Fakturamottakere som i dag mottar faktura på e-faktura eller avtalegiro trenger ikke foreta seg noe. Endringen vil merkes for de som betaler pr. papirfaktura.

De som allerede har mottatt giro med gammelt kontonummer kan bruke det for aktuell innbetalingen, men ved neste utsending vil nytt kontonummer være påført fakturaen. Bruk informasjon som står på tilsendt faktura for betaling.

Det nye kontonummeret er 8109 10 69660. Denne kontoen krever registrering med KID.

For andre overføringer, tilskudd refusjoner uten KID brukes konto 8109 10 69555.

Har du spørsmål, kontakt vår regnskapsavdeling tlf.nr 48 10 73 36/90 64 37 83

eller på e-post regnskapsenheten@harstad.kommune.no

Les også Harstad kommune bytter bank