Barnehagens særpreg:

Løvåsen barnehage er en idrett og frilufts barnehage som ligger på IF Kilkameratene sitt idrettsanlegg. Vi har et fantastisk turområdet rundt oss med mange gapahuker i ulik avstand fra barnehagen. Det er grillbu og Lavo i nærområdet som vi benytter. Idrettsanlegget innehar en stor kunstgressbane som sto klar i 2010, og høsten 2019 sto det klart en flott fotballhall som barnehagen disponerer på dagtid. Alt dette skaper gode rammevilkår for vårt satsingsområde.Barnehagen består av 3 avdelinger som alle har lokale navn fra området rundt barnehagen. Disse er Soltua, Blåhatten og Reverompa.

Satningsområde:

Vi har over flere år jobbet med å bygge robuste barn gjennom livsmestring og psykisk helse. Dette tar vi med oss videre og bygger på med "Det fysiske lek- og læringsmiljøet".

Åpningstid:

Kl.0715 -1630

Antall plasser/ alder

54 plasser for barn 0 til 6 år.