Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. juni:

Søk om støtte til varmepumpe

Nå kan du søke om midler til varmepumpe.

Om oss

 

Vi tilbyr norskopplæring for voksne innvandrere 

  • Grunnskole for voksne
  • Norskkurs 

150 - 200 deltakere går på norskkurs og/eller grunnskole på skolen vår. Norskkurs på dagtid starter ca. hver 3. måned. Norskkurs på dagtid gis 5 dager pr. uke for nybegynnere, og 3 dager pr. uke for deltakere som snakker noe norsk. Vi gir tilbud om norsk på ettermiddag, onsdag kl. 15.30-18.00, for nybegynnere og mellomnivå. For nivået B1 til B2 kan det gis digitalt norskkurs. Nye deltakere registreres ved personlig frammøte. Ta med bekreftet oppholdstillatelse.

Hvis du ønsker norskkurs eller har andre spørsmål, ta kontakt på e-post  vo@harstad.kommune.no.

For mer informasjon om norskopplæring:  imdi.no og kompetansenorge.no

Harstad voksenopplæring fikk i 2020 og 2021 tildelt prosjektmidler fra IMDI for prosjektet Helse og livsmestring.

Ei digital bok om LIVSMESTRING er utarbeidet, se https://read.bookcreator.com/We6gOc9eNYqykplJX6YXaKJ2iGqJ6ZRoYWsWFMesQe8/LFrCE1g0RniA-1bmPLR_Pg

Vi oppfordrer til bruk av boka. Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss på vo@harstad.kommune.no.

 

 

 

Voksenopplæring

 
Rektor                                                                                                                                                                                                                           
Martin Flermoen95154488martin.flermoen@oppvekst.harstad.kommune.no
Avdelingsleder                                                                                                                                                                                                         
Kari Aandahl  90281353 kari.aandahl@oppvekst.harstad.kommune.no
Rådgiver                                                                                                                                                                                                                      
Stig Gudmundsen 91853153 stig.gudmundsen@oppvekst.harstad.kommune.no
Konsulent                                                                                                                                                                                                                   
Unni Britt Mikalsen48027466 unni.mikalsen@oppvekst.harstad.kommune.no
Kantina                                                                                                                                                                                                                       
Raymond Soltani Jacobsen48027466raymond.soltanijacobsen@oppvekst.harsad.kommune.no
Ka Paw Say Tun48027466 
Lærere                                                                                                                                                                                                                          
Jon Bjerkan90293278jon.bjerkan@oppvekst.harstad.kommune.no
Stine Renate Larsen90293278stine.larsen@oppvekst.harstad.kommune.no
Monica Solheim90293278monica.solheim@oppvekst.harstad.kommune.no
Brynjar Offerdal Olufsen90293278brynjar.olufsen@oppvekst.harstad.kommune.no
Nina Constanse Vold Halvorsen47613229nina.halvorsen@oppvekst.harstad.kommune.no
Vinny Søyland47613229vinny.soyland@oppvekst.harstad.kommune.no
Elisabeth Østerås-Henriksen47613229elisabeth.osteras-henriksen@oppvekst.hartstad.kommune.no
Nina Hellevik91539814nina.hellevik@oppvekst.harstad.kommune.no
Trude Marie Rutledal Aas91539814trude.aas@oppvekst.harstad.kommune.no
Trude Asvald91539814trude.asvald@oppvekst.harstad.kommune.no
Mona Gravrok91539814mona.gravrok@oppvekst.harstad.kommune.no
Fritz Rognan90281353fritz.rognan@oppvekst.harstad.kommune.no
Alma Andersen Øydvin91539814alma.andersen@oppvekst.harstad.kommune.no