt tilfelle. Per nå er smitteveien ukjent. Vi driver smittesporing, og har tatt tester av nærkontakter. Foreløpig er ti nærkontakter satt i karantene. 87


30. desember: En person på reise har testet positivt for korona
En person fra Harstad på reise har testet positivt for covid-19. Personen er nå isolert. Sju personer er definert som nærkontakter. Dette tilfellet er ikke tilknyttet smitteutbruddet vi har hatt nå i desember. 84

29. desember: Ett nytt smittetilfelle - en nærkontakt smittet - ingen nye nærkontakter
Tirsdag kveld fikk kommunen beskjed om at en nærkontakt til et kjent smittetilfelle har testet positivt. Det betyr at også dette tilfellet kan knytes til det pågående lokale smitteutbruddet vi har hatt i Harstad siden 9. desember. Personen var allerede i karantene, og har derfor ingen nye nærkontakter. 83


28. desember: 2 nye positive. 13 nye nærkontakter
Mandag kveld fikk Harstad kommune melding om to nye positive covid-19-tester tatt i Harstad. De to som testet positiv er isolert. Den ene som testet positiv, var allerede i karantene som nærkontakt. Den andre er også tilknyttet smitteutbruddet vi har hatt nå i desember. 13 nye nærkontakter er satt i karantene. 82

26. desember: En nærkontakt har testet positivt
En nærkontakt - som allerede satt i karantene - har testet positivt. Personen er nå isolert. Det er ikke kommet til noen nye nærkontakter. Personen er ikke folkeregistrert i Harstad 80

24. desember: En ny smittet - kjent smittevei
En person bosatt i Harstad har testet positivt, og fikk resultatet på julaften. Personen har foreløpig seks nærkontakter som er satt i karantene. Smittesporingsteamet ha sporet  smitten til det lokale utbruddet vi har hatt siden 9. desember. 79


23. desember: Fire nye smittede - en bosatt i Harstad, tre tilreisende
Onsdag kveld fikk vi beskjed om fire nye positive tester tatt i Harstad. Tre av testene var fra tilreisende sørfra. Det jobbes med smittesporing, og hjemkommunene er kontaktet for smittesporing der. En person bosatt i Harstad har også testet positivt. Dette kan spores tilbake til det lokale utbruddet vi har hatt den siste tiden. Her er 11 personer definert som nærkontakter. 78


22. desember: Fire nærkontakter smittet
Alle fire er nærkontakter og husstandsmedlemmer til personer som er smittet, så det er kun en ny nærkontakt som er satt i karantene. Alle er folkeregistrert i Harstad, og alle disse tilfellene er tilknyttet det lokale utbruddet. 74


21. desember: To nye nærkontakter er smittet
Begge personene folkeregistrert i Harstad og er tilknyttet smitteutbruddet som startet på UNN Harstad. Begge var allerede i karantene. Det er bare kommet til en ny nærkontakt som følge av at disse to er smittet. 70


18. desember: UNN-pasient testet positivt på hurtigtest, i tillegg til to andre positive tester (oppdatert: en var falsk positiv)
En ny pasient har avlagt positiv hurtigtest for covid-19. Vedkommende testet negativt tidligere i uka. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er i gang. 56 ansatte er nå i karantene, 22 av disse fra forrige ukes utbrudd.
Det andre tilfellet var forventet, da det er en nærkontakt til et kjent tilfelle. Her er det ingen nye nærkontakter, siden vedkommende har vært i karantene de siste dagene. 
Det tredje tilfellet er nytt. Smittesporingsteamet har satt i gang jobben med å identifisere nærkontakter og sjekke smittevei. Noen nye nærkontakter er satt i karantene. Denne personen ble testet på nytt, da det var mistanke om at det kunne være en falsk positiv test. Det var det. 68


17. desember: Ny UNN-ansatt bekreftet smittet
Ytterligere en UNN-ansatt har testet positivt. Totalt er det dermed fire ansatte ved UNN smittet,  ​i tillegg til en student som testet positivt i forrige uke. 66


16. desember: 4 personer smittet
Onsdag kveld fikk Harstad kommune melding om fire personer som har testet positivt for covid-19, blant dem er to skoleelever. De fire er nå i isolasjon, og smittesporingsarbeidet er i full gang. Alle fire tilfellene har kjent smittevei og er en del av det lokale smitteutbruddet i Harstad. 65


