Avtalen gjelder for tre år med en opsjon på at den kan forlenges i ett år. Avtalt dato for bankbytte er 1. april 2021. Harstad kommune har de siste fire årene hatt avtale med Dnb.

I henhold til lov om offentlige anskaffelser har Harstad kommune gjennomført en tilbudskonkurranse på kjøp av hovedbanktjenester, med tilhørende rådgivning og analyser. Blant tre tilbydere var det tilbudet fra Danske Bank som viste seg å ha best totalpris og totalt best score på tildelingskriteriet kvalitet. I tillegg vektla Harstad kommune bankens rolle som kompetanseleverandør og strategisk sparringpartner, der Danske Bank ble vurdert som beste tilbyder.

Dette gjelder innen følgende områder:

  • Analysebistand, og hvordan leverandør kan være en kompetanseleverandør
  • Tilgang til aktuelle kurs, seminarer og konferanser som kan bidra til å utvikle kommunen
  • Spesialkompetanse på integrasjon mellom kommunen og bankenes systemer og løsninger, samt tilgjengelighet av kompetanse ved bytte av økonomisystem

I kroner og øre er størrelsen på kontrakten (innskuddsmessig) på cirka 400-450 millioner kroner. Kommunen har årlig 110.000 utbetalinger og 100.000 innbetalinger.

Som en del av avtalen skal banken bistå kommunen med prosessen som de snart skal starte på der de skal bytte økonomisystem. Dette er selvsagt en omfattende prosess for en kommune. Banken har god erfaring fra det offentlige og slike prosesser generelt. Kommunen vil også få hjelp av banken med interne rutiner på ulike områder som har med kontanter, fil-oppsett og kontostruktur å gjøre.

Konsekvensen av avtalen blir at kommunene bytter alle kontonummer. Endringene blir ivaretatt ved at eFaktura og avtalegiro blir oppdatert automatisk, slik at den enkelte innbygger ikke trenger å foreta seg noe. Nærmere informasjon vil bli gitt i slutten av mars.