Gruppene følger sin egen timeplan. Noen ganger arbeider grupper på tvers for eksempel med språkbad.
På torsdager i 5. og 6.time har vi valgfag: skoleavis, kor, samfunnskunnskap og jobbsøkerkurs. Noen har også studietimer.

Korgruppa har egne framføringer.

P.g.a. covid -19 vil noen av fellesaktivitene ikke arrangeres skoleåret 20/21.

Fellesaktivitetene på skolen er vanligvis:

september:

  • "bli-kjent-kaffe"
  • byorientering
  • høsttur

oktober/ november:

  • ballturnering

desember:

  • norskprøver
  • juleavslutning

februar:

  • lysfest

mars:

  • vinteraktivitetsdag
  • norskprøver

mai/ juni:

  • norskprøver/ eksamen