15 desember: 2 pasienter ved Harstad sykehus er smittet
To pasienter innlagt ved UNN Harstad har i ettermiddag/kveld avlagt positive hurtigtester på covid-19. Begge er innlagt av andre årsaker, og har ikke hatt symptomer på korona tidligere. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er i gang. 61


14. desember: En ny positiv test tilhørende smitteutbruddet
Mandag kveld fikk kommunen enda en ny positiv koronatest. Personen som har tatt testen kan knyttes til utbruddet som startet med en syk pasient på Harstad sykehus i forrige uke. Personen har noen nærkontakter, og det jobbes med smittesporing. UNN skriver: En ny ansatt ved UNN Harstad er bekreftet smittet av covid-19, og sykehuset er tilbake i gul beredskap. Vedkommende var ikke en del av smittesporinga i forrige uke, men ble likevel testet onsdag. Denne testen var negativ, og den ansatte var derfor på jobb torsdag og fredag.

Vedkommende fikk symptomer hjemme i helga, og ble testet på nytt søndag. Positiv test bekreftet mandag kveld. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter pågår på sykehuset og i kommunen. Pasienter skal fortsatt møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. 59


13. desember: Nærkontakt har testet positiv
Søndag fikk vi en ny positiv koronatest. En nærkontakt som allerede var i karantene, har testet positivt. Personen har to nærkontakter som nå er satt i karantene. 58


12. desember: En tilreisende testet positivt 
En tilreisende fra Østlandet har testet positivt. Personen er folkeregistrert i Harstad. Personen testet seg ankomstdagen, og har bare to nærkontakter. 57


11. desember: En person bosatt i Harstad testet positivt - etterpå bekreftet som falsk positiv
En person fikk lørdag påvist korona etter å ta tatt en test i Harstad. Foreløpig er smittekilden ukjent, men det jobbes med smittesporing nå. Oppdatert 13. desember: Personen hadde ikke tegn på smitte, og det ble mistenkt at det var en såkalt falsk positiv test. Det ble bekreftet søndag, da den nye testen var negativ, og personen fortsatt ikke har luftveissymptomer. Dette er den første bekreftede falske positive testen i Harstad. 

I tillegg har personen som testet positivt på hurtigtesten fredag fått bekreftet at den ordinære prøven også er positiv. 


10. desember: Fire nye positive tester onsdag (9. desember) og torsdag
I forbindelse med at en person onsdag testet positivt for covid-19 på Harstad sykehus, har to ansatte testet positivt. De to ansatte har sine nærkontakter, og av disse har en person til testet positivt. Til sammen har fire personer testet positivt onsdag og torsdag i Harstad. Over 100 personer er satt i karantene av enten sykehuset eller smittesporingsteamet. 56


23. november: Nærkontakt bekreftet smittet
I helga testet to positivt. En av nærkontaktene har nå også testet positivt. Dermed har tre personer testet positivt den siste uka. En av de to første positive testene fra helga er fra en person som kom fra et område i Norge med høyt smittetrykk. Den andre positive testen hadde ingen tydelig smittevei, og smittesporingsteamet jobber fortsatt med å kartlegge hvordan personen har blitt smittet. Ti nærkontakter ble satt i karantene, og en av disse har nå testet positivt. Dermed er seks nye nærkontakter satt i karantene. 52


21. november: 2 nye smittede, ti personer i karantene:
Lørdag kveld fikk Harstad kommune beskjed om to nye smittede. Det ene tilfellet er importsmitte, det vil si at personen har vært på reise. Smittesporingsteamet jobber nå med å spore smitteveien i det andre tilfellet, Ti nærkontakter er så langt satt i karantene 51


13. november: 1 ny nærkontakt bekreftet smittet
Torsdag kveld fikk vi beskjed om en ny smittet i Harstad. Dette var en nærkontakt til en kjent smittet, og nærkontakten var allerede i karantene. Det er ingen nye nærkontakter som følge av denne positive testen.49


