Barnehagens særpreg:
Fokus på enkeltbarnet, og integrering/samspill i gruppe. Barns medvirkning.

Satsingsområde:
Kreativitet og fantasi. Begrepsutvikling, sosialisering og motorikk.

Åpningstid:
07.30 - 16.30

Antall plasser/alder:
8 plasser
0-3 år