VAKSINE
Denne uken passerte vi 6000 vaksinerte med første dose i Harstad. Det vil si at snart har en av tre innbyggere over 18 år i Harstad fått minst en vaksinedose.


I neste uke (uke 18) får vi 852 doser med Pfizer-vaksine. Disse blir i all hovedsak brukt til å vaksinere aldersgruppen 65-69 år.
I uke 19 (10. – 16. mai) får vi 720 doser av Pfizer-vaksinen. Disse brukes til å vaksinere resterende som er registrert i Helseboka i aldersgruppen 65-69, i tillegg til enkelte som skal ha dose to. Vi går så videre til innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdom (ikke høyrisiko).


Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år, når vi kommer så langt. Anbefalingen trer i kraft fra og med mandag 3. mai, og vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som har fått første dose og har fått time til andre dose, beholder timen.
Du kan følge våre vaksineoppdateringer her

SMITTE
Vi har hatt to smittetilfeller i løpet av en uke. De har ingenting med hverandre å gjøre, og vi har enda ikke funnet en klar smittevei på noen av dem. Det kan tyde på at vi har skjult smitte av ukjent omfang i Harstad. Derfor er det viktig at alle med luftveissymptomer tester seg. I snitt har vi tatt rundt 40 tester daglig denne uken, og det er for lite til å kunne konkludere, så oppfordringen er klar: ha lav terskel for å teste deg. Du får testtime på dagen!