11.november: 1 tilreisende bekreftet smittet
Tirsdag kveld fikk kommunen beskjed om en ny positiv covid-19-test. En person på reise sørfra testet positiv, og personen er nå i isolasjon. Personen har en nærkontakt, som nå som er i karantene.
Tirsdag ble 56 personer testet ved luftveisklinikken. Til sammen har snart 4400 personer i Harstad testet seg for covid-19. 47 personer som bor, eller har oppholdt seg i Harstad, har siden 12. mars testet positivt for covid-19. 48


7. november: 3 nye positive tester:  2 er nærkontakter i smitteutbruddet. En tilreisende har også testet positivt
De to nærkontaktene var allerede i karantene, og genererer ingen nye nærkontakter. Ett nytt tilfelle er importsmitte, og har ikke generert nærkontakter i Harstad. Til sammen er nå 16 personer isolert på grunn av covid-19. 54 personer er i karantene. Det ble satt ny rekord i antall testede, med 640 testede. Dette er 215 flere enn i forrige uke. 47


5. november: Vi har fått to nye positive prøvesvar.
Vi er nå i gang med å kartlegge nærkontakter til de to siste. Begge var nærkontakter i det pågående smitteutbruddet i Harstad. Det gledelige er at vi nå kan knytte to tidligere syke med smitteutbruddet. Vi var usikre på hvordan de to var blitt smittet, og en målrettet smittesporing har gitt resultater. Dermed har vi 21 personer som er bekreftet smittet i dette utbruddet - og alle henger sammen. Vi kjenner smitteveien for alle, og har ingen holdepunkter for pågående skjult smitte i Harstad. De neste to ukene vil gi svar på om vi lykkes å slå ned dette lokale utbruddet.

Antall positive koronaprøver siden 12. mars fra personer som er bosatt eller har opphold seg i Harstad er 44
Til sammen er det tatt 4073 tester i Harstad per onsdag. Da ble det tatt 152 prover, noe som er ny rekord.


4. november: To tilreisende smittet
Onsdag fikk kommunen beskjed om to nye smittede. Disse var tilreisende fra utlandet, og har ingenting med det pågående smitteutbruddet å gjøre. Den ene testen var tatt på Gardermoen 1. november. Den andre tester var tatt 2. november i Harstad. Begge de smittede er i isolasjon i Harstad. Det er kommet til en ny nærkontakt.

Dette betyr at vi har totalt 41 bekreftet smittede. Av og til er det forskjell i statistikkene, da vi i Harstad teller de som faktisk oppholder seg eller bor i Harstad, mens de andre statistikkene teller de som er folkeregistrert i Harstad, selv om de bor andre steder. 42


3. november: Tre nye smittede
Mandag fikk vi tre nye smittetilfeller i Harstad. Dermed har vi fått 22 smittede på åtte dager. Vi håper at alle tre tilfellene kan knyttes til det pågående smitteutbruddet, og vi jobber enda med å avklare smitteveien til to av tilfellene. Her skal vi teste spesifikke personer.

En av de smittede er en elev ved Harstad skole. Et trinn er tatt ut av skolen, og skolen er definert som rød i henhold til beredskapsplanen for covid-19.

Smittesituasjonen er ganske lik den vi hadde mandag. Situasjonen er enda uavklart, og vi jobber målrettet med smittesporingen. Per tirsdag morgen er 174 personer i karantene. I forrige uke ble 425 personer testet. Det er nest mest siden oppstarten. Mandag ble 126 personer testet. Det er nå mulig å bestille time for testing via vår nettside. 40


1. november 2020: Ett nytt tilfelle i det siste smitteutbruddet
Søndag fikk vi bekreftet ett nytt tilfelle i det pågående smitteutbruddet. Dermed er 16 tilfeller av covid-19-smitte knyttet til dette utbruddet 37


31. oktober: Ti nye bekreftet smittet
Ti personer har testet positivt for covid-19 fredag og lørdag. De fleste er nærkontakter i det pågående smitteutbruddet. Vi jobber videre med å spore nærkontakter og smitteopphav. 36


29. oktober: Fire nærkontakter bekreftet smittet:
Som følge av smittesporingsarbeidet, har fire nærkontakter testet positiv. Vi forventer å få flere positive prøver, og som ledd i det videre smittesporingsarbeidet, ber vi følgende være ekstra oppmerksomme på symptomer på covid-19-smitte:

 • Alle som var på konserten «Som sjura» i Galleri Nord-Norge torsdag 22. oktober kl 1130
 • Alle som var på konserten med «Lindis Haugan + Kirsti Nikolaisen» i Galleri Nord-Norge fredag 23. oktober kl 1700.
 • Alle som var innom De fire roser mellom kl 1800 og 2000 fredag 23. oktober.   
 • Alle som var innom Hilde Kristoffersens pop-up-butikk lørdag 24. oktober.

