Åpningstid:
07.30 – 16.30

Nytt fra høsten 2020:
Mølnholtet familiebarnehage gir tilbud til barn i aldersgruppen 0-3 år. Barnehagen tilbyr 8 fulltidsplasser

Antall plasser/alder:
8 plasser 0-3 år