Ikke nærkontakter

Disse er ikke å regne som nærkontakter, men noen få av deltakerne kan ha blitt utsatt for smitte. Har du vært på et eller flere av disse arrangementene, må du være ekstra oppmerksom på eventuelle symptomer. Du kan leve som normalt, men det er viktig at du prøver å holde antall nærkontakter så få som mulig en periode. 26


28. oktober 2020: To nye smittede fra Harstad
Tirsdag kveld fikk Harstad kommune beskjed om to nye positive koronatester tatt i Harstad. De smittede bor i Harstad, og vi anser at de to tilfellene kan ha en sammenheng. Ingen av dem har vært på reise. I alle de tidligere smittetilfellene i Harstad har vi sporet opp en sannsynlig smittevei. Det kan vi ikke i dette tilfellet, selv om vi jobber med et mulig utenlandsspor. Vi anser det som svært sannsynlig at vi har intern smitte i Harstad av ukjent omfang.

16 personer er definert som nærkontakter, og smittesporingsteamet jobber fortsatt med å kartlegge bevegelsene til de smittede. Nye nærkontakter kan komme til. Disse vil i så fall bli kontaktet av kommunen. Vi følger situasjonen nøye, og kommunen har hatt møte i kriseledelsen.22


26.oktober: To positive tester i Harstad

Mandag kveld fikk Harstad kommune melding om to nye positive tester tatt i Harstad. De smittede er isolert, og de nærkontaktene som smittesporingsteamet har funnet, er i karantene. Den ene er bosatt i Tromsø, den andre i Harstad. Vi fortsetter smittesporingsarbeidet utover dagen. 20


19. oktober: Ny korona-registrert i Harstad - men bosatt i Tromsø
En person bosatt i Tromsø, men folkeregistrert i Harstad, har testet positivt for covid-19. Personen har ikke vært i Harstad den siste tiden, men vil kunne dukke opp på de offisielle statistikkene som et nytt smittetilfelle i Harstad. Vi har dialog med smittevernteamet i Tromsø, og noen få nærkontakter som er i Harstad er satt i karantene. Foreløpig anser vi at vi har kontroll på smittesituasjonen i dette aktuelle tilfellet.


16. oktober: Tilreisende arbeider fra utlandet har testet positivt
En tilreisende arbeider fra utlandet hadde testet positivt for covid-19 i Harstad. Smittesporingsteamet  startet umiddelbart arbeidet, og vi mener vi har god kontroll over dette tilfellet. Personen kom over Bjørnfjell i bil sammen med to andre personer. Den smittede er isolert. De to medpassasjerene er de eneste nærkontaktene - og er i karantene. Alle er innlosjert i hensiktsmessige boenheter.  Den smittede har ikke vært i kontakt med andre utover de to nærkontaktene.18


14. oktober 2020: Utenlands statsborger testet positivt:
En person fra utlandet som har ankommet Harstad via Gardermoen har testet positivt for covid-19. Personen kom fra et land som er merket rødt, og reisende fra slike land har ti dagers karantene ved innreise til Norge. Personen er nå i isolasjon. Smittesporingsarbeidet er i gang, og vi forventer å ha oversikt over eventuelle nærkontakter i løpet av dagen. 17


9. oktober 2020: To testet positiv - begge bosatt i andre kommuner - men kun en som har vært i Harstad
En tilreisende til Harstad testet torsdag positivt for covid-19. Vedkommende er ikke bosatt i Harstad, men er på besøk. Harstad kommunes smittesporingsteam har sporet opp og kontaktet fire nærkontakter. Vi fortsetter smittesporingsarbeidet, men vi tror vi har oversikt over dette tilfelle.

Siden personen ikke er registrert i folkeregisteret som bosatt i Harstad, vil ikke dette tilfellet telle i de offisielle statistikkene. Men kommunen fikk beskjed torsdag om et smittetilfelle i en annen kommune der vedkommende har folkeregistrert adresse i Harstad. Dette tilfelle vil telle i de offisielle statistikkene, selv om personen ikke har oppholdt seg eller frembrakt nærkontakter i Harstad.


29. september: Person bosatt utenfor regionen fikk påvist smitte
En person bosatt utenfor regionen fikk påvist tirsdag påvist covid-19-smitte. Personen er ikke bosatt i regionen, og var kommet til Harstad for å jobbe. Det ble tatt en rutinemessig koronatest, og denne var positiv. Personen har ikke vært i jobb, og er nå isolert.

Kommunens smittesporingsteam har varslet nærkontaktene, og tre personer er nå i karantene i Harstad.16


26. september: Elgjeger sørfra fikk på vist smitte
En jeger som oppholdt seg i Lødingen testet positivt. Personen er bosatt utenfor regionen, men genererte nærkontakter i regionen. Personen er ikke inkludert i vår statistikk.  


10. september: En person bekreftet smittet av covid-19.

Torsdag kveld fikk en ny person i Harstad påvist covid-19-smitte. Personen er voksen, og er smittet på innlandsreise. Seks nærkontaker er testet og vi venter på prøvesvar før vi vurderer tiltak. Personen som er smittet er satt i isolasjon hjemme og nærkontaktene er satt i karantene. 15


17. august: Fire personer bosatt i Harstad fikk mandag påvist covid-19-smitte. Disse er nærkontakter til den som fikk påvist smitte lørdag 15. august.

To personer bosatt i Harstad fikk påvist covid-19-smitte i helga. Alle nærkontaktene til disse to er kartlagt og testet og er nå i karantene. Mandag fikk vi ytterligere fire nye positive prøvesvar blant nærkontaktene. Vi er i full gang med smitteoppsporing også rundt disse personene. De nye positive prøvene kom som et resultat av smittesporingsarbeidet som ble utført i helgen. Smittesporingsteamet jobber nå med å ta kontakt med de nye smittedes nærkontakter og vil teste disse fortløpende.

- Selv om vi nå har seks bekreftede smittede i Harstad, mener vi å ha god oversikt over dette smitteutbruddet. Men, vi er forberedt på at vi kan få nye positive prøver i dagene som kommer, sier kommuneoverlege Jonas Holte. 14


Søndag 16. august fikk en nærkontakt bekreftet smitte av covid-19

Harstad kommunes smitteoppsporingsteam har nå sporet opp og vært i kontakt med 25 nærkontakter etter at en person bosatt i Harstad fikk påvist koronasmitte lørdag. En person har fått påvist koronasmitte. Personen er bosatt i Harstad. Personen tilhører sammen omgangskrets som tilfelle som ble oppdaget lørdag. Så langt er ingen alvorlig syke, og også den nye smittede er isolert i eget hjem. 10


Lørdag 15. august fikk en person bosatt i Harstad bekreftet smitte av koronavirus.

Personen er isolert i sitt hjem. Det er mistanke om utenlandssmitte, men dette er ikke bekreftet. Smittesporingteamet i Harstad kommune startet umiddelbart sitt arbeid, og er i gang med å kartlegge personens bevegelser og kontakt med andre personer. Basert på kartleggingen, vil kommunens ledelse bestemme seg for eventuelle tiltak. 9


19. april: En person med ukjent smitteopphav har testet positivt

Lørdag fikk kommunen bekreftet et nytt tilfelle av smitte i Harstad. En person har testet positivt. Smittesporingsteamet har nå fått oversikt, og det er dessverre ikke mulig å spore denne smitten til noen annen kommune. Vi har tett dialog med personens arbeidsgiver og personens nærkontakter.   8


17. april: En person bosatt i Harstad har testet positiv

Denne personen har vært nærkontakt til en kjent smittet, og vi er i tett kontakt med vedkommende.  7


14. april: En tilreisende er bekreftet smittet med covid-19. 

Vi har testet 561personer i regi av Harstad kommune, og tirsdag fikk vi en ny positiv koronaprøve. Prøven ble tatt 13. april. Den smittede kom fra en kommune med kjent intern smitte. Vi vurderer at vi har kontroll på det lokale smittespredningspotensialet I Harstad, og vi er i tett kontakt med de som kan ha blitt smittet. Personen er nå tilbake i sin hjemkommune. 6


27. mars: Enda en smittet av korona i Harstad – totalt er fire bekreftet smittet som er bosatt i Harstad

Personen kom fra reise i utlandet, og har vært i karantene siden hjemkomst til Harstad. Harstad kommune driver fortsatt smitteoppsporing rundt denne personen, men vi mistenker ikke at smitten er spredt utover eventuelt husstanden. Dette er den fjerde bekreftede smittede i Harstad. Totalt har vi må testet 381 personer. 48 venter fortsatt på prøvesvar, og sitter dermed isolasjon inntil svar foreligger. 5


25. mars: To til fra Harstad bekreftet smittet.

To personer til, bosatt i Harstad, er bekreftet smittet av koronaviruset. Begge kom med fly fra Gran Canaria til Tromsø 20. mars kl 1430. De tok så chartret buss videre til Harstad/Narvik lufthavn Evenes. De to er fortsatt syke, og har vært i karantene og isolasjon siden de kom til Harstad. Begge kan beskrives som unge pensjonister.

Vi jobber i samarbeid med Folkehelseinstituttet og bakkemannskapet som håndterer flyet for raskt å få oversikt over de som hadde seteplass nærmest de som er bekreftet smittet. Det vil si de nærmeste seteradene foran og bak, samt de som satt i nærheten på bussen. Vi gjør dette for å informere nærkontaktene om karantene- og isolasjonsreglene, samt bli oppdatert på deres helsetilstand.

Vi oppfordrer sterkt folk som har vært på reise å overholde karantenebestemmelsene og ta kontakt med pandemitelefonen nr 415 71 800 hvis de eventuelt skulle kjenne luftveissymptomer.

Harstad har dermed per 24. mars tre kjente tilfeller av koronasmittede innbyggere. 4


20. mars: Passasjerer på fly fra Grand Canaria bes følge nøye med koronasymptomer

En person som kom hjem til Harstad fra Grand Canaria 12. mars er smittet av korona. Medpassasjerer må derfor være spesielt oppmerksom på symptomer - og være ekstra forsiktig når de overholder karantenereglene.

Harstad kommune har fått melding fra Folkehelseinstituttet at en person er smittet av korona. Personen er ikke alvorlig syk for øyeblikket, og er i isolasjon hjemme.

- Det er veldig viktig at folk som kom med flyet 12. mars kl 1400, DK 1517 overholder karantenebestemmelsene og er ekstra påpasselig på eventuelle symptomer på smitten, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

Regelen er at alle som kommer fra utlandet skal automatisk i to ukers karantene.

- Vi jobber nå sammen med Folkehelseinstituttet for å spore opp de som satt i nærheten av personen på flyet. Men vi ber alle som har kommet fra utenlandsfly om å overholde karantenereglene og være varsom i kontakt med andre. Vi har fortsatt som mål å unngå omfattende smitte i Harstad. 2


17. mars: En ansatt på en helseinstitusjon i Harstad fikk 13. mars påvist koronasmitte. Alle beboere, pårørende og ansatte er varslet.

Mandag ettermiddag ble kommunen kontaktet av kommuneoverlegen i en nabokommune med melding om at en innbygger som jobber i Harstad har testet positiv på koronavirus. Det ble iverksatt tiltak umiddelbart. Kommuneoverlegen og hans stab har vært i tett dialog med smittevernoverlege ved Folkehelseinstituttet om situasjonen, og vi følger deres råd.

Den ansatte
Den aktuelle ansatte er nå i god bedring, etter en sykdomsperiode. Vi er i tett dialog med den ansatte, og forsøker å ivareta den ansatte best mulig. Testen ble tatt 13. mars, og vi fikk resultatet sent i går. Fra vi fikk beskjed om positiv prøve, har vi satt inn omfattede smitteverntiltak, informert andre ansatte, pårørende og beboere. Vi vet enda ikke hvordan vedkommende ble smittet, men vi mistenker innenlandssmitte. Det jobbes nå med å spore opp alle personer vedkommende har vært i kontakt med de siste ukene. Det er en omfattende jobb, og vi kan ikke få understreket godt nok hvor viktig det er at alle overholder gode personlige smitteverntiltak – god håndhygiene, gode hosterutiner og hold avstand på minst en meter til hverandre.

Beboere
Vi har gjort en rekke tiltak ved helseinstitusjonen vedkommende jobber ved. Vi har testet i henhold til de nasjonale retningslinjer og der vi mener det er nødvendig. Det er ingen andre som har påvist smitte, men vi venter på testsvarene. Vi holder beboerne i karantene med nødvendig tilsyn og tett oppfølging inntil vi har avklart smittesituasjonen. Vi har iverksatt strenge smitteverntiltak slik at ansatte og beboere ikke skal utsettes for smittefare. Felles bespisning er kuttet, beboerne er på sine rom og har ikke kontakt med andre enn de ansatte.

Ansatte
Alle ansatte ved institusjonen følges tett opp. Folkehelseinstituttet har anbefalt at de ansatte som har vært på jobb i perioden fortsatt går på jobb så lenge de er friske. Vi har en tett dialog med de ansatte om hvordan vi skal løse den krevende situasjonen de står i.

På fritiden skal de være i hjemmekarantene fram til 23. mars dersom det ikke påvises nye smittetilfeller.

Smitteforebyggende tiltak

Det er nå viktigere enn noen gang med smitteforbyggende tiltak. Ansatte skal bruke fullt smittevernutstyr (smittefrakk, lange hansker, munnbind med visir) når de går inn til luftveissyke pasienter. Alle beboere med luftveissymtomer er satt i full isolasjon. Disse er testet og svar forventes senest torsdag. Det vil bli iverksatt forsterket renhold i hele bygget.

Pårørende

Pårørende til beboerne er varslet, og de har fått kontaktpersoner de kan snakke med.

Viktig å stå sammen

Dette er en krevende situasjon for alle involverte. Det krever en stor innsats fra alle berørte. Harstad kommune vil gjøre det vi kan for å støtte beboere, pårørende og ansatte. Det er viktig å stå sammen.

Oppdatert 18. mars: Harstad kommune har fått svarene på alle prøvene som ble tatt ved helseinstitusjonen der den koronasmittede jobbet. 

Tirsdag ble det kjent at en ansatt ved en helseinstitusjon i Harstad er smittet med koronavirus. Det ble tatt tester av andre pasienter og ansatte. 

Prøvesvarene er negative så langt. Men fortsatt er institusjonen underlagt strenge karantenebestemmelser.  (Vi skrev tidligere at vi hadde fått svaret på alle, men det er tatt to tester til, etter de første).

- Det er en enorm lettelse at de fleste prøvene er negative, sier den ansatte, som nå er isolert hjemme, men ellers i god form.
- Jeg har fryktet at jeg skulle være en smittekilde overfor den sårbare gruppen beboere og andre ansatte, selv om jeg har tatt alle forholdsregler og fulgt alle rådene til Folkehelseinstituttet og Harstad kommune. Hvis resten er negative, er det uendelig mye lettere å sitte i isolasjon og vite at jeg ikke har vært en fare for mine kollegaer og beboere. 

Den ansatte hadde milde luftveissymptomer i en periode tidlig i mars, der den ansatte ikke visste om vedkommende var syk eller ikke. 
Den ansatte ble syk på jobb natt til 9. mars, dro hjem og ble dårligere. Vedkommende har ikke vært på jobb etter det. Etter hvert følte den ansatte seg frisk nok til å gå på jobb, men tok en koronatest, og var i karantene inntil svaret kom. Det var positivt.

- Det var et sjokk. Jeg har mye erfaring fra helsearbeid, og har gjort en rekke smitteforebyggende tiltak hjemme og mens jeg var på jobb. Likevel ble jeg smittet. Jeg har hatt en mild variant av sykdommen, og er nå frisk. Det har vært spesielt å være den første, med alle den oppmerksomheten det har gitt, spesielt i sosiale medier. Det har vært spekulasjoner og påstander som ikke medfører riktighet. Jeg håper folk tenker seg om før de skriver eller uttaler seg om ting de ikke kjenner til. Alle kan bli smittet uansett hvor nøye man er med håndhygiene og hosterutiner; du kan bli smittet selv om du har veldig gode rutiner og tar alle forholdsregler. 1

 
 
 
 
 

Oversikter